Bezpieczeństwo

CIO W OBLICZU AKTUALNYCH WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH I BIZNESOWYCH
CIO W OBLICZU AKTUALNYCH WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH I BIZNESOWYCH
Sektor publiczny – wymagający i cenny partner dla dostawcy rozwiązań IT
Sektor publiczny – wymagający i cenny partner dla dostawcy rozwiązań IT
Sztuczna inteligencja zmienia oblicze każdej branży
Sztuczna inteligencja zmienia oblicze każdej branży
Energy Logserver – odpowiedzialne centrum wiedzy
Energy Logserver – odpowiedzialne centrum wiedzy
Infrastruktura nie umiera nigdy
Infrastruktura nie umiera nigdy
Redakcja poleca
Wydarzenia
Biblioteka IT
Na drodze do cyberodporności Jak polskie organizacje dostosowują się do NIS2 i DORA Dostosowanie się do unijnej dyrektywy NIS2 i rozporządzenia DORA będzie jednym z poważniejszych wyzwań dla polskiego sektora finansowego i organizacji klasyfikowanych jako kluczowe lub ważne ze względu na ich wpływ na funkcjonowanie państwa, społeczeństwa i gospodarki. Regulacje unijne nakładają na instytucje publiczne i firmy komercyjne szereg obowiązków organizacyjnych, operacyjnych i technicznych, których implementacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych przy zachowaniu wysokiego poziomu ciągłości działania. Podlegające regulacjom organizacje mają jeszcze rok na zmiany technologii i procesów, by spełnić stawiane im wymagania. Zmiany między innymi mogą dotyczyć zarządzania kopiami zapasowymi, bezpieczeństwa łańcucha dostaw, kryptografii, cyberhigieny. Autorzy badania „Implementacja regulacji NIS2 i DORA w polskich organizacjach: decepcja, ciągłość działania, odzyskiwanie” sprawdzili, w jakim stopniu rodzime organizacje są już dziś przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom cyberbezpieczeństwa, w kontekście aktualnych i nadchodzących regulacji branżowych i prawnych. 21% badanych organizacji już teraz spełnia wszystkie lub większość regulacji NIS2 w obszarach organizacyjnym, prawnym i technicznym. Niezależnie od wielkości firmy i branży, w jakiej działa, w ponad połowie (54%) dominuje chęć podnoszenia ogólnej odporności przedsiębiorstwa z uwagi na wzrost zagrożeń cybernetycznych. W przypadku rozporządzenia DORA, obejmującego podmioty branży finansowej, wskazane są niezwykle precyzyjnie wymagania dot. środków organizacyjnych i technicznych, które muszą zostać wdrożone. Artykuły 10,11 i 12 DORA mówią o reagowaniu, wykrywaniu i przywracaniu sprawności oraz metodach i procedurach przywracania i odzyskiwania danych. Badanie pokazało, że 54% organizacji opracowało i wdrożyło plan zapewnienia ciągłości działania, zaś 35% firm z tej liczby dba o jego stałe aktualizacje. 69% uczestników badania uznało mechanizmy backupu klasy korporacyjnej za kluczowe do zapewnienia oczekiwanego poziomu ciągłości działania oraz odporności cyfrowej, a 80% największych organizacji stosuje rozwiązania i usługi decepcji (prewencji) w obszarze cyberbezpieczeństwa (część z nich stosuje nowoczesne systemy decepcji oparte na sieci sensorów). Jakie rozwiązania technologiczne wybierają dojrzałe firmy? Jak zwiększyć własną cyberodporność? Pobierz raport i dowiedz się, gdzie dziś znajduje się Twoja organizacja w procesie przygotowania do zgodności z NIS2 i/lub DORA?