Nadążyć za wciąż zmieniającym się rynkiem

Przyszłość należy do tych, którzy potrafią łączyć technologiczną innowacyjność z ludzkim potencjałem – mówi Katarzyna Milewska, Managing Director Central & Eastern Europe, Ework Group.

Katarzyna Milewska, Managing Director Central & Eastern Europe

Czy rok 2023 był wyjątkowy pod względem zatrudniania, czy jednak firmy dalej robiły swoje i realizowały przyjęte wcześniej założenia biznesowe?

Rok 2023 na rynku charakteryzował się ostrożnością wśród wielu organizacji i zachowawczym podejściem do nowych procesów rekrutacyjnych. W porównaniu do poprzednich lat, kiedy dynamika zatrudniania była znacznie wyższa, ostatni rok pokazał, że klienci z większą selektywnością podchodzili do podejmowania decyzji w ramach nowych zatrudnień.

Nasi klienci, mając na uwadze doświadczenia z okresu postpandemicznego, gdy nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracowników, w 2023 r. skoncentrowali się na dokładnym przeglądzie i ocenie istniejących zasobów. Ten bardziej zrównoważony i przemyślany sposób podejścia do rekrutacji pozwolił na lepsze dopasowanie kompetencji do realnych potrzeb projektowych, a także na uniknięcie nadmiernego zatrudnienia, które mogłoby prowadzić do nieefektywnego wykorzystania zasobów. W roku 2023 klienci przyjęli bardziej rozważną strategię, koncentrując się na optymalizacji i maksymalizacji efektywności istniejących zespołów, zamiast na szybkim rozszerzaniu kadry. Ta zmiana stanowi odpowiedź na potrzebę bardziej zrównoważonego wzrostu i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, co w dłuższej perspektywie ma na celu zapewnienie stabilności i trwałego rozwoju organizacji.

Firmy przeskalowały?

Rynek zaczął ewoluować w kierunku bardziej zrównoważonym, przesuwając się od modelu silnie nakierowanego na pracownika do sytuacji, w której inicjatywa zaczyna przechodzić w ręce pracodawców. To przejście nie oznacza zaniku zapotrzebowania na kompetencje; wręcz przeciwnie, deficyt specjalistów, zwłaszcza w obszarze branży IT, pozostaje nadal bardzo zauważalny. Ale intensywność tego zjawiska jest znacznie mniejsza w porównaniu z poprzednimi latami. Obecna sytuacja na rynku pracy sprzyja bardziej wyważonym decyzjom rekrutacyjnym, z uwzględnieniem realnych potrzeb organizacji oraz dostępności kompetencji. Stawki za specjalistów IT, które bywały wyjątkowo wysokie, zaczęły się stabilizować, co postrzegam jako pozytywny trend ku większej równowadze i sprawiedliwości w branży. Ta adaptacja do nowych warunków rynkowych świadczy o zdrowym korygowaniu się rynku, co sprzyja stabilności zatrudnienia i długoterminowemu rozwojowi sektora technologicznego.

Mamy więc za sobą zwolnienia i stabilizację rynku, stabilizację stawek godzinowych. Wiele kwestii się weryfikuje, a tymczasem Ework wchodzi na rynek słowacki. Jak to należy rozumieć? Szukacie nowych kompetencji na Słowacji, czy wchodzicie tam z usługami?

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie naszych klientów Ework zdecydował się na ekspansję, otwierając kolejny, szósty już oddział firmy. Ta ekspansja jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby wsparcia lokalnego, które zidentyfikowaliśmy wśród naszych klientów i partnerów biznesowych. Nasza działalność na Słowacji nie ogranicza się do wsparcia istniejących klientów. Wejście na nowy rynek to także okazja do dywersyfikacji naszych usług i portfela klientów. Słowacja, ze swoimi bogatymi kompetencjami w sektorze automotive, staje się kluczowym punktem naszej strategii rozwoju, pozwalającym na wykorzystanie tych umiejętności zarówno lokalnie, jak i na skalę międzynarodową. Działania na Słowacji wpisują się w szerszy kontekst naszych inicjatyw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zamierzamy budować sieć ekspertów i konsultantów IT. To strategiczne podejście pozwala nam odpowiadać na globalne wyzwania rynkowe, takie jak niedobór specjalistów. Poprzez integrację talentów z różnych regionów Ework umacnia swoją pozycję kluczowego gracza na rynku, który dostarcza kompleksowe zasoby z obszaru IT.

A gdzie jeszcze upatrujecie szansy na rozwój rekrutacyjny? Na co teraz jest zapotrzebowanie? W jakich segmentach?

W kontekście identyfikowania nowych możliwości nasze spojrzenie kierujemy głównie na sektory, w których innowacja technologiczna odgrywa kluczową rolę. W Ework zauważamy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinach, takich jak: cybersecurity, sztuczna inteligencja, rozwiązania oparte na chmurze oraz przetwarzanie i analiza danych (Big Data). Te segmenty rynku ze względu na swoją dynamikę i nieustanne innowacje stanowią dla nas obszary strategiczne, w których widzimy potencjał na dalszy rozwój oraz możliwość wsparcia naszych klientów w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez dostęp do kluczowych kompetencji.

Poszukiwane kompetencje to jedna strona medalu, druga to kwestia dostępności i oczekiwania w poszczególnych regionach Polski. Czy to jest dla Ework wyzwaniem?

