Jakie zmiany na FB i innych platformach wymógł Digital Services Act UE?

DSA już obowiązuje Dotychczas w odwołaniu od decyzji portalu Facebook o usunięciu konta lub treści pomagało Ministerstwo Cyfryzacji, jednak w związku z wejściem w życie nowych przepisów, usługa „Odwołaj się od decyzji portalu” zostaje wstrzymana.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

25 sierpnia zaczęły obowiązywać przepisy unijnej regulacji – aktu o usługach cyfrowych (DSA, Digital Services Act). Facebook i inne największe platformy internetowe będą miały obowiązek wzmocnienia procesu rozpatrywania skarg użytkowników. Tym samym resort cyfryzacji wygasza usługę Odwołaj się od decyzji portalu.

Celem unijnego rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, transparentność działań platform internetowych, budowanie solidnych narzędzi moderowania treści i bardziej odpowiedzialnych reklam oraz ochrony danych osobowych a także udostępnienie skutecznych mechanizmów skarg i odwołań dla użytkowników.

Zobacz również:

  • UE grozi TikTokowi gigantyczną karą

W akcie o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act) uwzględniono wiele polskich propozycji zgłoszonych na etapie negocjacji regulacji, w tym m.in. zagwarantowanie w przepisach unijnych jasnych kryteriów usuwania treści z Internetu oraz zapewnienie efektywnej ścieżki odwoławczej w przypadku zablokowania użytkowników i ich publikacji. Zapisy te chronią przestrzeń cyfrową przed rozpowszechnianiem w niej nielegalnych treści oraz zapewniają ochronę praw podstawowych internautów.

Przepisy aktu o usługach cyfrowych wpłyną na wzmocnienie:

• warunków korzystania z usług, poprzez jasne i przystępnie napisane informacje o ograniczeniach w publikowaniu treści przez użytkowników oraz dostępne środki odwoławcze dla użytkowników

• formułowania uzasadnień, czyli wyjaśnień dlaczego treść lub konto zostały zablokowane lub usunięte (takie uzasadnienie powinno być napisane przystępnym językiem)

• wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, poprzez zapewnienie odbiorcom usługi dostępu do bezpłatnego, elektronicznego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg wraz z informacją zwrotną od platformy o sposobie rozstrzygnięcia takiej skargi.

Uprawnienia, które otrzymują użytkownicy w związku z wejściem w życie aktu o usługach cyfrowych.

1. Można odwołać się od decyzji platformy.

Platforma ma obowiązek rozpatrywać odwołania użytkowników w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg. Platformy będą musiały starannie przetwarzać każde takie zgłoszenie.

Więcej informacji o mechanizmie odwoławczym w ramach platformy Facebook znajdziesz na stronie: https://transparency.fb.com/pl-pl/enforcement/taking-action/complaints-handling-process/

2. Jeżeli nasze konto lub treść została zablokowana przez platformę powinniśmy dostać informację o powodach tej decyzji.

Platforma powinna uzasadnić swoje decyzje przystępnym dla użytkownika językiem. Razem z decyzją o blokadzie lub usunięciu użytkownik dostanie informacje o przysługujących możliwościach odwoławczych.

Więcej informacji w tej sprawie w odniesieniu do portalu Facebook: https://transparency.fb.com/pl-pl/enforcement/taking-action/restricting-accounts/

3. Mamy prawo wiedzieć jakie treści nie są dozwolone do publikowania na platformie.

Dlatego platformy będą miały obowiązek publikowania jasnych i przystępnie napisanych informacji o ograniczeniach w publikowaniu treści przez użytkowników, oraz informować o dostępnych środkach odwoławczych.

Informacje te znajdziesz na stronie Facebooka: https://transparency.fb.com/pl-pl/policies/%20

4. Można zgłosić skargę na nielegalne treści.

Jeśli napotkamy na platformie internetowej treści, takie jak bezprawna nienawiść czy przemoc, mamy prawo zareagować i to zgłosić. Platformy są

zobowiązane do skutecznego reagowania na takie zgłoszenia i podejmowania dalszych kroków.

Informacje w jaki sposób skorzystać z mechanizmu zgłaszania nielegalnych treści znajdziemy na stronie Facebooka: https://www.facebook.com/help/2214522878809427/?helpref=hc_fnav

Co stanie się ze zgłoszeniami złożonymi do 25 sierpnia w ramach usługi „Odwołaj się od decyzji portalu” w serwisie gov.pl?

Zgłoszenia dodane w ramach usługi Odwołaj się od decyzji portalu złożone przed 25 sierpnia zostaną rozpatrzone przez Facebooka.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200