AI w firmie to większe przychody, niższe koszty i lepsza obsługa klienta

Stosowanie przez przedsiębiorstwa narzędzi wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji nie wynika już wyłącznie z ich chęci eksperymentów z nową technologią, ale z konieczności zaspokojenia realnych, bieżących potrzeb biznesowych. W kontekście rosnącej liczby dostępnych narzędzi i rozwiązań AI, kluczowego znaczenia nabiera wybór właściwego partnera – dostawcy, rozumiejącego realia i umiejącego odpowiedzieć na konkretne wymagania organizacji.

Foto: Freepik

Jak wynika z danych zebranych przez badaczy z Uniwersytetu Stanforda, nakłady finansowe przeznaczone na technologie sztucznej inteligencji przekroczyły w 2023 r. poziom 25 mld dolarów (1), co stanowi ośmiokrotność inwestycji w tym obszarze poczynionych rok wcześniej.

Według analityków McKinsey w 2023 r. 55 proc. organizacji (2) korzystało z rozwiązań bazujących na AI (włączając w to generatywną sztuczną inteligencję) przynajmniej w jednym z departamentów biznesowych lub do obsługi co najmniej jednego z procesów, podczas gdy w 2022 r. było to 50 proc. Ta sama firma informuje, że 42 proc. ankietowanych przez nią organizacji wskazuje korzyści ze stosowania AI, polegające na obniżeniu kosztów, a 59 proc. zgłasza związany z tym wzrost przychodów.

Z deklaracji przedsiębiorstw wyłania się obraz sztucznej inteligencji jako narzędzia przynoszącego wyraźną poprawę efektywności biznesowej organizacji. PwC w swoim zestawieniu prognoz i trendów na 2024 r. jako kluczowy czynnik prowadzający do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej wymienia wybór właściwej technologii AI (3).

Co jednak oznacza „właściwy wybór”, skoro istnieje wiele narzędzi i rozwiązań sztucznej inteligencji, a kolejnych przybywa?

„AI jest dobra na wszystko…”

Już dziś AI świetnie sprawdza się w analizie danych i prognozowaniu: może analizować ogromne ilości danych w krótkim czasie, wykrywać wzorce i trendy oraz przewidywać zachowania klientów czy trendy rynkowe. To pozwala firmom reagować dynamicznie i podejmować bardziej świadomie trafne decyzje biznesowe.

AI umożliwia daleko idącą personalizację obsługi klientów – firmy mogą dostosować ofertę i środki komunikacji do ich indywidualnych preferencji (na przykład dzięki czatbotom i wirtualnym asystentom), co prowadzi do lepszych doświadczeń i zwiększa lojalność. Za sprawą AI organizacja może osiągnąć zupełnie nowy poziom automatyzacji procesów biznesowych: sztuczna inteligencja automatyzuje rutynowe zadania, co oszczędza czas pracowników – odciążonych od wykonywania powtarzalnych czynności – i zmniejsza ryzyko ludzkich błędów.

– Jedno z naszych nowych rozwiązań, ChatERP, pozwala obniżyć próg wejścia do systemu, bez studiowania tysięcy stron dokumentacji technicznej – wyjaśnia Mariusz Zygmułka, dyrektor AI/ML w Sektorze Comarch Enterprise Solutions. ChatERP podpowie klientowi, co robić, jak poruszać się po systemie i jakie kroki wykonać. W innym wypadku użytkownik musiałby przeznaczyć kilka tygodni wdrożenia, by zapoznać się z systemem.

Automatyzacja, którą zapewniają rozwiązania AI w Comarch ERP, uwidacznia się także w procesach związanych z obiegiem dokumentów (aplikacja Comarch OCR, wpięta w systemy producenta, pozwala na optyczne rozpoznawanie tekstu na dokumencie i przekształcanie go w dokument elektroniczny).

Kolejny obszar zastosowań AI to predykcyjne utrzymanie ruchu i inteligentne zarządzanie zasobami: inteligentne algorytmy mogą przewidywać awarie sprzętu, co umożliwia planowanie konserwacji i unikanie nieplanowanych przestojów produkcyjnych. Pozwala też na automatyczne planowanie i harmonogramowanie produkcji oraz generuje automatyczne alerty o konfliktach w planie produkcji – dzięki tym funkcjom firmy z branży wytwórczej, użytkujące systemy takie, jak Comarch ERP, mogą liczyć na podpowiedzi i sugestie w zakresie zmian w technologiach i procesach produkcyjnych w oparciu o rzeczywiste dane z realizacji.

Dodatkowo AI może usprawniać zarządzanie zasobami, np. poprzez kontrolę stanów magazynowych – algorytm szacuje przyszłe zapotrzebowanie na dany produkt, a następnie przypisuje mu odpowiednią kategorię. Rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji, zastosowane w systemach zarządzania stanami magazynowymi, na przykład Comarch WMS, są w stanie analizować pracę magazynierów oraz historię realizacji dokumentów magazynowych. Zestawiając te informacje z danymi o uprawnieniach i kompetencjach personelu system może określić czas wykonania określonego zadania oraz sugerować działania usprawniające pracę zespołu.

Narzędzia AI w Comarch ERP przydają się też do zarządzania procesami księgowymi i finansami firmy. – Automatyzacja windykacji pozwala firmom na zachowanie płynności finansowej. Sztuczna inteligencja obecna jest również w naszych rozwiązaniach e-commerce. Systemy rekomendacyjne, dzięki analizie zachowań konsumentów, pozwalają użytkownikom kompletować produkty, które w pierwszej chwili nie wydają się być oczywistym wyborem – podkreśla Mariusz Zygmułka.

Dlaczego opłaca się być patriotą w biznesie

PwC w przytoczonym wcześniej raporcie zwraca uwagę, aby nie ograniczać wykorzystywania AI do konkretnych, odosobnionych przypadków użycia (tzw. business case’ów): w takim podejściu zaadresujemy co prawda konkretne, doraźne potrzeby, ale ograniczamy możliwości skalowania rozwiązania. Mając to na względzie można stwierdzić, że „właściwy wybór” oznacza nie tyle inwestycję w określone narzędzia AI, co współpracę z odpowiednim dostawcą takich systemów.

Chodzi zarówno o doświadczenie w zakresie rozwoju narzędzi i systemów korzystających z technologii AI, jak i specyfikę oferty, dopasowaną do realnych potrzeb przedsiębiorstwa, a jednocześnie do lokalnych uwarunkowań ekonomicznych. Tymczasem część firm realizujących strategie transformacji cyfrowej i wdrażających nowe cyfrowe technologie i narzędzia zwraca się w stronę zagranicznych, globalnych producentów. Nie biorą jednak pod uwagę takich czynników, jak konieczność dostosowywania systemów do polskiego rynku i przepisów, wzrost kosztów utrzymania i wygasające wsparcie dla starszych wersji oprogramowania.

Ponadto, w obliczu takich wyzwań, jak luka kompetencyjna czy brak możliwości pozyskania specjalistów z rynku, organizacje muszą polegać na wsparciu technologicznym dostawców, co w wypadku kontrahentów zagranicznych może być utrudnione choćby z racji różnych stref czasowych.

Rozwiązania Comarch są odpowiedzią na te bolączki, gwarantując niższe koszty wdrożenia i racjonalne koszty aktualizacji. Korzystając z narzędzi Comarch firma zapewnia sobie łatwy dostęp do specjalistów Comarch, a przede wszystkim – realny wpływ na rozwój produktu.

Mariusz Zygmułka zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. – Dostawcy budują rozwiązania praktycznie tylko dla klientów chmurowych. My oferujemy nasze produkty dla wszystkich, zarówno użytkownikom erp w chmurze, jak i tych, którzy preferują użytkowanie lokalne. Klient może zainstalować np. Comarch ERP Optima na swoim laptopie i mieć lokalnie hostowaną bazę. Nie wymagamy kupna licencji wersji chmurowej – zapewnia przedstawiciel Comarch.

Rozwiązania Comarch, polskiego dostawcy oprogramowania IT , oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, są zintegrowane ze wszystkimi produktami i aplikacjami firmy. Nie wymagają oddzielnej instalacji, a producent zapewnia zgodność wersji komponentów AI z produktami ERP. Dzięki temu użytkownicy końcowi nie muszą się obawiać zmian, bo produkty są aktualizowane automatycznie wraz z odpowiednimi wersjami systemów Comarch ERP.

Więcej o inteligentnych systemach Comarch ERP przeczytasz na stronie: Sztuczna inteligencja wspiera codzienne procesy biznesowe.


(1) „2024 AI Index Report”, Stanford University, https://aiindex.stanford.edu/report/
(2) „The state of AI in 2023”, McKinsey Global Survey, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year
(3) „2024 AI Business Predictions”, PwC, https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/ai-analytics/ai-predictions.html

 

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]