SDN

Redakcja poleca
Biblioteka IT
Sieci definiowane programowo w polskich firmach Cyfrowa transformacja biznesu przyśpiesza i przed koniecznością automatyzacji procesów nie ma ucieczki. Jedną ze składowych tego trendu są sieci definiowane programowo. Platformy te umożliwiają wgląd w całą sieć firmową oraz zarządzanie nią z poziomu jednej konsoli, dzięki czemu administratorzy nie muszą za każdym razem powtarzać manualnych operacji na kolejnych elementach infrastruktury sprzętowej. Redakcja „Computerworlda” postanowiła sprawdzić, jaki stosunek do rozwiązań Software Defined Networks mają polskie przedsiębiorstwa. W tym celu przeprowadziliśmy badanie redakcyjne „Sieci definiowane programowo w korporacyjnych środowiskach IT”. Jak wynika z badania, 80% ankietowanych zauważa problemy w zarządzaniu siecią komputerową, przy czym to nie niska wydajność i skomplikowana obsługa, ale problemy kadrowe okazują się największym wyzwaniem dla menedżerów IT. 47% respondentów wskazuje braki kadrowe i kompetencyjne jako największe wyzwanie w zapewnieniu stabilności oraz ciągłości działania sieci, podczas gdy 49% uważa konieczność przeszkolenia pracowników jako najistotniejszą barierę związaną z wdrożeniem SDN/SD-WAN. Inne kwestie, jakie poruszamy w raporcie, to: • Wyzwania i problemy w zarządzaniu siecią komputerową, • Elementy środowiska sieciowego wykorzystywane w firmach, • Adaptacja rozwiązań sieciowych w chmurze publicznej, • Plany inwestycyjne w obszarze środowiska sieciowego, • Adaptacja rozwiązań SDN w firmach obecnych na polskim rynku, • Korzyści i problemy związane z wdrożeniami SDN – obawy menedżerów, • Problem uzależnienia od dostawcy w rozwiązaniach przeznaczonych dla sieci komputerowych. Zapraszamy do lektury!