Cloud Computing

9 reguł zarządzania środowiskiem wielochmurowym
IBM integruje lokalne systemy IT z publicznymi i prywatnymi chmurami