Energetyczna transformacja w Energa-Operator S.A.

Energa-Operator S.A. jako pierwsza w Polsce spółka wdraża na szeroką skalę program instalacji inteligentnych liczników oraz budowy sieci inteligentnych. Programy te zapewnią klientom większą kontrolę i wpływ na zużycie energii, jednocześnie umożliwiając przyłączanie rozproszonych źródeł wytwarzania energii.

fot. IBM

Energa-Operator S.A. przechodzi proces transformacji cyfrowej. Jednym z wyzwań jest potrzeba dostosowania procesów biznesowych, a także infrastruktury w związku z realizowanym projektem wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE). Energa, jako podmiot współpracujący z PSE, zobligowana jest do komunikacji z CSIRE co oznacza konieczność integracji systemów dziedzinowych z systemem centralnym.

Przypomnijmy, jakie będą konsekwencje wprowadzenia na polskim rynku CSIRE. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełnią funkcję Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). PSE będą odpowiadać za utworzenie i nadzorowanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), który ma zostać uruchomiony w 2024 roku. Jego rolą będzie gromadzenie, przetwarzanie i wymiana danych powstających na rynku energii i w punkach poboru energii. Wdrożenie CSIRE obniży na pewno barierę wejścia w rynek energetyczny, ograniczy ilość interfejsów i utworzy jeden punkt poboru informacji odczytowych, dostępny dla wszystkich graczy. Dodatkowo połączenie CSIRE ze zdalnym odczytem liczników pozwoli tworzyć profile zużycia energii dla konsumentów. Wdrożenie CSIRE będzie opierać się na trzech filarach – digitalizacji, dekarbonizacji i decentralizacji energii elektrycznej.

Zobacz również:

  • IBM prezentuje modele fundamentalne generatywnej AI

„Energetyczna rewolucja”, która czeka tuż za rogiem, jest dużym wyzwaniem dla operatorów. Czasu zostało tak naprawdę niewiele, ogrom inwestycji i działań przystosowujących dotychczasowe systemy do nowej roli robi wrażenie.

„W obliczu nowych wyzwań związanych z jednej strony z modernizacją platformy integracyjnej, z drugiej spełnienia wymogów projektu CSIRE w zakresie integracji systemów dziedzinowych z systemem centralnym PSE oraz zapewnienia łatwości obsługi i skalowalności środowiska, rozpoczęliśmy poszukiwania odpowiedniego rozwiązania. W 2021 roku zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie analizy (MVP) z firmą IBM oraz partnerem biznesowym Clarite w zakresie uruchomienia wybranych procesów integracyjnych na platformie Red Hat OpenShift i oprogramowaniu IBM Cloud Pak for Integration. Ostatecznie przedsięwzięcie spełniło nasze oczekiwania. We wrześniu 2022 roku zakończyliśmy pierwszy etap wdrożenia polegający na uruchomieniu pierwszych procesów integracyjnych oraz zbudowaliśmy przepływy CI/CD automatyzujące proces wdrażania aplikacji i wprowadzanych zmian w kodzie. Zarówno w procesie przygotowywania MVP, jak i samego projektu kluczową rolę odegrał partner biznesowy - firma Clarite a także zespół architektów CSM firmy IBM” – wyjaśnia Łukasz Szot, Kierownik Projektu, Energa-Operator S.A.

Wdrożenie CSIRE będzie opierać się na trzech filarach – digitalizacji, dekarbonizacji i decentralizacji energii elektrycznej

Firma Clarite Polska S.A. posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim w obszarze Integracji Systemów i rozwiązań klasy ECM, BPM. Spółka stała się jednym z wiodących dostawców wybranych kilku linii produktowych IBM na rynku polskim. Na początku roku 2022 Clarite wygrała przetarg na dostawę oprogramowania IBM oraz rozbudowę Korporacyjnej Szyny Danych OSD w Energa-Operator.

