Zapraszamy do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 10 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym.

Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 poświęcony będzie priorytetom cyfrowym administracji centralnej na najbliższe lata oraz statusowi prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT.


Drugi dzień konferencji skoncentruje się na technologicznych zagadnieniach, których znaczenie dla rozwoju cyfrowego państwa w ostatnich latach znacząco rośnie.

W GRONIE PRELEGENTÓW

Wanda Buk

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Bartłomiej Wnuk

Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Marek Zagórski

Minister Cyfryzacji

Dzień 1 / 5 marca

 • Strategia cyfryzacji państwa
 • Debata ministerialna: Innowacje ICT w sektorze publicznym
 • Status i kierunki rozwoju rządowych projektów IT
 • Strategia wdrożenia technologii 5G
 • Centralizacja zasobów IT państwa
 • Chmura rządowa i publiczna
 • Blockchain w administracji publicznej
 • Cyberbezpieczeństwo państwa
 • Cyfryzacja zamówień publicznych IT

Dzień 2 / 6 marca

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA.
  Bezpieczeństwo systemów IT wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych. Zmiany w związku z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
 • Technologie ICT w infrastrukturze transportowej. 
  CPK, strategiczny projekt infrastrukturalny jako impuls do wprowadzenia nowoczesnych technologii w skali zapewniającej skokowe efekty. Wyzwania i wymagania technologiczne CPK. Technologie, które zmieniają sposób budowania i obsługi infrastruktury transportowej.
 • Smart City. Innowacyjne rozwiązania dla miast.
  Strategie rozwoju polskich miast. Efekty działań polskich miast w kierunku smart city. Technologie w obszarze ochrony środowiska, transportu, efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa. Finansowanie miejskich inwestycji.
 • ZDROWIE 2.0.
  Światowe osiągnięcia techniki dla ochrony zdrowia. Priorytety inwestycyjne polskiego sektora ochrony zdrowia.

Patronat Honorowy

Tak wyglądała poprzednia edycja:

Do udziału w konferencji
szczególnie zapraszamy:

 • Przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;
 • Osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem
  społeczności lokalnych oraz państwa - prezydentów, członków zarządów miast i województw;
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem,
  kontrolę wydatków - skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju jednostek administracji publicznej;
 • Osoby odpowiedzialne za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach - szefów działów IT.

Rekomendacje

Patron honorowy

Organizator

Partnerzy strategiczni

Mecenasi

Partner merytoryczny

LOKALIZACJA

 

Centrum Konferencyjne POLIN, ul. Anielewicza 6 w Warszawie

 

Położone w Śródmieściu Warszawy, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
nowoczesne i przestronne centrum konferencyjne.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:Magdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
Magdalena_Szczodronska@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Agata Rydzewska
Tel. 662 287 833
agata_rydzewska@idg.com.pl

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl