Zapraszamy do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 10 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym.

Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 poświęcony będzie priorytetom cyfrowym administracji centralnej na najbliższe lata oraz statusowi prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT.


Drugi dzień konferencji skoncentruje się na technologicznych zagadnieniach, których znaczenie dla rozwoju cyfrowego państwa w ostatnich latach znacząco rośnie.

Dzień 1 / 5 marca

 • Omówienie strategii cyfryzacji państwa do 2020 r.
 • Status i plany rozwoju najważniejszych rządowych projektów IT.
 • Centralizacja zasobów IT państwa.
 • Chmura krajowa - w jaki sposób polska administracja wykorzysta cloud computing.
 • Zamiany w obszarze PZP.
 • Wyzwania technologiczne związane z transformacją usług publicznych w e-usługi.
 • Projekty ostatniej transzy unijnej 2014-2020
 • Koktajl na zakończenie 1. dnia dla uczestników konferencji

Dzień 2 / 6 marca

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA.
  Bezpieczeństwo systemów IT wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych. Zmiany w związku z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
 • Technologie ICT w infrastrukturze transportowej. 
  CPK, strategiczny projekt infrastrukturalny jako impuls do wprowadzenia nowoczesnych technologii w skali zapewniającej skokowe efekty. Wyzwania i wymagania technologiczne CPK. Technologie, które zmieniają sposób budowania i obsługi infrastruktury transportowej.
 • Smart City. Innowacyjne rozwiązania dla miast.
  Strategie rozwoju polskich miast. Efekty działań polskich miast w kierunku smart city. Technologie w obszarze ochrony środowiska, transportu, efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa. Finansowanie miejskich inwestycji.
 • ZDROWIE 2.0.
  Światowe osiągnięcia techniki dla ochrony zdrowia. Priorytety inwestycyjne polskiego sektora ochrony zdrowia.

Tak wyglądała poprzednia edycja:

Do udziału w konferencji
szczególnie zapraszamy:

 • Przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;
 • Osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem
  społeczności lokalnych oraz państwa - prezydentów, członków zarządów miast i województw;
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem,
  kontrolę wydatków - skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju jednostek administracji publicznej;
 • Osoby odpowiedzialne za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach - szefów działów IT.

Rekomendacje

Organizator

LOKALIZACJA

 

Centrum Konferencyjne POLIN, ul. Anielewicza 6 w Warszawie

 

Położone w Śródmieściu Warszawy, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
nowoczesne i przestronne centrum konferencyjne.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:Magdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
Magdalena_Szczodronska@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
kamil_sulkowski@idg.com.pl

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl