Zapowiedź kolejnej wersji Red Hat OpenStack Platform

Red Hat zapowiedział Red Hat OpenStack Platform 12 - najnowszą wersję chmurowego rozwiązania typu IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Jak podaje producent platformy, nowe oprogramowanie oferuje zmodernizowaną rozproszoną ciągłą integrację (distributed continuous integration) oraz wprowadza skonteneryzowane usługi.

Red Hat OpenStack Platform 12 to certyfikowana i w pełni wspierana wersja OpenStack. Częścią Red Hat OpenStack Platform jest również Red Hat CloudForms, platforma administracyjna obsługująca wiele chmur. Ponadto Red Hat OpenStack Platform 12 została ściśle zintegrowana z Red Hat Ceph Storage, rozwiązaniem blokowej, obiektowej i plikowej pamięci masowej, zaprojektowanym z myślą o skalowanych poziomo chmurach.

Nowością w Red Hat OpenStack Platform 12 jest konteneryzacja usług OpenStack. Red Hat OpenStack Platform 12 konteneryzuje większość usług OpenStack, oferując też skonteneryzowane wersje demonstracyjne (Technology Preview) niektórych usług sieciowych i pamięciowych.

Zobacz również:

Red Hat OpenStack 12 obejmuje też obsługę otwartego interfejsu API Redfish, opracowanego przez Distributed Management Task Force (DMTF) na potrzeby komponowanej infrastruktury. Dzięki obsłudze tej nowej specyfikacji wersja 12 współdziała z rozwiązaniami, które wykorzystują Redfish API, takimi jak Intel Rack Scale Design (Intel RSD).

Wersja 12 oferuje również rozszerzoną demonstrację technologiczną OpenDaylight, modularnej platformy open source do dostosowywania i automatyzacji sieci definiowanych programowo (SDN).

Rozwiązanie Red Hat OpenStack Platform 12 ma być niedługo dostępne w witrynie Red Hat Customer Portal oraz jako komponent rozwiązań Red Hat Cloud Infrastructure i Red Hat Cloud Suite solutions.

Jak podaje opracowany przez Computerworld raport Top200, polski oddział Red Hat (Red Hat Poland) zajął 190 miejsce na liście wymieniającej firmy IT, które uzyskały w Polsce w 2016 roku największe przychody ze sprzedaży swoich produktów i usług (z wynikiem 28 075 tys. zł).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200