Wytyczne ASME

Zasady ASME regulujące warunki traktowania zawartości redakcyjnej, reklam oraz specjalnych sekcji reklamowych ("advertorials") w publikacjach drukowanych mają zastosowanie także w projektach redakcyjnych online, noszących takie same nazwy jak magazyny drukowane lub stanowiących oddzielne czasopisma elektroniczne. Dynamiczna technologia elektronicznych stron oraz hipertekstowych linków może wzbudzić wiele wątpliwości wśród czytelników. Pozwolenie na pojawianie się takich wątpliwości oznacza zdradę zaufania czytelników oraz podważenie wiarygodności nie tylko samej publikacji online lub produktu redakcyjnego, ale także samego wydawcy. Obowiązkiem każdej publikacji online jest w jasny sposób poinformować czytelników, które treści online zostały przygotowane przez redakcję, a które przez reklamodawców oraz zapobiegać jakimkolwiek wypadkom, które sprawiałyby wrażenie, że materiały redakcyjne zostały stworzone dla - lub pod wpływem - reklamodawców.* Zobowiązujemy redaktorów, wydawców i reklamodawców, aby kierowali się następującym zestawem standardów:

Wytyczne dla stron WWW IDG

 1. Strona główna serwisu online publikacji (lub innego przedsięwzięcia online) musi w jasny sposób identyfikować publikację dzięki umieszczeniu w widocznym miejscu jej nazwy oraz loga w celu wyjaśnienia kto ponosi odpowiedzialność za zawartość strony.

 2. WSZYSTKIE TREŚCI REDAKCYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ POD WYŁĄCZNĄ KONTROLĄ REDAKTORÓW.

 3. Na wszystkich stronach online, treści redakcyjne oraz reklamowe muszą zostać w jasny sposób oddzielone - za pomocą słów, oprawy graficznej, odpowiedniego umieszczenia na stronie lub innej, efektywnej metody ich odseparowania.

 4. W przypadku specjalnych sekcji reklamowych ("advertorials") lub we wszelkich innych sytuacjach, w których zachodzi groźba, iż reklama, w tym także "advertoriale", mogą zostać pomylone z prawdziwymi, niezależnymi treściami redakcyjnymi, sekcje te powinny mieć umieszczone na górze każdej strony lub na początku zrębu głównego każdego materiału informacje "Specjalna Sekcja Reklamowa" lub "Reklama (nazwa firmy)" o co najmniej tej samej wielkości i wadze co normalny zrąb główny treści redakcyjnych. Słowo "advertorial" nie może być używane. SYNONIMY TJ. "SPONSOROWANE PRZEZ", "DOSTARCZONE PRZEZ", "PODPISANE PRZEZ", LUB "WSPIERANE PRZEZ" MOGĄ BYĆ UŻYTE JAKO DODATEK DO SŁOWA "REKLAMA", ALE NIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE JAKO ZASTĘPSTWO DLA NIEGO.

 5. Publikacje powinny umieszczać własne logo w powiązaniu z logo innych firm jedynie w wypadku zawarcia specjalnych umów wydawniczych, w myśl których jedynie publikacja kontroluje zawartość strony oraz w żaden sposób nie promuje produktów czy usług reklamodawcy. PUNKT TEN NIE DOTYCZY WYKORZYSTANIA LOGO WE WSPÓLNYCH PROJEKTACH REDAKCYJNYCH PUBLIKACJI/STRON WWW IDG ORAZ INNYCH PUBLIKACJI/STRON WWW. JEDNAKŻE, LOGO NIGDY NIE MOŻE BYĆ UŻYTE W SPOSÓB, KTÓRY MÓGŁBY WYWOŁAĆ U CZYTELNIKA LUB U FIRM Z BRANŻY KWESTIONOWANIE NIEZALEŻNOŚCI ORAZ OBIEKTYWNOŚCI REDAKCYJNEJ PUBLIKACJI.

