Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie

Po latach prosperity złe informacje płyną z całego świata. Pandemia COVID-19, a później atak Rosji na Ukrainę stały się katalizatorami zmian, które od miesięcy wywierają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i światowej gospodarki.

Redakcja Computerworld przeprowadziła dla firm Polcom i Intel badanie, które miało na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak działy IT rodzimych przedsiębiorstw funkcjonują w niepewnych czasach kryzysu? Czy rosnące koszty utrzymania serwerowni i ryzyko ograniczeń zasilania zachęciły menedżerów do inwestycji w infrastrukturę i cyberbezpieczeństwo?

- To już kolejna edycja raportu Polcom i Intel zrealizowanego we współpracy z Computerworld. Od trzech lat cyklicznie badamy perspektywy polskiego rynku oraz wydatków i trendów w obszarze technologii. Mam przekonanie, że dzięki takim badaniom zyskujemy możliwość nieustannego podążania za potrzebami naszych klientów i biznesu – mówi Marcin Góźdź, prezes zarządu Polcom.

Wyzwania na 2023 rok

Żyjemy w czasach czarnych łabędzi, kiedy dające się przewidzieć, ale starannie wypierane ze świadomości zdarzenia stają się faktem. W ocenie 79% uczestników badania pandemia COVID-19 sprowadziła lawinę nieprzewidywanych zdarzeń, których konsekwencje wstrząsnęły światową gospodarką i zmusiły firmy do znalezienia sposobu na funkcjonowanie na rynku, na którym przerwanych zostało wiele łańcuchów dostaw (60%). Przeprowadzony w skali makro i mikro lockdown, zmusił przedsiębiorstwa do zmiany modeli pracy (41% wskazań) oraz zaakceptowania zmian w preferencjach konsumentów (36%). Krótko po pandemii kraje i światowe gospodarki otwierają się na nowo, ale pewne reguły gry już nigdy nie będą takie same. Zmienił się bowiem sposób myślenia o globalizacji. Praca zdalna na dobre weszła do kanonu codzienności.

Mimo to, dzisiaj największy wpływ na biznes zdaje się mieć rozpoczęta w lutym 2022 roku inwazja Rosji na Ukrainę, a właściwie jej późniejsze następstwa. 49% menedżerów IT za największe obecnie wyzwanie wskazało wzrost cen (inflację) i tracącą na wartości złotówkę. Kolejne 38% ankietowanych wyraźnie obawia się kryzysu energetycznego.

Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie

W ostatniej dekadzie firmy skupiały się na cyfryzacji kolejnych procesów biznesowych. Wydarzenia ostatnich miesięcy istotnie zmieniły horyzont planowania inwestycji oraz rodzaj podejmowanych aktywności. Ogólnie mówiąc, 93% menedżerów podjęło szereg działań, których celem było zaadresowanie aktualnych wyzwań oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania działu IT. Pandemia COVID-19 spowodowała, że 48% firm dostosowało organizacyjnie i technicznie swoje środowiska IT do nowych modeli pracy, w tym pracy zdalnej i hybrydowej.

Wojna za wschodnią granicą bezpośrednio przełożyła się na wzrost zagrożeń cybernetycznych. Mamy na to twarde dowody. W ostatnim czasie 15% firm padło ofiarą ataku hakerskiego, przy czym 9% organizacji z tej liczby doświadczyło pojedynczego incydentu, a pozostałe 6% musiało zmierzyć się z licznymi atakami na swoją sieć. Z uwagi na fakt, że firmy niechętnie dzielą się tego informacjami, tak wysoki odsetek zauważonych incydentów należy uznać za co najmniej niepokojący.

Nic dziwnego, że wzrost zagrożeń płynących z sieci Internet skupił uwagę menedżerów IT na kwestiach związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. 44% z nich podjęło działania mające na celu przeciwdziałanie tego typu incydentom. 20% przedsiębiorstw dokonało oceny ryzyka i identyfikacji słabych punków w infrastrukturze IT.

Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie

–Z raportu wybrzmiewają trendy na ten rok, które bez wątpienia staną pod znakiem wielu wyzwań. Badanie szczególnie uwydatnia dwa aspekty związane z IT, które są obecnie najważniejsze dla przedsiębiorstw. To cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo energetyczne i powiązane z nim obawy o rosnące koszty energii elektrycznej. Dla znacznej grupy respondentów właśnie te dwie kwestie są największym wyzwaniem na 2023 rok. Nie może to dziwić, bowiem wraz z lawinowo rosnącą liczbą cyberataków na polskie firmy oraz możliwymi niedoborami energii zapewnienie ciągłości działania staje się palącą kwestią dla zdecydowanej większości firm – wskazuje Marcin Gwóźdź.

Inwestycje w IT

Wydarzenia ostatnich miesięcy zmieniły podejście i priorytety firm do inwestycji w obszarze IT, ale co warte odnotowania, wiele projektów zostało zrealizowanych krótko przed lub w trakcie pandemii. 61% przedsiębiorstw wdrożyło rozwiązania monitoringu systemów i aplikacji, 55% dokonało inwestycji w zapasowe centra danych i mechanizmy odzyskiwania po katastrofie, a kolejne 53% organizacji prowadziło różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu podniesienie cyberbezpieczeństwa.

Firmy zdają się być dobrze przygotowane do stawienia czoła aktualnym wyzwaniom, co w 2023 roku pozwala im ponownie myśleć o inwestycjach w obszarze cyfrowej transformacji. Nic dziwnego, że listę najpilniejszych inwestycji w czasie nie dłuższym niż 3 lata otwierają: krytyczne systemy biznesowe tj. ERP, WMS czy CRM (66% wskazań razem) oraz rozwiązania z zakresu automatyzacji produkcji (55%).

Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie

– Interesujący jest także wysoki odsetek firm, które, mimo nadchodzącego kryzysu, nie planują zmniejszać wydatków na IT, a nawet chcą je zwiększyć. 88% badanych firm uważa transformację cyfrową jako szansę na dalszy rozwój biznesu. Doskonale ilustruje to przeczucie, że żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej i gospodarka w ciągu kilku lat zmieni się diametralnie. Tylko wychodząc tym trendom naprzeciw, można utrzymać się na ścieżce rozwoju i wzrostu– dodaje prezes zarządu Polcom.

Chmura w czasach kryzysu

Pandemia COVID-19, niestabilna sytuacja geopolityczna i kryzys energetyczny przyczyniły się do szerszej adaptacji chmury obliczeniowej. 22% respondentów potwierdziło, że wydarzenia ostatnich dwóch lat przyspieszyły migrację kluczowych zasobów do chmury. To niezły wynik, jeśli za punkt wyjścia weźmiemy fakt, że aż 44% średnich i dużych organizacji przeniosło niektóre lub większość krytycznych systemów do chmury jeszcze przed pandemią COVID-19.

Menedżerowie IT są zgodni, że wyniesienie zasobów na zewnątrz pozwoliło firmie zwiększyć bezpieczeństwo danych (58%) oraz poprawić mobilność pracowników (55%). W ich ocenie chmura zapewnia doskonałe warunki do uruchamiania serwerów, których osiągnięcie we własnej serwerowni byłoby niemożliwe lub nieefektywne kosztowo. Z perspektywy zapewnienia ciągłości działania połowa firm (50%) wykorzystuje chmurę do ograniczenia ryzyka przestojów, a kolejne 29% przedsiębiorstw wdrożyło na bazie chmury plan odzyskiwania po awarii.

Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie

Czy zatem chmura może pozytywnie oddziaływać na funkcjonalnie przedsiębiorstw? 30% ankietowanych uznało, że dzięki wykorzystaniu chmury uda im się zastąpić optymalizowane procesy i działania. Kolejne 18% respondentów jest zdania, że pozwoli im ona przyspieszyć niektóre procesy biznesowe, a kolejne 9% dostrzega możliwość zwiększenia bezpieczeństwa dzięki chmurze. W tym ujęciu cloud computing jawi się jako wartościowe narzędzie, które pozytywnie wpłynie na rozwój firm w 2023 roku.

Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie

O badaniu

Badanie Computerworld „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023” przeprowadzono w listopadzie 2022 roku na grupie ponad 100 średnich i dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 pracowników. Badanie skierowane było do sektora przemysłowego i wytwórczego (86%) oraz budownictwa i nieruchomości (14%). Do wypełnienia ankiet zaprosiliśmy osoby zatrudnione głównie na stanowiskach IT (82%).

Pełna wersja raportu „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023" dostępna jest do pobrania tutaj.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]