Certyfikacja Scrum Master: 13 najlepszych certyfikatów dla profesjonalistów w dziedzinie agile

Certyfikat Scrum Master potwierdza naszą wiedzę i kompetencje do skutecznego prowadzenia zwinnych zespołów. Poniżej zestawienie, gdzie i jak je wyrobić

Certyfikacja Scrum Master: 13 najlepszych certyfikatów dla profesjonalistów w dziedzinie agile

Julián Amé (imoperioame)/Pixabay

Metodyka zwinna, która ułatwia współpracę pomiędzy interesariuszami, zespołami i klientami podczas tworzenia oprogramowania, szybko zyskuje na znaczeniu we współczesnych przedsiębiorstwach. Metodologia ta, która w niektórych firmach jest wykorzystywana nie tylko do tworzenia oprogramowania, znajduje się w centrum kilku frameworków, takich jak Scrum, Lean, Kanban i Scaled Agile Framework (SAFe).

Scrum jest kluczową odmianą agile, charakteryzującą się krótkimi iteracjami pracy, zwanymi sprintami, oraz codziennymi spotkaniami, zwanymi scrumami, mającymi na celu zajmowanie się kolejnymi częściami projektu aż do jego ukończenia. Mistrz Scrum kieruje tym procesem, udzielając wskazówek zespołowi i właścicielowi produktu oraz dbając o to, by członkowie zespołu przestrzegali praktyk zwinnych. Uzyskanie certyfikatu w zakresie zwinności lub powiązanych ram, takich jak Scrum, może pomóc wykazać, że posiadasz umiejętności i wiedzę, aby prowadzić zespół Scrum w organizacji jako Scrum master.

Zobacz również:

  • Partnerstwo w zakresie rozwoju oprogramowania - 5 najlepszych praktyk
  • Sztuczna inteligencja pomaga rozwiązywać problemy z sieciami
  • Veeam Data Platform z certyfikatem Common Criteria

Specjaliści posiadający certyfikaty Agile i Scrum są poszukiwani, ale który certyfikat jest odpowiedni dla Ciebie? Oto 13 certyfikatów przeznaczonych dla mistrzów Scrum i profesjonalistów w dziedzinie zwinności, które mogą pomóc wyróżnić się na tle konkurencji.

13 najlepszych certyfikatów Scrum Master

• Zaawansowany Certyfikowany ScrumMaster (A-CSM)

• Certyfikowany ScrumMaster (CSM)

• Certyfikowany Profesjonalny Właściciel Produktu Scrum (CSP-PO)

• Certyfikowany Profesjonalny Scrumaster Scrumowy (CSP-SM)

• Certyfikowany Scrum Developer (CSD)

• Zdyscyplinowany Mistrz Scrumowy (DASM)

• Certyfikowany praktyk PMI Agile (PMI-ACP)

• Profesjonalny Scrum Developer

• Profesjonalny Scrum Master (PSM)

• Profesjonalny Właściciel Produktu Scrum Poziom 1 (PSPO-1)

• SAFe Scrum Master (SSM)

• SAFe Zaawansowany Mistrz Scrum (SAFe Advanced Scrum Master)

• Praktyk Scrum@Scale

Zaawansowany Certyfikowany ScrumMaster (A-CSM)

Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM) Scrum Alliance to zaawansowany kurs dla osób, które obecnie posiadają certyfikat CSM (patrz poniżej) i mają rok lub więcej doświadczenia w pracy na stanowisku Scrum Mastera. A-CSM uczęszcza na oferty edukacyjne, aby zdobyć techniki i umiejętności, które wykraczają poza podstawy i wstępną mechanikę Scruma, rozszerzając się na interakcję, facylitację, coaching i dynamikę zespołu, zgodnie z Scrum Alliance.

Po ukończeniu wszystkich ofert edukacyjnych i zatwierdzeniu ich przez edukatora zatwierdzonego przez Scrum Alliance, kandydaci muszą zaakceptować umowę licencyjną A-CSM i wypełnić swój profil członkowski Scrum Alliance. Muszą również potwierdzić co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego jako Scrum Master w ciągu ostatnich pięciu lat.

