Redakcja Computerworld

REDAKTOR NACZELNY

Tomasz Bitner
Tomasz_Bitner@idg.com.pl

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Ludwik Krakowiak
Ludwik_Krakowiak@idg.com.pl

ZESPÓŁ

Wiesław Pawłowicz
Wieslaw_Pawlowicz@idg.com.pl

Danuta Sass
Danuta_Sass@idg.com.pl

Grzegorz Stech
Grzegorz_Stech@idg.com.pl

WSPÓŁPRACOWNICY

Jarosław Badurek, Jakub Chabik, Rafał Janus, Sławomir Kosieliński, Piotr Kowalski, Grzegorz Kubera, Barbara Mejssner

KONFERENCJE COMPUTERWORLD

Aleksandra Zygarska - Dyrektor działu konferencji
Aleksandra_Zygarska@idg.com.pl tel. 662 287 872

ZESPÓŁ KONFERENCJI COMPUTERWORLD

Magdalena Szczodrońska - Dyrektor ds. rozwoju konferencji
Magdalena_Szczodronska@idg.com.pl tel. 662 287 935

Klaudia Kałuska - Project Manager
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl tel. 662 287 865

Filip Walicki
Filip_Walicki@idg.com.pl tel. 662 287 904

Kamil Sułkowski
Kamil_Sulkowski@idg.com.pl tel. 662 287 833

Łukasz Grabczyński
Lukasz_Grabczynski@idg.com.pl tel. 662 287 912

BIURO REKLAMY I MARKETINGU

Włodzimierz Duszyk - Dyrektor sprzedaży
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl tel. 662 287 870

Dział Reklamy B2B

Anna Dubrawska - Sales Manager
Anna_Dubrawska@idg.com.pl tel. 662 287 830

Elżbieta Olszewska - Junior Sales Manager
Elzbieta_Olszewska@idg.com.pl tel. 662 287 909

Piotr Paszkiewicz - Sales Manager
Piotr_Paszkiewicz@idg.com.pl tel. 662 287 826

Monika Gałązka
Monika_Galazka@idg.com.pl tel. 662 287 871

Dział Reklamy B2C

Elżbieta Kurtyka - Sales Manager
Elzbieta_Kurtyka@idg.com.pl
tel. 662 287 735

Customer Care

Tomasz Wilczyński - Customer Care Advisor
Tomasz_Wilczynski@idg.com.pl

CIO Insight. Prognozy 2020 W 2020 większość CIO – połowa ankietowanych – zwiększy budżet na rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych. Nieco mniej niż jedna czwarta ankietowanych przewiduje, że wzrośnie on powyżej 15% wartości z 2019 r. Blisko 40% uczestników badania „CIO Insight” deklaruje, że wielkość nakładów na oprogramowanie się nie zmieni. Nieco ponad 10% ankietowanych przewiduje, że budżet się zmniejszy. Oznacza to, że okręt IT przyśpiesza, choć nie jest to zasadnicze przyśpieszenie. To dokonało się zapewne wcześniej, ale jak dowodzą niektóre z odpowiedzi w obecnym „CIO Insight. Prognozy 2020”, przed nami jeszcze przynajmniej kilka okazji do tego, aby przesunąć wajchę z „mała naprzód” na „morska cała naprzód”. O co pytaliśmy? Jaki budżet jest planowany w 2020 r. na aplikacje biznesowe w stosunku do roku 2019?Jaka jest gotowość do adaptacji chmury publicznej przez firmę?Jaki wpływ AI na rozwiązania dla biznesu?Jaki jest budżet na cyberbezpieczeństwo?Jaki jest udział zespołów własnych vs dostawcy usług IT?Jaki jesyt średni kosztów pracowników i/lub kontraktorów IT?Jakie firmy mają plany dotyczące CRM?Jakie firmy mają plany dotyczące DevOps?Jakie firmy mają plany dotyczące RPA? Kluczowe prognozy 2020 vs 2019: 50%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na aplikacje biznesowe 2020 vs 201960%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na cyberbezpieczeństwo 50%+ CIO przewiduje ocieplenie nastawienia w firmie do chmury publicznej50%+ CIO jest zadowolonych z DevOps, ale niemal tyle samo chce jego zasadniczej optymalizacji40% CIO przewiduje, że wpływ AI na biznes wzrośnie2/3 CIO uważa, że średni koszt pracy IT wzrośnieBlisko połowa CIO uważa, że proporcje zespołów IT wewnętrznych i dostawców nie zmienią się, ale 1/3 CIO ocenia, że wzrośnie udział zespołów własnychBlisko 40% CIO nie znalazło jeszcze uzasadnienia wdrożenia RPA Zapraszamy do lektury!