Komisja Europejska otworzyła konsultacje społeczne ws. metawersum

Ministerstwo Cyfryzacji RP zachęca do udziału w konsultacjach treści komunikatu Komisji Europejskiej: „Inicjatywa UE w sprawie technologii Web 4.0 i światów wirtualnych: dobra pozycja wyjściowa na drodze ku kolejnej transformacji technologicznej”. Opinie można zgłaszać do 29 września.

Christina Morillo/Pexels

Komunikat KE obejmuje propozycje działań w kilku obszarach (jest zbudowany w oparciu o 4 filary) i wiąże problematykę rozwoju wirtualnych światów i internetu z już realizowanymi inicjatywami na poziomie unijnym. Dokument KE:

• dotyka pytania, czy obowiązujące regulacje są wystarczające do regulowania wyzwań, które stwarzają wirtualne światy

• podejmuje ocenę jakie szanse i zagrożenia wiążą się z rozwojem technologii światów wirtualnych

Zobacz również:

  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dostanie komputer kwantowy w 2025 r.
  • Metaverse z większym wsparciem ze strony AI

• przedstawia wizję i strategię Komisji Europejskiej dotyczącą wpływu na kształtowanie tej technologii światów wirtualnych i Web 4.0.

Pełna treść komunikatu KE znajduje się stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023DC0442

Ministerstwo Cyfryzacji koordynuje przygotowywanie stanowiska, które będzie polskim wkładem do dyskusji na propozycje zawarte w komunikacie.

Opinie i komentarze można przesyłać do 29 września br. na następujące adresy mailowe:

konsultacje.metawersum1

konsultacje.metawersum2

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200