Ze strony Clarite w projekcie brały udział dwa zespoły. Pierwszy odpowiedzialny był za przygotowanie środowiska klastra RHOS, jego instalację i konfigurację oraz za uruchomienie i konfigurację komponentów CP4I. Fizycznie zostały przygotowane dwa środowiska klastrowe: rozwojowo-testowe i produkcyjne. W środowisku testowym aplikacje zostały odizolowane na poziomie projektu. Na koniec zostały przeprowadzone testy niezawodnościowe, które zakończyły się pełnym sukcesem.

Drugi zespół odpowiedzialny był za zaprojektowanie ścieżek developerskich (CI/CD pipelines) ich wdrożenie i konfigurację (skorzystano tu z wbudowanych narzędzi OpenShift Tekton Pipelines) oraz integrację z oprogramowaniem GitLab.

Energetyczna transformacja w Energa-Operator S.A.

fot. IBM

W ramach wdrożenia klient zyskał dostęp do nowoczesnej platformy integracyjnej opartej na wspomnianym rozwiązaniu RHOS i CP4I. To jedno centralne miejsce do zarządzania klastrem, intuicyjny zestaw narzędzi do monitorowania systemu, gwarantujący dostęp do wielu aplikacji open-source wraz ze wsparciem serwisowym. Nowe środowisko jest spójne i elastyczne, łatwo skalowalne, gotowe na przyszłe wyzwania związane z nowymi projektami integracyjnymi.

Zespół IT operatora mógł po wdrożeniu skoncentrować się na jednej technologii, obsługując wiele różnych aplikacji. Dzięki zbudowanym rozwiązaniom CI/CD budowa, testowanie i wdrażanie nowych aplikacji i usług przebiega znacznie szybciej, co ma znaczący wpływ na tempo dostarczania nowych funkcjonalności dla klientów biznesowych. Również przyszłe wdrażanie nowych produktów IBM takich jak MQ czy DataPower będzie mogło być zrealizowane znaczniej szybciej dzięki gotowej już platformie.

„Klaster Red Hat OpenShift jest dedykowanym środowiskiem uruchomieniowym dla oprogramowania IBM Cloud Pak for Integration. Dzięki zastosowaniu technologii kontenerowej istnieje możliwość powołania wielu instancji poszczególnych komponentów CP4I takich jak szyna integracyjna (AppConnect) czy serwer kolejek MQ. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność, skalowalność oraz elastyczność konfiguracji i zarządzania środowiskiem. Ponadto klaster RHOS może być uruchomiony lokalnie w serwerowni klienta, u jednego z dostawców chmurowych lub hybrydowo” – wyjaśnia Paweł Pyda, CSM Architekt, IBM Polska.

Nowym elementem, jaki pojawił się podczas projektu, było wsparcie zespołu architektów CSM (ang. Customer Success Manager), ekspertów specjalizujących się w poszczególnych produktach IBM. Jest to istniejący od dwóch lat dział techniczny wspierający klientów i partnerów biznesowych w projektach wdrożeniowych, bazujących na oprogramowaniu IBM w fazie posprzedażowej. „CSM odegrał znaczącą rolę w koordynacji prac pomiędzy klientem i partnerem biznesowym. Projektował i konsultował architekturę docelowej platformy. Pomagał w rozwiązywaniu problemów podczas instalacji klastra razem z zespołem innych architektów CSM w zakresie instalacji, konfiguracji i bezpieczeństwa. Eskalował zgłaszane problemy i na bieżąco czuwał nad przebiegiem prac projektowych” – tłumaczy Michał Szkopiński, CSM Architekt Manager, IBM Polska.

Projekt modernizacji szyny w Energa-Operator S.A. jest na etapie stabilizacji

w którym nowe środowisko zawiera znaczną liczbę usług wdrożonych produkcyjnie. Zespół DevOps po stronie klienta stale je monitoruje i nabiera niezbędnego doświadczenia, aby osiągnąć pełną niezależność od zespołu wdrożeniowego. W kolejnych miesiącach to właśnie ten zespół będzie samodzielnie migrował dziesiątki kolejnych usług do nowego środowiska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200