Smart City

Lenovo i Pivot3 pracują nad bezpieczeństwem inteligentnych miast
Światem rządzi IoT