 6. Linki, które pojawiają się w redakcyjnej części serwisu powinny znajdować się pod wyłączną kontrolą redaktorów. Żadna publikacja nie może sprzedawać na zewnątrz - lub stawiać jako warunek jakiejkolwiek umowy reklamowej zarówno eksplicite jak i przez implikację - linków odsyłających z treści redakcyjnych do jakiejkolwiek strony. NIEDOZWOLONE JEST UMIESZCZANIE LINKÓW ODSYŁAJĄCYCH Z TREŚCI REDAKCYJNYCH DO UMIESZCZONYCH NA STRONIE REKLAM.

 7. Żadne linki lub inne odsyłacze do specjalnych sekcji reklamowych, oraz "advertoriali" nie mogą pojawić się w spisie treści, katalogach zasobów lub w jakichkolwiek innych listach redakcyjnych zasobów publikacji online. Jednakże odsyłacze do specjalnych sekcji reklamowych lub "advertoriali" mogą być umieszczone na zewnątrz sekcji redakcyjnych oraz zaprezentowane w odmiennej oprawie graficznej od oprawy sekcji redakcyjnych publikacji.

 8. Pod żadnym pozorem redaktorzy nie mogą tworzyć zawartości dla specjalnych sekcji reklamowych lub innych reklam.

 9. Publikacja wymaga, aby system wyszukiwawczy oraz inne aplikacje prezentowane pod marką publikacji oraz dostępne za pośrednictwem strony WWW publikacji realizowały swe funkcje całkowicie niezależnie od reklamy lub innych komercyjnych wpływów. Wszelkie metody promowania strony lub linku reklamodawcy będą uważane za zdradę zaufania czytelnika i są stanowczo zabronione.

 10. PUNKT TEN NIE DOTYCZY REKLAM UMIESZCZONYCH NA STRONACH Z WYNIKAMI WYSZUKIWANIA TAK DŁUGO, JAK DŁUGO WSZYSTKIE WYNIKI WYSZUKIWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD WYŁACZNĄ KONTROLĄ REDAKCJI.

 11. WSZĘDZIE, GDZIE JEST TO TECHNICZNIE MOŻLIWE, POWINNY ZOSTAĆ PODJĘTE WSZELKIE WYSIŁKI W CELU UNIKNIĘCIA UMIESZCZANIA REKLAM OBOK TREŚCI REDAKCYJNYCH DOTYCZĄCYCH TEGO SAMEGO PRODUKTU. ZASADA TA NIE DOTYCZY REKLAM UMIESZCZONYCH NA STRONACH Z WYNIKAMI WYSZUKIWANIA TAK DŁUGO, JAK DŁUGO WSZYSTKIE WYNIKI WYSZUKIWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD WYŁĄCZNĄ KONTROLĄ REDAKCJI.

 12. KAŻDA STRONA DOSTARCZY LINK ZE SWEJ STRONY GŁÓWNEJ DO DANYCH O SERWISIE, W TYM INFORMACJI - JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z REDAKTORAMI, JAK RÓWNIEŻ WYKŁADNIĘ POLITYKI SERWISU DOTYCZĄCĄ WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZEBRANYCH W PROCESIE REJESTRACJI, POLITYKĄ OCHRONY PRYWATNOŚCI, WYKORZYSTANIA COOKIES ORAZ ADRESÓW E-MAIL.

*Oryginalne wytyczne ASME zapisano zwykłym tekstem, specyficzne uzupełnienia IDG wyróżniono wersalikami.

Optymalizacja zarządzania IT w czasach pandemii

Trwająca pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w podejściu do zarządzania IT. Wszystko wskazuje na to, że obecna sytuacja jeszcze trochę potrwa, firmy przez dłuższy czas będą pracować zdalnie, a wypracowane rozwiązania na stałe zagoszczą w nowo nakreślonym modelu biznesowym wielu organizacji. Kiedy w ostatnich latach umysły szefów IT skupione były na chmurze, internecie rzeczy, cyfrowej transformacji i Przemyśle 4.0, wydarzyło się coś, na co mało kto był przygotowany – pandemia COVID-19 i konieczność natychmiastowego dostosowania się do nowych reguł gry. Obecny kryzys istotnie dotknął wiele branż gospodarki. Nawet gałęzie nieobjęte bezpośrednio ograniczeniami i nakazami muszą mierzyć się dzisiaj z nową rzeczywistością – zaburzonym łańcuchem dostaw, zmienionymi zachowaniami konsumenckimi, a nawet koniecznością zadbania o zdrowie pracowników jak nigdy wcześniej. W tle pandemii COVID-19 rozgrywa się bitwa o zachowanie ciągłości działania wielu firm w Polsce i na świecie. Kryzys obnażył mocne i słabe strony działów IT, którym z dnia na dzień przyszło zmierzyć się z niespodziewanym wyzwaniem – pracą zdalną i koniecznością optymalizacji zarządzania. Nic dziwnego, że aż 85% respondentów uznało możliwość dostępu do zasobów firmy z dowolnego miejsca jako kluczowy lub bardzo ważny element strategii, która zapewni im odporność na kryzys i zachowanie ciągłości biznesowej na najbliższy rok. W jaki zatem sposób przedsiębiorstwa budują swoją odporność na kryzys? Czy korzystanie z outsourcingu i chmury rośnie wraz z optymalizacją budżetów i szukaniem większej elastyczności? Czy już dzisiaj weryfikowane są plany na przyszłość? Badanie „Optymalizacja zarządzania IT w czasach pandemii”, przeprowadzone przez „Computerwold” na zlecenie ATM, właściciela marki Atman i lidera rynku centrów danych w regionie, ma dać odpowiedź, w jaki sposób obecny kryzys zmienił podejście firm do outsourcingu i chmury. Czy w dobie pandemii, przy zwiększonej pracy zdalnej, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne są bardziej skłonne do korzystania z zewnętrznych usług? Odpowiedzi na te pytania znalazły się w raporcie z badania.
Optymalizacja zarządzania IT w czasach pandemii Trwająca pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w podejściu do zarządzania IT. Wszystko wskazuje na to, że obecna sytuacja jeszcze trochę potrwa, firmy przez dłuższy czas będą pracować zdalnie, a wypracowane rozwiązania na stałe zagoszczą w nowo nakreślonym modelu biznesowym wielu organizacji. Kiedy w ostatnich latach umysły szefów IT skupione były na chmurze, internecie rzeczy, cyfrowej transformacji i Przemyśle 4.0, wydarzyło się coś, na co mało kto był przygotowany – pandemia COVID-19 i konieczność natychmiastowego dostosowania się do nowych reguł gry. Obecny kryzys istotnie dotknął wiele branż gospodarki. Nawet gałęzie nieobjęte bezpośrednio ograniczeniami i nakazami muszą mierzyć się dzisiaj z nową rzeczywistością – zaburzonym łańcuchem dostaw, zmienionymi zachowaniami konsumenckimi, a nawet koniecznością zadbania o zdrowie pracowników jak nigdy wcześniej. W tle pandemii COVID-19 rozgrywa się bitwa o zachowanie ciągłości działania wielu firm w Polsce i na świecie. Kryzys obnażył mocne i słabe strony działów IT, którym z dnia na dzień przyszło zmierzyć się z niespodziewanym wyzwaniem – pracą zdalną i koniecznością optymalizacji zarządzania. Nic dziwnego, że aż 85% respondentów uznało możliwość dostępu do zasobów firmy z dowolnego miejsca jako kluczowy lub bardzo ważny element strategii, która zapewni im odporność na kryzys i zachowanie ciągłości biznesowej na najbliższy rok. W jaki zatem sposób przedsiębiorstwa budują swoją odporność na kryzys? Czy korzystanie z outsourcingu i chmury rośnie wraz z optymalizacją budżetów i szukaniem większej elastyczności? Czy już dzisiaj weryfikowane są plany na przyszłość? Badanie „Optymalizacja zarządzania IT w czasach pandemii”, przeprowadzone przez „Computerwold” na zlecenie ATM, właściciela marki Atman i lidera rynku centrów danych w regionie, ma dać odpowiedź, w jaki sposób obecny kryzys zmienił podejście firm do outsourcingu i chmury. Czy w dobie pandemii, przy zwiększonej pracy zdalnej, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne są bardziej skłonne do korzystania z zewnętrznych usług? Odpowiedzi na te pytania znalazły się w raporcie z badania.