Opłaty za kurs wahają się od 600 do 1500 USD, w zależności od lokalizacji i tego, czy wybierzesz kurs online, stacjonarny, hybrydowy, czy indywidualny.

Odnawianie: Certyfikat A-CSM musi być odnawiany co dwa lata za cenę 175 USD; kandydaci muszą również zdobyć 30 SEU w tym czasie. (Aby odnowić więcej niż jeden certyfikat Scrum Alliance, należy skorzystać z opcji „Połączone certyfikaty Certified ScrumMaster i Certified Scrum Product Owner i/lub Certified Scrum Developer”).

Certyfikowany ScrumMaster (CSM)

Certyfikacja Certified ScrumMaster (CSM) jest podstawowym certyfikatem oferowanym przez Scrum Alliance dla osób, które chcą pracować jako Scrum Master lub w zespole scrumowym. Jako Scrum Master będziesz odpowiedzialny za kierowanie efektywnym zespołem Scrumowym przy jednoczesnym przestrzeganiu najlepszych praktyk, wartości i zasad Scrum. Certyfikat CSM demonstruje zrozumienie Scrum i umiejętność zastosowania go w zespole i w całej organizacji.

Kurs CSM obejmuje podstawy struktury Scrum, w tym koncepcje takie jak odpowiedzialność zespołu, zdarzenia i artefakty. Dzięki praktycznemu szkoleniu zdobędziesz umiejętności i wiedzę, które pomogą Ci zdać egzamin CSM i odnieść sukces w roli Scrum Mastera lub w zespole scrumowym. Certyfikat ten jest również odpowiedni dla inżynierów oprogramowania, analityków biznesowych i kierowników projektów.

Cena: Opłaty za kurs wahają się od 400 do 1000 USD, w zależności od lokalizacji i tego, czy wybierzesz kurs online, osobisty, czy hybrydowy.

Odnowienie: CSM musi być odnawiany co dwa lata za opłatą 100 USD; kandydaci muszą również zdobyć 20 jednostek edukacyjnych Scrum (SEU) w tym czasie.

Certyfikowany Profesjonalny Właściciel Produktu Scrum (CSP-PO)

Certyfikacja Certified Scrum Professional Product Owner (CSP-PO) Scrum Alliance jest przeznaczona dla profesjonalistów Scruma, którzy pracują nad projektami od strony biznesowej. Jako CSP-PO, będziesz odpowiedzialny za tworzenie wizji produktu, utrzymywanie backlogu produktu i zapewnienie, że projekty spełniają wymagania klienta. Certyfikat obejmuje podstawy przyjęcia agile i zapewnia maksymalizację wartości zespołu w celu tworzenia produktów wysokiej jakości.

Po uzyskaniu certyfikatu CSP-PO kandydat kwalifikuje się do przystąpienia do egzaminu na certyfikat Advanced Certified Scrum Professional Product Owner (ACSP-PO). Aby się zakwalifikować, należy również potwierdzić co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego związanego z rolą właściciela produktu w ciągu ostatnich pięciu lat.

Koszt: Opłata za kurs w przypadku certyfikacji CSP-PO wynosi 495 USD, a opłata za kurs w przypadku certyfikacji ACSP-PO wynosi 1 495 USD; koszt może się jednak różnić w zależności od lokalizacji.

Odnawianie: Certyfikaty CSP-PO i ACSP-PO muszą być odnawiane co dwa lata w cenie 250 USD; kandydaci muszą również zdobyć 40 SEUs w tym czasie.

Certified Scrum Professional ScrumMaster (CSP-SM)

Certyfikacja Certified Scrum Professional - ScrumMaster (CSP-SM) Scrum Alliance ma na celu poświadczenie doświadczenia, szkolenia i wiedzy w zakresie Scrum. Certyfikat koncentruje się na Lean, agile i Scrum, w tym na podstawowych kompetencjach Scrum Mastera, a także na służbie zespołowi programistów, właścicielowi produktu i organizacji. Aby zakwalifikować się do egzaminu, należy wziąć udział w certyfikowanym szkoleniu CSP-SM i potwierdzić co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe związane z rolą Scrum Mastera w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wraz z certyfikatem otrzymasz również dostęp do uczestnictwa w ekskluzywnych wydarzeniach CSP, aby nawiązać kontakty z innymi liderami w dziedzinie Scrum i agile oraz otrzymasz bezpłatną subskrypcję premium Comparative Agility, platformy do oceny zwinności i ciągłego doskonalenia.

