Zapowiedź kolejnej wersji Red Hat OpenStack Platform

Red Hat zapowiedział Red Hat OpenStack Platform 12 - najnowszą wersję chmurowego rozwiązania typu IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Jak podaje producent platformy, nowe oprogramowanie oferuje zmodernizowaną rozproszoną ciągłą integrację (distributed continuous integration) oraz wprowadza skonteneryzowane usługi.

Red Hat OpenStack Platform 12 to certyfikowana i w pełni wspierana wersja OpenStack. Częścią Red Hat OpenStack Platform jest również Red Hat CloudForms, platforma administracyjna obsługująca wiele chmur. Ponadto Red Hat OpenStack Platform 12 została ściśle zintegrowana z Red Hat Ceph Storage, rozwiązaniem blokowej, obiektowej i plikowej pamięci masowej, zaprojektowanym z myślą o skalowanych poziomo chmurach.

Nowością w Red Hat OpenStack Platform 12 jest konteneryzacja usług OpenStack. Red Hat OpenStack Platform 12 konteneryzuje większość usług OpenStack, oferując też skonteneryzowane wersje demonstracyjne (Technology Preview) niektórych usług sieciowych i pamięciowych.

Zobacz również:

  • Google otwiera w Krakowie zespół inżynierski chmury obliczeniowej
  • Apple kładzie nacisk na dostępność - nowa funkcja w drodze
  • Inteligentny pomocnik admina RHEL

Red Hat OpenStack 12 obejmuje też obsługę otwartego interfejsu API Redfish, opracowanego przez Distributed Management Task Force (DMTF) na potrzeby komponowanej infrastruktury. Dzięki obsłudze tej nowej specyfikacji wersja 12 współdziała z rozwiązaniami, które wykorzystują Redfish API, takimi jak Intel Rack Scale Design (Intel RSD).

Wersja 12 oferuje również rozszerzoną demonstrację technologiczną OpenDaylight, modularnej platformy open source do dostosowywania i automatyzacji sieci definiowanych programowo (SDN).

Rozwiązanie Red Hat OpenStack Platform 12 ma być niedługo dostępne w witrynie Red Hat Customer Portal oraz jako komponent rozwiązań Red Hat Cloud Infrastructure i Red Hat Cloud Suite solutions.

Jak podaje opracowany przez Computerworld raport Top200, polski oddział Red Hat (Red Hat Poland) zajął 190 miejsce na liście wymieniającej firmy IT, które uzyskały w Polsce w 2016 roku największe przychody ze sprzedaży swoich produktów i usług (z wynikiem 28 075 tys. zł).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200