Państwo 2.0 2023 - fotogaleria

Konferencja Państwo 2.0 jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku w obszarze strategii cyfryzacji państwa i kierunków rozwoju centralnych projektów IT. Udział w konferencji najważniejszych decydentów kształtujących politykę cyfryzacji państwa, stwarza unikatową okazję do poznania osób nadzorujących informatyczne inwestycje w sektorze publicznym.