Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia Kluby Rozwoju Cyfrowego

Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia projekt „Kluby Rozwoju Cyfrowego”, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków. Projekt, realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Kluby Rozwoju Cyfrowego pilotażowo powstaną w 64 gminach (fot. Unsplash.com / Keith Tanner)

Poziom kompetencji cyfrowych obywateli należy w Polsce do najniższych w całej Unii Europejskiej – jedynie 44 proc. Polaków może pochwalić się umiejętnościami w obszarze technologii cyfrowych na poziomie co najmniej podstawowym. Aby odwrócić te niekorzystne tendencje, resort cyfryzacji przystępuje do realizacji projektu „Kluby Rozwoju Cyfrowego”.

W ramach projektu w gminach na terenie całej Polski mają powstać lokalne ośrodki rozwoju kompetencji cyfrowych, oferujące edukację w zakresie korzystania z nowych technologii. Jak poinformowało ministerstwo w oficjalnym komunikacie, głównym celem projektu jest "stworzenie dostępnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej skierowanej do dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym."

Zobacz również:

  • Jak cyfryzować, żeby nie żałować
  • Trendy technologiczne 2024 według AWS

Program przewiduje zajęcia rozwijające umiejętności bezpiecznego korzystania z nowych technologii i usług cyfrowych, w tym e-zdrowia i e-administracji. Założenia projektu obejmują także rozwój kompetencji edukatorów zatrudnionych w Klubach Rozwoju Cyfrowego oraz bieżące badania ewaluacyjne, które pozwolą na ciągłe doskonalenie działania klubów.

Kluby Rozwoju Cyfrowego mają działać w ramach istniejących już instytucji kultury i edukacji, na przykład bibliotek i gminnych ośrodków kultury.

Pierwsza, pilotażowa faza projektu obejmie 64 gminy, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie placówek. Pilotaż potrwa dwa lata. W tym czasie Ministerstwo Cyfryzacji chce aktywnie wspierać gminy, oferując im kompleksowe materiały szkoleniowe, instrukcje oraz wsparcie merytoryczne. Resort chce również zebrać dane niezbędne do zmniejszenia potencjalnych ryzyk na późniejszych etapach projektu. Przewidziana jest także ocena efektów edukacyjnych.

Ogłoszony został już konkurs na dofinansowanie dla gmin chcących przystąpić do pilotażu KRC. Gminy mogą składać wnioski o maksymalne dofinansowanie w wysokości 480 tys. zł na działalność klubów przez okres dwóch lat. Nabór wniosków trwa do 5 lipca 2024 roku, a całkowita alokacja środków na ten etap projektu wynosi ok. 31 mln zł.

Po zakończeniu pilotażu planowane jest rozszerzenie projektu na ok. dwa tysiące gmin w całej Polsce.

– Wierzymy, że Kluby Rozwoju Cyfrowego staną się miejscem, które wypełni lukę edukacyjną w zakresie umiejętności cyfrowych. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności będziemy w stanie efektywnie wspierać osoby najbardziej potrzebujące, przyczyniając się do wyrównania szans i wzmocnienia społecznej integracji. Realizacja tego projektu to krok milowy w kierunku cyfrowego rozwoju Polski. Dzięki Klubom Rozwoju Cyfrowego możemy budować społeczeństwo oparte na wiedzy, równości i nowoczesnych umiejętnościach. Jednocześnie rok 2024 jest czasem cyfrowej higieny. Nauczając kompetencji cyfrowych, pamiętajmy także o kształtowaniu zdrowych nawyków cyfrowych

– powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200