5 wniosków z najnowszych raportów dotyczących agile i DevOps

Jak twój zespół wypada na tle innych firm efektywnie stosujących agile i DevOps?

5 wniosków z najnowszych raportów dotyczących agile i DevOps

Fot. fauxels, Pexels

Wiele organizacji przestawiło się na zwinne planowanie i metodologie dostarczania, w celu zwiększenia spójności, niezawodności i zadowolenia klientów podczas budowania i ulepszania aplikacji. Przyjmują one kultury, zasady i automatyzacje DevOps, aby zwiększyć tempo wdrażania, skrócić czas wprowadzania zmian, średni czas rozwiązywania incydentów i inne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Być może zastanawiasz się, jak Twój zespół i dział wypada na tle innych, podobnie myślących organizacji, w kontekście wykorzystywania metodologii agile i DevOps? Czy stosujesz najlepsze praktyki, zmagasz się z podobnymi problemami i dążysz do osiągalnych rezultatów?

Zobacz również:

  • Najpopularniejsze stanowiska pracy w chmurze obliczeniowej
  • 8 błędów strategii danych, których należy unikać

Dwa ostatnio opublikowane raporty dają kilka odpowiedzi. Raport „15th State of Agile” przygotowany przez Digital.ai oraz raport „2021 State of DevOps” przygotowany przez Puppet, wskazują punkty odniesienia dla ogólnej dojrzałości tych praktyk. Oba raporty zawierają wiele szczegółów i komentarzy analityków. Przedstawiamy pięć kluczowych wniosków.

Agile i DevOps będą ewoluować, aby lepiej wspierać hybrydową pracę

Praktyki Agile robią ogromne postępy od czasu Manifestu Agile, a platformy i możliwości DevOps ułatwiają większej liczbie zespołów technologicznych automatyzację i działanie w chmurze. Przejście na pracę zdalną w 2020 roku i obecne zainteresowanie hybrydowymi modelami pracy, tworzą nowe możliwości i wyzwania dla organizacji.

W raporcie Agile tylko 16% respondentów twierdziło, że przed pandemią mieli pełną możliwość pracy zdalnej. Po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią, 56% będzie preferować podejście hybrydowe, a kolejne 25% pozostanie zdalnymi pracownikami. Tylko 3% planuje powrót do biura w pełnym wymiarze godzin.

Innowacje i współpraca są często łatwiejsze w zespołach rozproszonych, dlatego wielu liderów będzie poszukiwać praktycznych zmian i narzędzi, które wspierają hybrydowe sposoby pracy. Praca hybrydowa będzie wymagała modyfikacji w sposobie organizacji codziennych spotkań zespołów zwinnych, automatyzacji przepływu pracy pomiędzy narzędziami agile i DevOps oraz sformalizowania praktyk komunikacji i współpracy.

Osiągnięcie dojrzałości agile lub DevOps nie jest łatwe

Raport DevOps mówi, że w 2010 roku 10% organizacji kwalifikowało się jako posiadające wysoko rozwinięte praktyki DevOps. W raporcie z 2021 roku, liczba ta wzrosła do zaledwie 18% respondentów. Jednak organizacje te mogą wdrażać rozwiązania na żądanie, potrzebują mniej niż godzinę na wprowadzenie zmian, mniej niż godzinę na odzyskanie danych po incydentach i mają wskaźnik niepowodzeń zmian poniżej 5%.

To z pewnością bardzo wysoko postawiona poprzeczka dla większości organizacji, ale 78% firm o średniej dojrzałości nadal wykazuje znaczącą poprawę w tych KPI.

W raporcie dotyczącym agile, 80% respondentów przeprowadza podstawowe procedury agile, takie jak standupy, retrospektywy, planowanie sprintu i przeglądy sprintu. Jednak ponad jedna trzecia respondentów nie stosuje praktyk estymacji, nie przydziela dedykowanych product-ownerów, nie planuje wydań, nie tworzy map drogowych produktów ani nie stosuje zwinnego planowania portfolio. Respondenci zidentyfikowali ponad 20 platform zwinnych, 10 różnych ram dla skalowania zwinności oraz ponad 20 różnych narzędzi planowania i dostarczania, które są obecnie używane.

Pokazuje to, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na jaki poziom dojrzałości należy postawić, jakie praktyki przyjąć lub jakie narzędzia ustandaryzować. Cele biznesowe każdej firmy, jej kulturowe DNA i strategia przywództwa będą prowadzić do różnych wyborów technologicznych i różnych ścieżek dojrzałości praktyk.

