Wielka dziura w odporności

Do wypełnienia rosnącej globalnej luki zawodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa potrzeba 4 milionów specjalistów – wynika z globalnego raportu Fortinet „2024 Cybersecurity Skills Gap”. Dla 70% przedsiębiorstw niedobór umiejętności w zakresie ochrony cyfrowych zasobów IT stwarza dodatkowe ryzyko w prowadzeniu biznesu. Zniwelowanie tej luki i zachowanie cyberbezpieczeństwa staje się priorytetem biznesowym.

fot. Pixabay

„Wyniki opublikowane w naszym najnowszym raporcie 2024 Cybersecurity Skills Gap podkreślają krytyczną potrzebę wspólnego, wieloaspektowego podejścia do wypełnienia luki kompetencyjnej. Aby skutecznie ograniczać ryzyko oraz być w stanie zwalczać współczesne złożone zagrożenia, przedsiębiorstwa muszą stosować strategiczne połączenie wykorzystania odpowiednich rozwiązań ochronnych, podnoszenia kwalifikacji obecnych specjalistów ds. bezpieczeństwa poprzez szkolenia i certyfikacje oraz wspierania pracowników, od których oczekuje się sprawnego poruszania się w cyberprzestrzeni” – mówi John Maddison, Chief Marketing Officer, Fortinet.

Skala zagrożeń cyfrowych wciąż rośnie, a przedsiębiorstwa widzą korelację pomiędzy liczbą włamań a brakiem cyfrowych umiejętności – 87% kadry kierowniczej stwierdziło, że w ubiegłym roku ich firma doświadczyła włamania, którego powodzenie można częściowo przypisać brakowi cyfrowych umiejętności personelu (84% w raporcie z 2023 r. i 80% rok wcześniej). Naruszenia bezpieczeństwa firm mają dla nich różne reperkusje, od finansowych po wyzwania wizerunkowe. Tegoroczne badanie ujawniło, że dyrektorzy i kierownicy w przedsiębiorstwach są coraz częściej pociągani do odpowiedzialności za cyfrowe incydenty, a 51% respondentów stwierdziło, że w konsekwencji cyberataku osoby te zostały ukarane grzywną, karą więzienia, utratą stanowiska lub zatrudnienia. Ponadto ponad 50% ankietowanych wskazało, że w ubiegłym roku naruszenia kosztowały ich przedsiębiorstwa ponad milion dolarów w postaci utraconych przychodów, grzywien i innych wydatków (48% w raporcie z 2023 roku i 38% w roku poprzednim).

Zobacz również:

  • NIS 2? Coś wiemy, ale nie do końca
  • Quishing - jak wyglądają ataki z wykorzystaniem kodów QR?
  • Google oferuje łatwiejsze włączanie zaawansowanej ochrony konta

Zarządy firm postrzegają cyberbezpieczeństwo jako ważny aspekt biznesowy – kadra kierownicza i zarządy coraz częściej priorytetowo traktują ochronę cyfrowych zasobów. 72% respondentów stwierdziło, że ich zarządy były bardziej skoncentrowane na bezpieczeństwie w 2023 r. niż w roku poprzednim. Natomiast 97% respondentów twierdzi, że ich zarząd postrzega cyberbezpieczeństwo jako priorytet biznesowy.

Czy ma to przełożenie na konkretne działania?

Rosnąca częstotliwość kosztownych cyberataków, w połączeniu z potencjalnymi poważnymi osobistymi konsekwencjami dla członków zarządu i dyrektorów, skutkuje pilnym dążeniem do wzmocnienia poziomu ochrony cyfrowych zasobów w przedsiębiorstwach. W rezultacie przedsiębiorstwa koncentrują się na podejściu do cyberbezpieczeństwa, w ramach którego łączone są trzy aspekty – prowadzenie szkoleń, budowanie świadomości i wdrażanie rozwiązań technicznych. Organizacje uruchamiają więc cykle szkoleń i inwestują w certyfikaty pracowników, by podnosić ich umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Fortinet również na tym polu nie próżnuje, umożliwiając organizacjom uzyskiwanie certyfikatów w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowych możliwości kariery. „W ramach zaangażowania Fortinet w wypełnianie luki w umiejętnościach zobowiązaliśmy się do przeszkolenia miliona osób w zakresie cyberbezpieczeństwa do 2026 roku. Zbliżając się do półmetka tego wyznaczonego na pięć lat celu, obecnie jesteśmy bliscy przeszkolenia już pół miliona osób” – wyjaśnia John Maddison.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200