Smart City

Państwo 2.0 - fotogaleria
Lenovo i Pivot3 pracują nad bezpieczeństwem inteligentnych miast