Cisco: Jak będą wyglądały sieci za kilka lat

Programowe zarządzanie infrastrukturą, wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji, popularyzacja chmur hybrydowych to główne kierunki mające wpływ na rozwój technologii sieciowych uważa Cisco.

Na dorocznej, największej konferencji organizowanej przez Cisco, firma prezentowała swoją wizję kierunków rozwoju technologii sieciowych oraz praktyczne działania mające ułatwić jej realizację. Cisco Live! to największa konferencja organizowana dorocznie przez Cisco, która w tym roku zgromadziła ona ponad 20 tysięcy użytkowników.

Jej wiodącym tematem było oprogramowanie: narzędzia i aplikacje związane lub wykorzystujące funkcje udostępniane w sterowanych programowo sieciach nowej generacji. Nie oznacza to jednak, że Cisco zamierza wycofywać się z rozwijania rozwiązań sprzętowych, bo ponad połowa przychodów firmy wciąż jest związana ze sprzedażą przełączników i innych urządzeń sieciowych.

Zobacz również:

  • Prywatność to więcej niż zgodność z przepisami

„Choć następuje transformacja Cisco z firmy zajmującej się opracowywaniem i sprzedażą sprzętu do firmy wytwarzającej oprogramowanie, ale rozwiązania oparte na sprzęcie wciąż są ważnym elementem oferty. Bo żeby efektywnie zrealizować zaawansowane funkcje sieciowe takie, jak na przykład analiza zaszyfrowanego ruchu w czasie rzeczywistym, wymagana jest odpowiednio duża wydajność urządzeń które obsługują oprogramowanie” mówi Chuck Robbins, prezes i CEO Cisco.

„Rodzina przełączników Catalyst 9000 to produkt, który odnosi ogromny sukces na rynku - jego sprzedaż rośnie najszybciej w historii Cisco. A inwestycje w firmowe, prywatne centrach danych nie zmniejszyły się w ostatnich czterech latach” zwraca uwagę Chuck Robbins.

Ale nowe technologie, takie jak m.in. sztuczna inteligencja to ważny kierunek rozwoju również w przypadku oprogramowania związanego z zarządzaniem i aplikacjami związanymi z siecią.

„Sądzę, że zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji AI będzie obejmować całą infrastrukturę IT, bo dostarcza ona ogromnej liczby danych, które można analizować. Dotyczy to również funkcji bezpieczeństwa czego najlepszym przykładem są wprowadzone niedawno przez Cisco rozwiązania do analizy ruchu zaszyfrowanego” mówi Chuck Robbins.

Hybrydowe chmury nowej generacji

Podczas wystąpienia otwierającego konferencję Cisco Live! 2018 Chuck Robbins zaprosił na scenę Diane Greene, Google Cloud CEO by wspólnie zaprezentować w jaki sposób współpraca tych firm ma zapewnić użytkownikom dostęp do bezpiecznych i otwartych rozwiązań wykorzystujących architekturę hybrydową.

Porozumienie o partnerstwie w tym zakresie zostało ogłoszone przez Cisco i Google ponad pół roku wcześniej (w październiku 2017) nie był to więc news, ale wyjątkowo serdeczne przywitanie może świadczyć, jak duże nadzieje wiążą obie firmy z tą inicjatywą.

Cisco: Jak będą wyglądały sieci za kilka lat

Chuck Robbins i Diane Green prezentują projekt chmury hybrydowej Cisco Hybrid Cloud Platform for Google Cloud określając go jako nowej generacji architekturę dla chmur hybrydowych wykorzystujących technologię kontenerów aplikacji zarządzanych przez Kubernetes. Rozwiązanie to jest obecnie w fazie testów i ma się pojawić na rynku przed końcem 2018 roku. Źródło: Cisco.

Cisco Hybrid Cloud Platform for Google Cloud ma na celu wprowadzenie do oferty rozwiązania opartego na opracowanej przez Google, otwartej technologii Kubernetes do zarządzania kontenerami linuksowymi, które umożliwi jednolite zarządzanie infrastrukturą wykorzystującą usługi świadczone w chmurze publicznej Google Cloud oraz chmurach prywatnych opartych na oprogramowaniu Cisco Container Platform i CloudCenter for Kubernetes.

Obecnie rozwiązanie jest już testowane przez wybranych użytkowników, a jego wersja komercyjna ma się pojawić na rynku przed końcem 2018 roku.

Na portalu DevNet utworzona została też nowa strona Cisco and Google Cloud Developer Center udostępniająca narzędzia oraz informacje o tej hybrydowej architekturze, a także technologiach open source takich jak Kubernetesi Istio.

Wsparcie techniczne dla wspólnego rozwiązania Cisco i Google ma być świadczone przez inżynierów Cisco.

W segmencie chmur hybrydowych Cisco we współpracy z Google chce konkurować przede wszystkim z AWS i Microsoft, największymi dostawcami usług chmurowych. AWS oferuje systemy hybrydowe we współpracy z VMware, a Microsoft opracował własne rozwiązania. Oprócz tego technologie chmur hybrydowych rozwijają Oracle i IBM.

DevNet – czyli niezależne wsparcie dla rozwoju sterowanych programowo sieci

W 2014 roku Cisco otworzyło portal DevNet uruchamiając program, którego celem jest zachęcenie niezależnych deweloperów do tworzenia kodu nowej generacji narzędzi i aplikacji wykorzystujących możliwości programowania funkcji sieciowych.

„Popularyzacja SDN wymaga dostępności odpowiedniego oprogramowania i dlatego właśnie utworzyliśmy DevNet czyli organizację grupującą i wspierającą społeczność deweloperów, którzy opracowują przydatne aplikacje przy współpracy z użytkownikami tworząc podstawy do praktycznej realizacji idei sterowanych programowo sieci” mówi Susie Wee, piastująca stanowisko Cisco DevNet CTO.

Podczas konferencji Cisco Live! 2018 ogłoszono, że liczba niezależnych deweloperów, którzy zarejestrowali się jako członkowie grupy Cisco DevNet przekroczyła ostatnio 500 tysięcy. „To przełomowa liczba. Osiągnęliśmy masę krytyczną jeśli chodzi o środowisko, które zajmuje się programowaniem funkcji sieciowych” z dumą podkreśliła Susie Wee. Cisco planuje też organizację specjalnej konferencji dla deweloperów zarejestrowanych w DevNet. Pierwsza taka impreza odbędzie się najprawdopodobniej w drugiej połowie 2019 roku.

Cisco: Jak będą wyglądały sieci za kilka lat

Susie Wee, Cisco DevNet CTO, zapowiada, że Cisco planuje organizację w 2019 roku specjalnej konferencji dla deweloperów zarejestrowanych w DevNet. Źródło: Cisco.

Jednocześnie Cisco poinformowało o rozszerzeniu programu DevNet o dwa nowe, ważne elementy: DevNet Ecosystem Exchange oraz DevNet Code Exchange.

DevNet Ecosystem Exchange to portal grupujący wszystkie certyfikowane przez Cisco narzędzia i aplikacje oferowane przez niezależne firmy i deweloperów. Pozwala on na łatwy przegląd i ewentualny zakup dostępnych rozwiązań. W czerwcu 2018 roku lista produktów oferowanych na portalu liczyła ponad 1300 pozycji.

Z kolei DevNet Code Exchange to portal adresowany do programistów, który ma na celu ułatwienie im opracowywanie nowych aplikacji. Zawiera on listę wzorcowych kodów, interfejsy, narzędzia oraz informacje o pakietach SDK (Software Development Kit) udostępnianych zarówno przez Cisco jak i innych deweloperów należących do DevNet na portalu GitHub. Zawartość portalu jest pogrupowana w zależności od platform i obszarów produktowych oferowanych przez Cisco.

Deweloperzy zarejestrowani w DevNet opracowują bardzo różne aplikacje ułatwiające i automatyzujące zarządzanie siecią, centrami danych, systemami chmurowymi i IoT oraz funkcjami bezpieczeństwa.

„Nowoczesne aplikacje mogą wykorzystać możliwości programowania funkcji sieciowych w celu zwiększenia ich wydajności i poziomu bezpieczeństwa oraz osiągnięcia celów biznesowych. Granice między aplikacjami i infrastrukturą sieciową zaczynają się zacierać co otwiera nowe perspektywy dla deweloperów. Jeśli mają oni ideę dotyczącą opracowania przydatnej aplikacji lub rozwiązania, to biblioteki API, pakiety SDK i narzędzia dostępne na portalach DevNet mogą znacznie ułatwić jej realizację” pisze Susie Wee na blogu Cisco.

Cisco: Jak będą wyglądały sieci za kilka lat

Fizyczny kontener prezentowany podczas konferencji to opracowywana w porcie Rotterdam (przy współudziale Cisco) innowacyjna konstrukcja wyposażona w system IoT dostarczający szerokiego zestawu informacji o historii i stanie ładunku. Ma m.in. pozwolić na automatyczne śledzenie bieżącego położenia kontenera. Źródło: Cisco.

Utworzenie DevNet przynosi duże efekty dla rozwoju ekosystemu narzędzi i aplikacji dla środowiska sieci sterowanych programowo. Susie Wee zaprezentowała przykłady opracowanych przez niezależnych programistów rozwiązań, które wykorzystując biblioteki Cisco API umożliwiają automatyzację oraz skrócenie czasu realizacji zmian konfiguracji sieci w centrach danych stosujących Cisco ACI i DNA Center z tygodni do minut lub oprogramowanie do orkiestracji aplikacji i mikrousług w infrastrukturze chmur hybrydowych wykorzystujących platformy Cisco UCS, Cisco ACI oraz Cisco Cloud Container Platform.

Ekosystem stworzony przez Cisco obejmuje obecnie około 500 tysięcy programistów (DevNet), 3 miliony inżynierów z tytułem CCE (Cisco Certified Engineer) oraz 92 tysiące firm partnerskich.

