Nowa infrastruktura – nowe możliwości

Synergia doświadczeń firm technologicznych pozwala przedsiębiorstwom wejść na wyższy poziom biznesowy. Organizacje stają się beneficjentami nowych usług i rozwiązań, które pozwalają im lepiej układać najważniejsze procesy. O wyjątkowych możliwościach, jakie w przypadku usług Managed Cloud pojawiły się w wyniku nowego partnerstwa strategicznego, opowiadają Paweł Bielecki, Head of Cloud Infrastructure Services Poland, NTT DATA Business Solutions, oraz Tomasz Piętak, Head of Presales, Beyond.pl.

Paweł Bielecki, Head of Cloud Infrastructure Services Poland, NTT DATA Business Solutions

Współczesny świat obfituje w ogłoszenia o nowych partnerstwach, czasami o znaczeniu strategicznym. Takie zawarły też firmy NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl.

Paweł Bielecki: Rynek outsourcingu IT ciągle rośnie, a firmy rozpatrujące korzystanie z tego typu usług porównują dostawców nie tylko na podstawie cen, zakresu oferty czy relacji biznesowych, ale przede wszystkim kierują się faktami. Na rynku data center są to głównie certyfikacje potwierdzające m.in. jakość, ciągłość działania oraz bezpieczeństwo. Gdy podjęliśmy decyzję, że zamiast rozbudowywać własne data center, nawiążemy współpracę z zewnętrznym partnerem, szukaliśmy takiego, który po pierwsze spełni wysokie standardy w obszarze infrastruktury data center, a po drugie sprosta oczekiwaniom związanym z szerokim zakresem certyfikacyjnym, bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Poza tym będzie gwarantował spełnienie innych ważnych norm, co jest bardzo istotne dla klientów. Beyond.pl w pełni odpowiedział na nasze oczekiwania w tym zakresie.

Nowa infrastruktura – nowe możliwości

Tomasz Piętak, Head of Presales, Beyond.pl

Tomasz Piętak: Data centers należące do Beyond.pl są certyfikowane w pełnym zakresie, a Data Center 2 posiada klasyfikację ANSI/TIA-942 Rated 4, która potwierdza najwyższy standard bezpieczeństwa we wszystkich obszarach audytowanych: architektury, mechaniki, zasilania i telekomunikacji. Nasze centrum danych wyróżnia się też posiadaniem normy EN 50600 Klasa 4, europejskiego standardu obejmującego te same obszary. Uzyskaliśmy ją w ub. r. i jesteśmy jedynym ośrodkiem w Europie, który posiada oba standardy na najwyższym, czwartym poziomie. Od uruchomienia w 2016 r. obiekt charakteryzuje się 100% dostępnością usług. Wyróżnia się również wykorzystywaniem w 100% energii odnawialnej do swojego zasilania, bardzo wysoką efektywnością energetyczną (PUE) na poziomie 1.2 oraz niskim wskaźnikiem konsumpcji wody (WUE), co plasuje Data Center 2 w europejskiej czołówce niskoemisyjnych obiektów. To pozwala naszym klientom znacząco redukować ślad węglowy generowany przez firmową infrastrukturę IT, co jest istotne w dobie obowiązku raportowania niefinansowego.

Beyond.pl to jednak nie tylko data center.

T.P.: Zgadza się. Jesteśmy przede wszystkim dostawcą usług infrastrukturalnych: kolokacji i rozwiązań chmurowych oraz szerokiego zakresu Managed Services – usług zarządzanych – obejmujących różnorodne formy wsparcia i specjalistyczne serwisy dla naszych klientów oraz partnerów. Przykładem takiej współpracy jest nasza relacja z firmą NTT DATA Business Solutions, specjalizującą się w obszarze SAP – dziedzinie, w której nie mamy aspiracji, ani ambicji bycia certyfikowanym partnerem.

Nasz model współpracy opiera się na synergii i uzupełnianiu się wzajemnych kompetencji. Znamy poziomy jakości usług, które możemy wspólnie zaoferować, co stanowi ogromną wartość dla naszych klientów. Razem jesteśmy w stanie zaspokoić ich potrzeby w znacznie szerszym zakresie.

P.B.: Coraz więcej firm, szczególnie o specyficznych wymaganiach, oczekuje spełnienia określonych standardów, np. SOC 2 (Service Organization Controls 2). Jest to standard, który pozwala dokonać oceny procedur kontrolnych w całej organizacji IT. Na podstawie audytu powstają raporty z badań przeprowadzanych przez niezależne podmioty zewnętrzne, a celem jest wykazanie, w jaki sposób organizacja implementuje kluczowe środki kontroli i w jaki sposób osiąga założone cele w zakresie zgodności. W kontekście usług oferowanych przez NTT DATA Business Solutions, Beyond.pl spełnia te standardy na poziomie infrastruktury data center. Z kolei my robimy to, zajmując się kolejnymi warstwami, takimi jak: wirtualizacja, systemy operacyjne, bazy danych i aplikacje SAP. Kiedy klient oczekuje zgodności z SOC 2, nasza współpraca pozwala na oferowanie kompletnego rozwiązania spełniającego ten standard.

Jak partnerstwo pozwala wam rozszerzyć zakres potencjalnych klientów?

