SGB Bank SA wybrał technologię IBM Power10 do rozbudowy prywatnej chmury obliczeniowej.

Materiał promocyjny

SGB-Bank S.A. pełni funkcję banku zrzeszającego w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Spółdzielcza Grupa Bankowa to obecnie SGB-Bank S.A. i 175 Banków Spółdzielczych SGB, które działają dla dobra lokalnej społeczności i jej przyszłości. SGB-bank dostarcza Bankom Spółdzielczym SGB nowoczesne i bezpieczne rozwiązania finansowe, które odpowiadają potrzebom lokalnych społeczności i służą realizacji ich celów – na zasadzie partnerstwa, z zachowaniem dialogu i przyjaznych relacji.

SGB Bank SA wybrał technologię IBM Power10 do rozbudowy prywatnej chmury obliczeniowej.

Jednym z najważniejszych działań SGB-Banku jest ciągła i dynamiczna migracja systemów informatycznych banków spółdzielczych do platformy Systemu Usług SGB. Bank zapewnia cyfryzację i automatyzację ogromnej liczby działań realizowanych w ramach strategii "Mobilnego przyspieszenia". To wszystko wymaga od IT SGB-Banku utrzymania ciągłości biznesowej oraz zapewniania wystarczającej mocy obliczeniowej chmury prywatnej. Celem departamentu IT był wybór skalowalnej platformy serwerowej z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów oprogramowania bazodanowego Oracle. Wybór platformy został poprzedzony analizami wykorzystania posiadanego sprzętu, licencji oraz analizą przyszłego zapotrzebowania na zasoby serwerowe i licencje, a projektując modernizację chmury prywatnej uwzględnione zostały również aspekty wysokiej dostępności.

Wybrane przez nas rozwiązanie zostało dostarczone przez UpWare Sp. z o.o. (partnera firmy IBM o statusie Gold) i jest oparte o serwery IBM Power E1050. Pozyskane rozwiązanie umożliwia konsolidację posiadanych przez bank zasobów obliczeniowych, a dzięki zastosowaniu procesorów Power10 daje bankowi zbalansowaną dodatkową moc obliczeniową z uwzględnieniem kosztów energii elektrycznej, niezbędnych licencji oraz serwisu oprogramowania bazodanowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]