Koszt: Opłaty za kurs różnią się w zależności od lokalizacji i instruktora, ale zazwyczaj wynoszą od 1400 do 2000 dolarów.

Odnowienie: CSP-SM musi być odnawiany co dwa lata w cenie 250 USD; kandydaci muszą również zdobyć 40 SEUs w tym czasie.

Certyfikowany programista Scrum (CSD)

Certyfikacja Certified Scrum Developer (CSD)

Scrum Alliance jest przeznaczona dla programistów produktu pracujących w środowisku Scrum, aby zademonstrować swoje zrozumienie zasad Scrum i agile oraz poświadczyć, że zdobyli specjalistyczne umiejętności w zakresie inżynierii agile. Dwudniowy kurs wymagany do zdania egzaminu obejmuje podstawy Scrum i ich wpływ na rolę programistów Scrum.

Po uzyskaniu certyfikatu CSD, kandydat kwalifikuje się do uzyskania certyfikatu Advanced Certified Scrum Developer (A-CSD). Wymagane jest również potwierdzenie co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia zawodowego związanego z rolą programisty Scrum lub członka zespołu w ciągu ostatnich pięciu lat. Kolejny poziom kwalifikacji zagłębia się w związek między Scrumem a procesem rozwoju, skupiając się na bardziej zaawansowanych narzędziach i technikach współpracy służących do budowania silnych produktów w środowisku Scrum.

Koszt: Opłaty za kurs różnią się w zależności od lokalizacji i instruktora, ale zazwyczaj wynoszą od 900 do 1500 dolarów.

Odnawianie: Certyfikat CSD musi być odnawiany co dwa lata; kandydaci muszą również zdobyć 40 jednostek SEU w ciągu tego dwuletniego okresu.

Zdyscyplinowany Zwinny Mistrz Scruma (DASM)

Certyfikacja Disciplined Agile Scrum (DASM) PMI koncentruje się na sposobie myślenia DA i jego podstawowych zasadach, które obejmują takie pojęcia jak „pragmatyzm, siła wyboru i dostosowanie do kontekstu”. Certyfikat obejmuje podstawy agile i Lean, w tym metody takie jak Scrum, Kanban, SAFe i inne. Uczestnik dowiaduje się, jak stosować te koncepcje w rzeczywistych sytuacjach i jak korzystać z zestawu narzędzi Disciplined Agile, aby odkryć najbardziej efektywne metody dla naszego zespołu i potrzeb biznesowych.

Uzyskanie certyfikatu DASM otwiera również drogę do przystąpienia do egzaminów Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM) Certification lub Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC) Certification.

Koszt: Opłata za kurs wynosi 499 USD dla osób niezrzeszonych i 399 USD dla członków; opłata za egzamin jest zawarta w opłacie rejestracyjnej za kurs, a ponowne podejście kosztuje 150 USD za sztukę.

Odnawianie: Certyfikat DASM musi być odnawiany co roku.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Chociaż Project Management Institute (PMI) nie oferuje konkretnych certyfikatów Scrum, jego certyfikat PMI-ACP jest popularny wśród mistrzów Scrum, ponieważ obejmuje kilka praktyk i zasad zwinnych i Scrum. Certyfikat ten potwierdza wiedzę kandydatów na temat zasad zwinności i umiejętności w zakresie technik zwinnych. Obejmuje on wiele podejść zwinnych, w tym Scrum, Lean, Kanban, programowanie ekstremalne (XP) i rozwój sterowany testami (TDD).