Cisco zdecydowało się też na otwarcie i udostępnienie deweloperom należącym do DevNet oprogramowania kontrolerów sieci, systemów do automatyzacji i analityki oraz zapewniania niezawodności działania sieci wykorzystywanych przez system DNA Center.

DNA Center to wprowadzone latem 2017 roku oprogramowanie będące podstawowym elementem opracowanej przez Cisco architektury sterowanych programowo sieci IBN (Intent Based Networking). Oferuje ono m.in. funkcje umożliwiające automatyzację działania sieci i przydzielania jej zasobów oraz narzędzia zapewniające niezawodność działania systemu oraz pozwalające na segmentację sieciowej infrastruktury.

„Otwarcie platformy DNA Center pozwoli na wykorzystanie narzędzi do zarządzania, automatyzacji i zapewniania niezawodności działania sieci przez niezależnych deweloperów i użytkowników systemów Cisco do tworzenia nowej generacji aplikacji stosujących sterowane programowo sieci do zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i lepszego dopasowania infrastruktury IT do wymagań biznesowych” mówi David Goeckeler, wiceprezes Cisco.

Otwarcie oprogramowania DNA Center dotyczy takich elementów jak:

• Ponad stu bibliotek API, które umożliwiają bieżące przekazywanie przez aplikacje do systemu sieciowego informacji dotyczących wymaganej wydajności, zasad polityki i zgodności ze zdefiniowanymi zasadami bezpieczeństwa.

• Adapterów i interfejsów pozwalających na integrację oprogramowania z innymi systemami sieciowymi oraz IT (np. ITSM lub IPAM) co ułatwia wymianę danych.

• Adapterów i interfejsów ułatwiających integrację z innymi elementami infrastruktury jak oprogramowanie zarządzające centrami danych, chmurą lub bezpieczeństwem.

• Pakietów SDK ułatwiających tworzenie interfejsów pozwalających na współpracę oprogramowania zarządzającego sieciami IBN ze sprzętem sieciowym innych, niezależnych producentów.

Cisco: Jak będą wyglądały sieci za kilka lat

Na konferencji Cisco Live! 2018 widać było, że szczególnie dużo uwagi Cisco przykłada do wsparcia niezależnych programistów, którzy współpracując z Cisco w ramach organizacji DevNet mają duży wpływ na rozszerzenie oferty narzędzi i aplikacji wykorzystujących sterowane programowo sieci IBN. Źródło: Cisco.

Trudna droga do stworzenia kompletnej infrastruktury IBN

Budowa środowiska zarządzanej programowo sieci IBN nie jest zadaniem łatwym, bo wymaga szerokiej współpracy z innymi producentami sprzętu i oprogramowania. Obecnie Cisco nawiązało już partnerską współpracę z 15 firmami takimi, jak m.in. Accenture, Dimension Data, IBM, Microfocus, ServiceNow oraz World Wide Technology, a jednocześnie stara się ułatwić niezależnym firmom i programistom możliwość tworzenia własnego oprogramowania oferującego nowe innowacyjne funkcje zwiększające atrakcyjność rozwiązań Cisco.

„DNA Center jest dla Cisco strategiczną platformą do zarządzania sieciami. Można oczekiwać, że jej podstawowym kierunkiem rozwoju będzie integracja funkcji, które obecnie są rozproszone i oferowane przez różne produkty firmy. Otwarcie DNA Center to dobry kierunek rozwoju, ale stworzenie jednolitej platformy do programowego zarządzania sieciami wymaga jeszcze dużego nakładu pracy. Bo na przykład, wiele produktów Cisco, jak choćby system ACI i przełączniki Nexus 9000 wciąż nie są w pełni zintegrowane z oprogramowaniem DNA Center” zwraca uwagę Andrew Lerner, wiceprezes Gartnera.

„Udostępnienie bibliotek API i pakietów SDK ułatwiających integrację DNA Center z urządzeniami i platformami innych producentów może zwiększyć atrakcyjność oprogramowania Cisco. Na razie jednak trudno przewidzieć jak zostanie to wykorzystane w praktyce i jak głęboka i szeroka będzie ta integracja” mówi Andrew Lerner.

Dla przykładu, kolejnym, wymagającym integracji z DNA Center elementem jest technologia SD-WAN (Software-Defined WAN) szczególnie istotna w firmach o rozproszonej strukturze.

„Zarządzanie infrastrukturą sieciową obsługującą wiele biur i oddziałów często rozproszonych po całym świecie i wykorzystujących różne rodzaje łączy to trudne i skomplikowane zadanie. Dlatego też technologia SD-WAN zyskuje coraz większą popularność, a Cisco zdecydowało się na duże inwestycje w ten segment rynku” mówi David Goeckeler.

W 2017 roku Cisco, za 610 mln USD, kupiło firmę Viptela, która opracowała rozwiązania umożliwiające m.in. łatwą, sterowaną programowo segmentację infrastruktury WAN. Obecnie trwają prace nad integracją technologii Viptela z oprogramowaniem DNA Center. Na ich efekty trzeba będzie jednak zaczekać przynajmniej rok.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200