EY: transformacja cyfrowa wciąż priorytetem dla firm

Coraz więcej przedsiębiorstw priorytetyzuje działania w obszarze transformacji cyfrowej – donosi firma doradcza EY, powołując się na wyniki przeprowadzonego przez siebie badania „Cyfrowa Transformacja 2024”.

Transformacja cyfrowa pozostaje priorytetem dla większości firm (fot. Unsplash.com / Ross Findon)

Od 2020 r. odsetek organizacji wskazujących ten aspekt jako wysoki priorytet wzrósł z 38 do 84 proc. Ma to bezpośrednie przełożenie na inwestycje – 67 proc. badanych przez EY organizacji zamierza wydać na działania transformacyjne kwotę o równowartości do 10 proc. przychodów.

Obszarem o największej aktywności inwestycyjnej pozostaje cyberbezpieczeństwo; na kolejnych miejscach znalazły się chmura, szkolenia dla pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych, automatyzacja procesów i sztuczna inteligencja.

Zobacz również:

  • Wyniki XII konkursu Computerworld Best in Cloud
  • Raport chmurowy Computerworld już do pobrania
  • Tradycja i nowoczesność - połączenie klasycznych notatek ze światem cyfrowym

Rozwój AI miał dotychczas ograniczony wpływ na inne realizowane przez firmy działania. 51 proc. badanych organizacji nie zaniechało w ciągu ostatniego roku realizacji wcześniej zaplanowanych projektów transformacyjnych na rzecz implementacji działań związanych z wdrażaniem AI.

Odsetek przedsiębiorstw, które już wdrożyły AI, wynosi natomiast 18 proc. Jest to wynik stosunkowo niski na tle popularności innych rozwiązań informatycznych niezbędnych w nowoczesnej organizacji. Implementacją narzędzi analitycznych dla big data pochwaliło się 27 proc. ankietowanych, a narzędzi z obszaru marketing automation – 28 proc.

Eksperci EY prognozują jednak zmianę w tym zakresie. Plany inwestycyjne obejmujące narzędzia sztucznej inteligencji ma co piąta organizacja, a podobny odsetek ankietowanych planuje zwiększyć budżet na ten cel w najbliższych 12 miesiącach.

– Firmy w Polsce do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji podchodzą z otwartością, ale i ostrożnością. Wynika to z faktu, że AI to narzędzie o charakterze transformacyjnym, mające potencjalny wpływ na każdy element funkcjonowania każdego obszaru organizacji. Przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę nie tylko aspekty technologiczne, lecz także prawne, ludzkie oraz związane z obszarem cyberbezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja nie będzie działała w próżni, więc naturalne jest że rozwój tej technologii nie będzie równoznaczny z zaniechaniem działań w innych obszarach

– skomentował wyniki badania Kazimierz Klonecki, partner zarządzający w EY Consulting.

Badanie „Cyfrowa Transformacja 2024” zostało wykonane przez CubeResearch na zlecenie EY metodą CATI i CAWI w pierwszym kwartale 2024 roku na próbie 494 średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce, reprezentujących branże produkcji, logistyki, finansów i handlu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200