PMI-ACP wymaga posiadania wykształcenia średniego, 21 godzin kontraktowych szkolenia w zakresie praktyk zwinnych, 12 miesięcy ogólnego doświadczenia projektowego w ciągu ostatnich pięciu lat oraz ośmiu miesięcy doświadczenia w projektach zwinnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aktualny certyfikat Project Management Professional (PMP) lub Program Management Professional (PgMP) spełni wymóg 12 miesięcy ogólnego doświadczenia projektowego w ciągu ostatnich pięciu lat, ale nie jest wymagany.

Koszt: 435 USD dla członków PMI; 495 USD dla osób nie będących członkami PMI.

Odnowienie: Posiadacze certyfikatu PMI-ACP muszą zdobyć 30 jednostek rozwoju zawodowego (PDU) dotyczących tematyki agile co trzy lata, aby odnowić certyfikat.

Profesjonalny Scrum Developer

Certyfikat Scrum.org Professional Scrum Developer ma na celu potwierdzenie wiedzy na temat budowania złożonych produktów oprogramowania przy użyciu Scrum. Certyfikat pokaże pracodawcom, że posiadasz odpowiedni zestaw umiejętności, aby pracować jako programista Scrum podążający za najlepszymi praktykami nakreślonymi w Scrum Guide.

Według Scrum.org, ocena jest „wyczerpująca i rygorystyczna”, z pytaniami, które sprawdzą Twoją znajomość Scrum Guide oraz umiejętność interpretacji jego znaczenia i zastosowania tego kontekstu w realnym świecie. Zostaniesz również przetestowany pod kątem treści zawartych w ścieżce szkoleniowej dla programistów, a także otrzymasz pytania, które wymagają od Ciebie zastosowania Twoich własnych doświadczeń jako programisty Scrum.

Koszt: 200 dolarów za próbę

Odnowienie: PSD nie traci ważności.

Profesjonalny Mistrz Scruma (PSM)

Certyfikat Professional Scrum Master (PSM) I jest pierwszym z trzech certyfikatów oferowanych przez Scrum.org, który poświadcza umiejętności i wiedzę z zakresu Scruma. Egzamin obejmuje kilka obszarów tematycznych nakreślonych w Professional Scrum Competencies, a kandydat zostanie zapytany o to, jak interpretować znaczenie Scrum Guide i jak zastosować Scrum w zespole scrumowym.

Nie ma szczególnych wymagań wstępnych do egzaminu, ale kandydaci powinni być świadomi, że materiał, który obejmuje, jest na wysokim poziomie i złożony, i tylko osoby dobrze zaznajomione z zasadami Scrum mogą zdać egzamin. Po zdaniu egzaminu PSM I będzie można przejść do kolejnych dwóch poziomów certyfikacji, PSM II i PSM III.

Koszt: Opłata za egzamin PSM I wynosi 150 USD, podczas gdy egzamin PSM II kosztuje 250 USD, a egzamin PSM III - 500 USD.

Przedłużenie ważności: PSM nie traci ważności.

Profesjonalny Właściciel Produktu Scrum Poziom 1 (PSPO-1)

Certyfikat Professional Scrum Product Owner Level 1 (PSPO-1) przyznawany przez Scrum.org to ocena przeznaczona dla osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności w zakresie Scruma, a także zdolność do wspierania tworzenia i dostarczania wartości. Egzamin sprawdza zrozumienie roli właściciela produktu i prosi o „zastanowienie się lub zinterpretowanie zarabiania w Scrum Guide i zastosowanie kontekstu z obszarów tematycznych PSPO”.

Choć nie jest to wymagane, zaleca się wzięcie udziału w kursie Professional Scrum Product Owner przed przystąpieniem do egzaminu, chyba że posiadasz już wiedzę wystarczającą do zdania egzaminu. Dwudniowy kurs obejmuje wszystko, co należy wiedzieć o roli właściciela produktu poprzez praktyczne instrukcje i ćwiczenia w zespole. Kurs obejmuje takie tematy jak zwinne zarządzanie produktem, rozwój oparty na wartościach, zasady Scrum oraz zarządzanie wydaniami.

Koszt: 200 USD za próbę

Przedłużenie: PSPO-1 nie traci ważności.

