Bezpieczeństwo

Chrome będzie dalej tolerować ciasteczka
Chrome będzie dalej tolerować ciasteczka
Rosyjscy hakerzy atakują infrastrukturę krytyczną Ukrainy
Rosyjscy hakerzy atakują infrastrukturę krytyczną Ukrainy
Awaria oprogramowania firmy Crowstrike uaktywniła hakerów
Awaria oprogramowania firmy Crowstrike uaktywniła hakerów
Hakerzy mogą sparaliżować pracę sygnalizacji świetlnej
Hakerzy mogą sparaliżować pracę sygnalizacji świetlnej
CrowdStrike przeprasza użytkowników komputerów Windows za wczorajszą awarię
CrowdStrike przeprasza użytkowników komputerów Windows za wczorajszą awarię
Redakcja poleca
Wydarzenia
Biblioteka IT
Na drodze do cyberodporności Jak polskie organizacje dostosowują się do NIS2 i DORA Dostosowanie się do unijnej dyrektywy NIS2 i rozporządzenia DORA będzie jednym z poważniejszych wyzwań dla polskiego sektora finansowego i organizacji klasyfikowanych jako kluczowe lub ważne ze względu na ich wpływ na funkcjonowanie państwa, społeczeństwa i gospodarki. Regulacje unijne nakładają na instytucje publiczne i firmy komercyjne szereg obowiązków organizacyjnych, operacyjnych i technicznych, których implementacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych przy zachowaniu wysokiego poziomu ciągłości działania. Podlegające regulacjom organizacje mają jeszcze rok na zmiany technologii i procesów, by spełnić stawiane im wymagania. Zmiany między innymi mogą dotyczyć zarządzania kopiami zapasowymi, bezpieczeństwa łańcucha dostaw, kryptografii, cyberhigieny. Autorzy badania „Implementacja regulacji NIS2 i DORA w polskich organizacjach: decepcja, ciągłość działania, odzyskiwanie” sprawdzili, w jakim stopniu rodzime organizacje są już dziś przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom cyberbezpieczeństwa, w kontekście aktualnych i nadchodzących regulacji branżowych i prawnych. 21% badanych organizacji już teraz spełnia wszystkie lub większość regulacji NIS2 w obszarach organizacyjnym, prawnym i technicznym. Niezależnie od wielkości firmy i branży, w jakiej działa, w ponad połowie (54%) dominuje chęć podnoszenia ogólnej odporności przedsiębiorstwa z uwagi na wzrost zagrożeń cybernetycznych. W przypadku rozporządzenia DORA, obejmującego podmioty branży finansowej, wskazane są niezwykle precyzyjnie wymagania dot. środków organizacyjnych i technicznych, które muszą zostać wdrożone. Artykuły 10,11 i 12 DORA mówią o reagowaniu, wykrywaniu i przywracaniu sprawności oraz metodach i procedurach przywracania i odzyskiwania danych. Badanie pokazało, że 54% organizacji opracowało i wdrożyło plan zapewnienia ciągłości działania, zaś 35% firm z tej liczby dba o jego stałe aktualizacje. 69% uczestników badania uznało mechanizmy backupu klasy korporacyjnej za kluczowe do zapewnienia oczekiwanego poziomu ciągłości działania oraz odporności cyfrowej, a 80% największych organizacji stosuje rozwiązania i usługi decepcji (prewencji) w obszarze cyberbezpieczeństwa (część z nich stosuje nowoczesne systemy decepcji oparte na sieci sensorów). Jakie rozwiązania technologiczne wybierają dojrzałe firmy? Jak zwiększyć własną cyberodporność? Pobierz raport i dowiedz się, gdzie dziś znajduje się Twoja organizacja w procesie przygotowania do zgodności z NIS2 i/lub DORA?