SDN

Centrum danych – automatyzacja, integracja i sztuczna inteligencja
Cisco: Jak będą wyglądały sieci za kilka lat