SAFe Advanced Scrum Master

Certyfikat SAFe Advanced Scrum Master oferowany przez Scaled Agile to dwudniowy kurs, który koncentruje się na przygotowaniu obecnych Scrum Masterów do pełnienia ról kierowniczych, w których będą musieli działać w środowisku Scaled Agile Framework (SAFe). Egzamin obejmuje takie tematy, jak identyfikacja i rozwiązywanie anty-wzorców zespołu, poprawa przepływu wartości za pomocą Kanban i innych praktyk inżynierskich, wspieranie realizacji na poziomie programu oraz stosowanie technik rozwiązywania problemów i zaawansowanego coachingu w celu wprowadzania ulepszeń.

Jest to zaawansowana certyfikacja, ale nie ma żadnych wymagań wstępnych dla kandydatów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu. Scaled Agile zaleca jednak posiadanie co najmniej jednego z następujących certyfikatów: SAFe Scrum Master (SSM), Certified Scrum Master (CSM), lub certyfikat Professional Scrum Master (PSM).

Koszt: Opłaty za kurs różnią się w zależności od lokalizacji, ale opłata za pierwszy egzamin jest pokrywana w ramach opłaty rejestracyjnej. Każda kolejna próba podejścia do egzaminu kosztuje 50 dolarów.

Odnawianie: Posiadacze certyfikatu SAFe Scrum Master muszą odnawiać go co roku, co kosztuje 100 USD, oraz ukończyć co najmniej 10 godzin kształcenia ustawicznego każdego roku.

SAFe Scrum Master (SSM)

Certyfikat SAFe Scrum Master (SSM) oferowany przez Scaled Agile ma na celu zademonstrowanie umiejętności i zdolności w zakresie integrowania praktyk Scrum w organizacji. Egzamin obejmuje wiedzę na temat wykorzystania Scruma i Kanbana w celu ułatwienia wydarzeń w zespole, wspierania realizacji programu oraz coachingu zwinnych zespołów. Aby uzyskać ten certyfikat, należy wziąć udział w kursie SAFe Scrum Master, który obejmuje wszystko, co jest potrzebne do zdania egzaminu.

Wraz z certyfikatem otrzymasz również roczny dostęp do platformy SAFe Community Platform, grup spotkań i wydarzeń z innymi certyfikowanymi profesjonalistami SAFe oraz różnych zasobów edukacyjnych, które pomogą Ci w Twojej podróży po Scrumie.

Koszt: Opłaty za kurs różnią się w zależności od lokalizacji, ale opłata za pierwszy egzamin jest pokrywana w ramach opłaty rejestracyjnej. Każda kolejna próba podejścia do egzaminu kosztuje 50 dolarów.

Odnawianie: Posiadacze certyfikatu SAFe Scrum Master muszą co roku odnawiać certyfikat, co kosztuje 100 USD, oraz ukończyć co najmniej 10 godzin kształcenia ustawicznego każdego roku.

Scrum@Scale Practitioner

Certyfikacja Scrum@Scale Practitioner od Scrum Inc. koncentruje się na zdolności do skalowania dowolnego wdrożenia Scrum tak, aby było ono zgodne z konkretnymi potrzebami i celami biznesowymi „bez wprowadzania wzorców anty-scrum lub niepotrzebnego marnotrawstwa”. Certyfikacja nurkuje w elastyczność i zdolność adaptacji Scruma, opierając się na fakcie, że żadne dwie organizacje nie będą miały takiego samego wdrożenia Scruma.

Kursy online są interaktywne i można się z nich nauczyć jak skalować Scrum poprzez połączenie wykładów, ćwiczeń praktycznych i studiów przypadków z prawdziwego świata. Kurs przygotuje Cię do egzaminu poprzez poruszenie takich tematów jak: jak ułatwić współpracę między zespołami, tworzyć i nadawać priorytety zaległościom transformacji, mierzyć i poprawiać metryki oraz zwiększać efektywność zespołu.

Koszt: 1 995 USD

Odnowienie: Certyfikat Scrum@Scale Practitioner musi być odnawiany co dwa lata za opłatą 50 USD; kandydaci muszą zdać najbardziej aktualną wersję egzaminu.

Tłum. i oprac. Anna Ładan

Źródło: CIO

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200