Poprawa kluczowych wskaźników wydajności (KPI) DevOps wymaga przyjęcia standardów

Jedna z 12 zasad Manifestu Agile brzmi: „Najlepsze architektury, wymagania i projekty wyłaniają się z samoorganizujących się zespołów". Jednak firmy, działy i zespoły powinny przyjąć standardy technologiczne, wybrać wspólne platformy i ustanowić centra doskonałości.

Szefowie technologii i architekci mogą preferować całkowitą swobodę w wyborze narzędzi, ale badania sugerują, że dojrzałe zespoły DevOps są bardziej skłonne do tworzenia standardów. W raporcie DevOps, ponad 87% organizacji o wysokiej dojrzałości i 65% o średniej dojrzałości posiada wspólne narzędzia, języki i metodologie DevOps. Organizacje te poszukują jasnych ról, planów i celów dla swojej pracy (89% dla wysoko rozwiniętych i 72% dla średnio rozwiniętych) i upewniają się, że osoby w ich zespole mają jasne zrozumienie odpowiedzialności (91% dla wysoko rozwiniętych i 78% dla średnio rozwiniętych).

Raport DevOps zawiera sugestie dotyczące sposobu organizacji zespołów wokół funkcji, rozwiązań i celów związanych z dostarczaniem infrastruktury, natomiast raport agile ilustruje, które praktyki i narzędzia agile są lepiej przyjmowane. Liderzy powinni zachęcać zespoły agile i praktyków DevOps do debatowania nad standardami i wykorzystywaniem platform jeszcze przed poszukiwaniem nowych narzędzi, innowacji i uaktualnień.

Dostosowanie do docelowych KPI przynosi korzyści dla firmy

Jak szybko jest wystarczająco szybko? Jaki poziom automatyzacji jest wymagany, aby zmniejszyć liczbę błędów i zminimalizować liczbę czynności wykonywanych ręcznie? Czy docelowe operacyjne wskaźniki KPI są zgodne z celami biznesowymi i docelowym poziomem satysfakcji klienta lub użytkownika końcowego?

W raporcie na temat zwinności, trzy najważniejsze mierniki udanych transformacji zwinnych (z ponad 50% odpowiedzi) to: satysfakcja klienta, wartość biznesowa i osiągnięte cele biznesowe. Ponadto, 56% respondentów wdrożyło lub planuje wdrożyć zarządzanie strumieniem wartości.

Wynikają z tego dwa wnioski. Niezależnie od tego, czy jest to agile, DevOps, czy obie metodologie, zespoły muszą skupić się na wynikach biznesowych i satysfakcji klienta jako swoich głównych celach. Drugi wniosek: wybór i poprawa operacyjnych KPI wymaga inwestycji, więc liderzy powinni być selektywni w kwestii tego, na których metrykach się skupić i do jakich celów dążyć. Na przykład zespoły, w których występuje duża liczba niepowodzeń w zakresie zmian, mogą skupić się na tym KPI i nadać priorytet praktykom ciągłego testowania. Z drugiej strony, zespoły budujące aplikacje skierowane do klientów na konkurencyjnym rynku mogą zdecydować się na zwiększenie częstotliwości wdrożeń, aby szybciej udostępniać nowe funkcje.

Przełamywanie barier kulturowych wymaga silnego przywództwa

Oba raporty wskazują na potrzebę aktywnego przywództwa i zmiany kultury organizacyjnej jako kluczowe czynniki dla powodzenia programów agile i DevOps. W raporcie dotyczącym agile, ponad 40% respondentów wskazało na konflikty kulturowe, brak udziału liderów i nieodpowiednie wsparcie kierownictwa jako wyzwania. W raporcie dotyczącym DevOps, ponad 44% liderów w bardziej rozwiniętych organizacjach aktywnie promuje zmiany kulturowe, praktyki DevOps i korzyści biznesowe.

Respondenci zdają sobie sprawę, że jedynym sposobem na uzyskanie poparcia dla współpracy z interesariuszami biznesowymi w zakresie procesów end-to-end, inwestycji we wdrożenie platform oraz czasu na szkolenia i przyjęcie praktyk, jest prowadzenie przez liderów technologii zmian transformacyjnych wspólnie z ich kolegami z biznesu. W końcu DevOps to nie tylko automatyzacja i optymalizacja chmury, a metodyki zwinne nie mają na celu jedynie podniesienia produktywności, jakości i terminowości dostaw. Kiedy agile i DevOps są ukierunkowane na korzyści biznesowe i wpływ na klienta, wszyscy wygrywają.

Artykuł pochodzi z amerykańskiej edycji InfoWorld

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200