Agile

CIO Roku 2017: Michał Paprocki!
Praktyczne obserwacje weteranów Agile