Bezpieczna bankowość zależy też od ludzi
Computerworld 2/18: narzędzia pracy grupowej, IT w bankach, systemy analizy ryzyka
Trudniejszy rynek z korzyścią dla klienta
Pieniądze czekają na beneficjentów
Standardy Wi-Fi – kierunki rozwoju sieci bezprzewodowych
Przyszłość polskiej energetyki - debata ekspertów
Informatyzacja Ochrony Zdrowia w bliskiej i dalszej przyszłości - debata ekspertów
Smart City, perspektywa rozwoju polskich miast – debata ekspertów
Państwo 2.0 2018 – prezentacja kluczowych projektów IT realizowanych na szczeblu centralnym