W kontekście poszukiwania kompetencji na rynku różnice regionalne w dostępności talentów IT stają się coraz mniej znaczące. Główne aglomeracje, takie jak: Trójmiasto, Warszawa, Kraków, Katowice, czy Wrocław, oferują porównywalny poziom specjalistycznych umiejętności. Nasze doświadczenie pokazuje, że dostęp specjalistów IT jest szeroki i nie ogranicza się tylko do jednego regionu. Praca zdalna, choć obecnie nie tak powszechna jak na początku pandemii, nadal odgrywa znaczącą rolę w wygładzaniu różnic regionalnych. Umożliwia to naszym klientom efektywne pozyskiwanie talentów z całego kraju, niezależnie od ich geograficznego położenia. Jeśli chodzi o stawki, pandemia znacznie je wyrównała. Warszawa może i nadal pozostaje liderem pod względem wynagrodzeń, ale różnice są minimalne i nie przekraczają 10% w porównaniu do innych dużych miast w Polsce. W Ework traktujemy te zmiany jako szansę na bardziej elastyczne zarządzanie talentami i dostosowywanie się do potrzeb naszych klientów w zakresie kompetencji IT na terenie całego kraju.

Praca zdalna to nadal popularny model, widzę jednak, że i tu preferencje pracodawców się zmieniają. Na ile rynek zmierza do tego, by przechodzić całkowicie na model hybrydowy, czy wręcz na pracę stacjonarną?

Widoczny trend zmierzający ku pracy hybrydowej lub całkowicie stacjonarnej jest coraz bardziej preferowany przez pracodawców, mimo utrzymującej się popularności pracy zdalnej. Praca zdalna, choć oferuje elastyczność, może prowadzić do rozmycia granic między życiem zawodowym a prywatnym, zwiększając czas pracy poza standardowe godziny. Praca w biurze sprzyja lepszej integracji zespołowej i motywacji, a także jest kluczowa dla budowania silnej kultury organizacyjnej. Obecnie ok. 80% ofert pracy wysyłanych przez naszych klientów to propozycje hybrydowe, co świadczy o dążeniu do zachowania równowagi między elastycznością a korzyściami płynącymi z bezpośredniej współpracy w miejscu zatrudnienia. Praca zdalna w połączeniu z rozwiązaniami takimi jak nasze Remote Sourcing Center umożliwia korzystanie z najlepszych specjalistów i kompetencji z całego świata, niezależnie od lokalizacji firmy.

Kobiety w IT. Nadal jest ich mało…

Udział kobiet w branży IT rośnie, choć nadal stanowią one mniej niż 20% wszystkich specjalistów. To znaczna poprawa w porównaniu do sytuacji sprzed pięciu lat, kiedy odsetek ten był znacznie niższy. Wzrost wynika z różnorodnych działań, takich jak promocja branży wśród kobiet, inicjatywy zachęcające do przełamywania barier i rozwijania kariery w technologiach. W Ework wierzymy, że różnorodność w miejscu pracy jest kluczowa, i przewidujemy, że dysproporcja między płciami będzie się stopniowo zmniejszać. Chociaż osiągnięcie równowagi 50/50 może być trudne, ale 30% udziału kobiet w sektorze IT w najbliższych latach wydaje się realnym i pozytywnym kierunkiem zmian.

A na ile wszelkie inicjatywy rekrutacyjne, mające na celu zlikwidować lukę kompetencyjną na rynku, są w stanie w przyszłości wytrzymać zderzenie z AI? Czy z czasem firmy wybiorą AI do obsługi pewnych obszarów projektowych?

W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, zwłaszcza związanych z rosnącą rolą sztucznej inteligencji, kluczowe pytanie brzmi: jak inicjatywy rekrutacyjne mogą przygotować się na te zmiany? W Ework świadomie obserwujemy tendencje i adaptujemy nasze strategie, aby nie tylko sprostać bieżącym potrzebom rynku, ale również przewidzieć przyszłe kierunki jego rozwoju. Choć pełne zastosowanie AI w biznesie jest jeszcze przed nami, firmy stopniowo rozpoznają jego potencjał. To nieuchronnie prowadzi do zmiany sposobu pracy i wymaga od nas wszystkich – pracowników, liderów, rekruterów – elastyczności i otwartości na nowe modele pracy.

W Ework koncentrujemy się na tworzeniu elastycznych strategii rekrutacyjnych, które nie tylko odpowiadają na obecne wyzwania, ale także przygotowują nas na przyszłość, kiedy AI będzie miało jeszcze większe znaczenie. Jestem przekonana, że przyszłość należy do tych, którzy potrafią łączyć technologiczną innowacyjność z ludzkim potencjałem.

Tak, zmiany będą. A dziś u was są?

W Ework skupiamy się na wykorzystaniu technologii do usprawnienia naszych wewnętrznych procesów, zwłaszcza w zakresie rekrutacji. W ciągu ostatnich lat zautomatyzowaliśmy szereg elementów procesu rekrutacyjnego – od kreowania CV po dopasowywanie kompetencji kandydatów do specyficznych potrzeb naszych klientów. Dzięki temu możemy znacznie efektywniej zarządzać bazą talentów, szybciej oferować naszym klientom odpowiednich kandydatów i sprawnie reagować na ich bieżące wymagania. Nasze działania w obszarze automatyzacji i optymalizacji procesów są kluczowe dla podnoszenia jakości usług i zwiększania satysfakcji klientów.

Nadążyć za wciąż zmieniającym się rynkiem
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200