Wiadomości

Odtwarzanie po awarii – być albo nie być organizacji
Serverless computing. Mniej administratorów, więcej programistów?