Cloud Computing

Redakcja poleca
Biblioteka IT
Aplikacje SAP w chmurze Google – czy to się opłaca? Ile można zaoszczędzić dzięki przeniesieniu stosowanych w firmie aplikacji SAP i danych z infrastruktury on-premise do chmury? Miliony dolarów rocznie – przekonują analitycy Forrester Consulting na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań. Jednym z najczęściej przywoływanych czynników przemawiających za migracją infrastruktury informatycznej do chmury jest – obok większej elastyczności i skalowalności rozwiązań cloud – niższy koszt użytkowania. Organizacja, która zrzuca z siebie ciężar utrzymania zasobów we własnym, lokalnym centrum danych, uwalnia zasoby finansowe niezbędne do dalszych inwestycji w innowacyjność, badania i rozwój – twierdzą orędownicy chmury. Ponieważ jednak przejście do chmury jest inwestycją samą w sobie, całkowicie uprawnione jest pytanie o zwrot z inwestycji. Aby móc podjąć właściwą decyzję zarówno odnośnie wyboru dostawcy chmury, jak i jej rodzaju oraz zakresu usług, decydenci na poziomie zarządczym oczekują konkretów. Aby rozwiać wątpliwości Google Cloud zleciło firmie badawczej Forrester Consulting przeprowadzenie analizy Total Economic Impact. Założeniem badania było określenie potencjalnego zwrotu z inwestycji, możliwego do uzyskania dzięki przeniesieniu aplikacji SAP i zasobów danych z infrastruktury on-premise na platformę chmurową Google’a. W tym celu zbadano szereg organizacji, które migrację do Google Cloud już mają za sobą, a które wcześniej opierały swój biznes na rozległych, kosztownych lokalnych środowiskach IT. Efekt? Oszczędności – i to w różnych obszarach. Infrastruktura jako usługa nie tylko obniża koszty związane z utrzymaniem sprzętu i licencjami na oprogramowanie, ale również te wynikające z przestojów i przerw w operacjach, spowodowanych awariami czy niezbędnymi pracami konserwacyjnymi. Organizacje zauważają też większą wydajność w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz poprawę produktywności personelu, w tym również działu IT – którego zasoby, odciążone od odpowiedzialności za obsługę techniczną, można skierować do innych zadań. Wszystko to przekłada się na miliony dolarów oszczędności rocznie. Więcej informacji: The Total Economic Impact Of SAP On Google Cloud
Jak chmura zwiększa wartość biznesową aplikacji SAP Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa stanowi rdzeń firmowego ekosystemu aplikacji, łącząc i obsługując procesy, dane i przepływy pracy. A ERP w chmurze to kluczowy krok do cyfrowej transformacji biznesu w nowej, postpandemicznej rzeczywistości, w której prym będzie wiodła zdalna praca personelu rozproszonego w wielu lokalizacjach. Skuteczna transformacja wymaga odpowiedniej technologii – skalowalnej i bezpiecznej platformy chmurowej. Chmura musi zapewniać najwyższej klasy warstwę infrastrukturalną, spełniającą wymagania nowoczesnych aplikacji biznesowych i usług. Jednocześnie organizacje, rozważając przeniesienie swoich środowisk informatycznych do chmury, zwracają uwagę na coraz więcej aspektów migracji. Do „zwykłego” zwrotu z inwestycji, kalkulacji potencjalnych oszczędności uzyskiwanych po migracji dochodzą dodatkowe metryki, opisujące wydajność biznesu w konkretnych obszarach działalności. Aspekty te zbadała firma analityczna IDC, a wnioski opublikowała w raporcie „Business Value of Google Cloud for SAP Environments”. Analitycy IDC ustalili m.in., że przeniesienie SAP-owych aplikacji ERP do chmury Google’a nie tylko obniżyło ogólny koszt użytkowania infrastruktury niezbędnej do obsługi środowisk SAP, ale wywarło istotny wpływ na inne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw. Na przykład, badane organizacje w perspektywie trzyletniej zmniejszyły koszty operacyjne średnio o 46%, a szacowane przez nie straty wynikające z nieprzewidzianych przestojów obniżyły się o 98%. Wzrosła także wydajność zespołów IT i produktywność pracowników. A wspomniany „zwykły” zwrot z inwestycji w chmurę? Nakłady zwykle zwracają się już po pięciu miesiącach, a po trzech latach zwrot sięga… 272%. Więcej informacji: „Business Value of Google Cloud for SAP Environments”
Kto pilnuje twoich danych w chmurze Każdy biznes korzystający z usług chmurowych dowolnego operatora musi przyjąć model współdzielonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych. Zobacz, jak ten model funkcjonuje w praktyce na przykładzie chmury SAP. Decyzję o wyborze dostawcy oprogramowania SaaS należy poprzedzić szczegółową analizą potrzeb biznesowych, a w wypadku branż objętych nadzorem – dodatkową oceną wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z krajowymi regulacjami. Kwestia bezpieczeństwa danych i aplikacji w chmurze wygląda inaczej, gdy firma migruje swoje systemy on-premise do chmury, a inaczej, gdy używa aplikacji w modelu Software as a Service dostarczanej przez producenta oprogramowania. W drugim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i aplikacji rozkłada się aż na trzy podmioty – klienta końcowego, producenta aplikacji SaaS i tzw. hiperskalera. Tak właśnie wygląda model współdzielonej odpowiedzialności w chmurze SAP. Koncern świadczy usługi we współpracy z największymi światowymi operatorami centrów danych – Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform oraz Alibaba Cloud. SAP oferuje szereg swoich autorskich rozwiązań w modelu usługowym, w tym – w chmurze publicznej – systemy ERP, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania relacjami z klientem i sprzedażą. Ma też prywatną chmurę dla przedsiębiorstw: SAP HANA Enterprise Cloud. Przekazanie danych do chmury SAP nie zwolni twojej firmy z odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo. Ale za to zyskasz potężnych sojuszników.