P.B.: Dla NTT DATA Business Solutions, przeniesienie się do Beyond.pl Data Center 2 jest częścią większego projektu, w ramach którego rozwijamy naszą infrastrukturę, a w rezultacie rozszerzamy zakres oferowanych usług i gwarantowanych poziomów SLA. Budowa własnej platformy usługowej w obiekcie Data Center 2 otwiera przed nami nowe możliwości. Nasza oferta rozszerza się nie tylko w obszarze SAP. Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom zaawansowania usług typu Infrastructure as a Service (IaaS) i Platform as a Service (PaaS), które są wzbogacone o nowe funkcjonalności.

Czy taka migracja to przeniesienie 1:1 posiadanej infrastruktury do nowego miejsca?

P.B.: Nie. To moment, w którym po pierwsze inwestujemy w najlepsze technologie. Po drugie doskonalimy się jako zespół. Realizacja tak kompleksowego projektu wymaga zaangażowania ekspertów różnych obszarów, którzy przy okazji zdobywają nową wiedzę, kompetencje i unikatowe doświadczenie. To z nami zostanie. Po trzecie przyglądamy się, czy i jak możemy zmodyfikować nasze usługi, aby przynosiły jeszcze więcej wartości klientom. Między innymi planujemy wprowadzić szeroko zakrojone rozwiązania automatyzacyjne w wielu aspektach, bo one w wymierny sposób obniżają koszt usług i redukują czas ich dostarczania. Nasza nowa infrastruktura jest więc przygotowywana również z myślą o zastosowaniu automatyzacji w tworzeniu systemów wirtualnych czy odtwarzaniu systemów backupowych. W kontekście migracji do Beyond.pl dokonujemy wnikliwej selekcji sprzętu i oprogramowania, eliminując te, które nie będą wspierać automatyzacji lub w inny sposób mogą hamować nasz rozwój technologiczny i usługowy.

Czy zauważalne są jakiekolwiek zmiany w percepcji odbioru nowych usług przez klientów z innych krajów?

P.B.: Znacząca część naszych klientów w obszarze Managed Cloud pochodzi spoza Polski. Odpowiadamy za gwarancję SLA ich systemów SAP, choć nie ograniczamy się wyłącznie do SAP. Przenosząc naszą infrastrukturę do Beyond.pl, spodziewamy się również znaczącej ewolucji naszego wspólnego portfolio usług, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i gwarancji. Chodzi o to, że oferujemy naszym klientom, zarówno zagranicznym, jak i polskim, np. zaawansowane rozwiązania w zakresie disaster recovery i dual data center. Klienci coraz częściej oczekują, aby ich systemy były zaprojektowane z redundancją, pozwalającą na szybką reaktywację najważniejszych systemów w przypadku awarii głównego centrum danych.

W Polsce będziemy mieć jeden ośrodek w Beyond.pl, a drugi ośrodek obecnie z nami współpracuje. Przeprowadzka do Beyond.pl otwiera jednak przed nami nowe możliwości, ponieważ nasz nowy partner ma również regionalne data center, co umożliwi nam oferowanie disaster recovery w różnych lokalizacjach, zgodnie z wymaganiami klientów, potencjalnie nawet dodając trzecią lokalizację. Poza tym jako NTT DATA Business Solutions rozszerzamy ofertę usług disaster recovery o typ Long-Distance, w ramach którego możliwa jest replikacja systemów do naszych data centers w innych krajach lub do znanych dostawców Public Cloud.

Nie ma dużych obaw o to, że rywalizujecie też między sobą?

T.P.: Jako Service Provider skupiamy się na rozwijaniu naszej unikalnej oferty usługowej, nie konkurując bezpośrednio z innymi dostawcami. Na przykład nasza usługa e24cloud to publiczna chmura, która oferuje model samodzielnej obsługi – klienci mogą łatwo podłączyć swoją kartę płatniczą, zamawiać i instalować systemy, bazy danych czy klastry Kubernetes i rozliczać się za nie w modelu pay-as-you-go. Chcemy zapewnić jak najszerszy zakres agnostycznych technologicznie rozwiązań dla klientów. Naszym celem jest obsłużyć jak najszerszy wachlarz potrzeb klientów, a partnerstwo z NTT DATA Business Solutions pozwala rozbudować nasze kompetencyjne portfolio.

Jak obecnie kształtuje się proporcja między konceptem RISE with SAP a świadczeniem usług typu private cloud, już za chwilę z Beyond.pl?

P.B.: Nasze działania są zgodne ze strategią SAP. Nowe wdrożenia SAP realizowane są na bazie rozwiązania S/4HANA w ramach konceptu RISE with SAP, czyli co do zasady w Public Cloud, w chmurze z jednego ze wskazanych hyperscalerów – wg preferencji odbiorcy. W tym modelu mamy wartościową ofertę i już takie projekty realizujemy. Z drugiej strony jest grupa klientów korzystających z aplikacji SAP od wielu lat, którzy działają w modelu Private lub Hybrid Cloud, w tym w naszym data center. Do nowej lokalizacji będziemy ich przenosić zachowując ten model. Wraz z rozwojem usług Managed Cloud skupiamy się na realizacji projektów konwersji systemów SAP ECC do SAP S/4HANA. Termin zakończenia wsparcia na systemy SAP ECC producent wyznaczył na 2027 r., czyli czas na konwersje zbliża się wielkimi krokami. W Polsce wiele firm czeka taka konwersja, a liczba partnerów zdolnych do realizacji tego zadania w ustalonym czasie i budżecie jest ograniczona. Jako NTT DATA Business Solutions oferujemy pełne spektrum tej usługi, od części technicznej po aplikacyjną i jesteśmy gotowi wziąć pełną odpowiedzialność za takie projekty.

Nowa infrastruktura – nowe możliwości

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200