Cloud Computing

Redakcja poleca
Wydarzenia
Biblioteka IT
Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie. Kiedy strategia cyfrowej transformacji wymusza szersze wykorzystanie chmury obliczeniowej, albo choćby do tego zachęca, działy IT mogą uzupełniać brakujące zasoby i kompetencje, sięgając po profesjonalne usługi chmurowe świadczone przez zewnętrznych partnerów. Od początku chmura obliczeniowa postrzegana jest przez pryzmat trzech globalnych hiperskalerów. To istotna, ale tylko część większego tortu, który ma do zaoferowania firmom dodatkowe smaki i struktury. Wystarczy pokroić go głębiej, aby dostrzec unikalną ofertę lokalnych dostawców chmury z szeregiem komplementarnych usług i zasobów jej towarzyszących. Mowa tutaj o profesjonalnych usługach doradztwa, migracji i zarządzania, które umożliwiają różnej wielkości organizacjom uzupełnienie brakujących zasobów i kompetencji w drodze ku szerszemu wykorzystaniu chmury. W tym w obszarach budowy i utrzymania środowisk hybrydowych oraz multicloud. Z jakich powodów oraz w jakim zakresie firmy gotowe są powierzyć odpowiedzialność i zadania związane z planowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem infrastruktury chmury wyspecjalizowanym partnerom? Jakie są kryteria oceny oferty i samych dostawców usług? Jaki ma to wpływ na ich budżety IT? To ważne pytania, pokazujące z nieco innej perspektywy krajobraz wykorzystania chmury w organizacjach. To także powód, dla którego zdecydowaliśmy się na pogłębienie naszej wiedzy i przeprowadzenie badania redakcyjnego Computerworld.