Sieci

Globalna awaria internetu: kilka realnych scenariuszy
Sieci 6G - dopiero one spełnią w 100% oczekiwania mobilnych aplikacji