Trendy sieciowe w centrach danych do obserwacji w 2023 r.

Inicjatywy hybrydowe i multicloudowe napędzają zmiany w sieciach centrów danych, w tym nowe wdrożenia zabezpieczeń, większą automatyzację i ewoluujące strategie NetOps

Sergei Starostin/ Pexels

Inicjatywy hybrydowe i wielochmurowe będą nadal kształtować informatykę korporacyjną w 2023 roku, a wpływ na sieci centrów danych będzie odczuwalny w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie i operacje. Zespoły sieciowe inwestują w technologie takie jak SD-WAN i SASE, rozszerzają inicjatywy automatyzacji i koncentrują się na rozwoju umiejętności, ponieważ coraz więcej obciążeń i aplikacji obejmuje środowiska chmurowe. „Najważniejszym podstawowym trendem w centrach danych jest uznanie, że model chmury hybrydowej - łączący obecne przetwarzanie transakcji i działania bazodanowe z hostowanym w chmurze elementem front-end dla interfejsu użytkownika - jest modelem, który z czasem będzie dominował” - uważa Tom Nolle, prezes CIMI Corp. i publicysta Network World. Jak mówi Nolle, w branży obserwuje się powolną modernizację aplikacji w centrach danych w celu obsługi modelu hybrydowo-chmurowego, „a częścią tego jest większa komponentyzacja tych aplikacji, większa ilość ruchu poziomego i większa potrzeba zarządzania bezpieczeństwem w ramach hostowanych części aplikacji”.

W miarę postępu inicjatyw hybrydowych organizacje ustanawiają nowe wytyczne dotyczące tego, jakie obciążenia robocze mogą zostać przeniesione do chmury publicznej, a które muszą wrócić na miejsce, mówi Thomas Scheibe, wiceprezes ds. zarządzania produktami w grupie ds. sieci w chmurze Cisco. „Organizacje IT i finansów korporacyjnych poświęcą większą uwagę na uchwycenie kosztów cyklu życia aplikacji, ponieważ więcej organizacji zmaga się z rosnącymi rachunkami od swoich dostawców chmury. To stworzy większy popyt w kierunku sieci wielochmurowych i rozwiązań chmury hybrydowej, aby dać firmom więcej opcji i elastyczności”- mówi Scheibe.

Zobacz również:

  • Rola sieci w transformacji biznesu
  • Cyberobrona? Mamy w planach

Tymczasem Mike Bushong, wiceprezes, cloud-ready data center z Juniper Networks uważa, że „Atrakcyjność „lift and shift” zacznie spadać. Wiele firm przeniosło się do chmury z założeniem, że koszty będą tańsze. Zaangażowały one firmy konsultingowe lub partnerów, aby pomogli im podnieść istniejące aplikacje i przenieść je do chmury”. Chmura hybrydowa to przyszłość, twierdzi Bushong, ale nie spodziewa się, że aplikacje będą dynamicznie przenosić się z on-prem do chmury i z powrotem. „Aplikacje, które nie są cloud-native, ale nadal są potrzebne, prawdopodobnie pozostaną tam, gdzie są. Nowe aplikacje będą budowane z myślą o konkretnej lokalizacji hostingowej. I w dużej mierze pozostaną tam, gdzie są” – powiedział. Mimo to „przeniesienie do chmury da tym firmom przedsmak operacji w chmurze, a to wystarczy, aby wywołać ogólne przyjęcie przepływów pracy i interfejsów zbliżonych do chmury w infrastrukturze on-prem” – dodaje.

Rzeczywiście, wszystko zależy od przepływów pracy i tego, jak najlepiej obsługiwać je przez sieć, twierdzą eksperci. „Tradycyjne przedsiębiorstwa niekoniecznie budują już nowe centra danych. Coraz częściej natomiast wdrażają centra danych” - mówi John Gray, szef marketingu centrum danych w firmie Aruba. Klienci centrów danych współpracują z dostawcami kolokacji i usług w chmurze, a przyciągają ich modele konsumpcji, które mogą zaoferować ci dostawcy, a także elastyczność w wyborze poziomów wydajności w oparciu o różne obciążenia i przypadki użycia.

Bezpieczeństwo wewnątrz i na zewnątrz centrum danych

Większe wykorzystanie usług w chmurze i obiektów kolokacyjnych przyczynia się z kolei do wzrostu wdrożeń technologii SD-WAN i secure access service edge (SASE) w celu zabezpieczenia dostępu do tych zasobów. „Przesunięcie zarówno dostępu klientów/partnerów, jak i pracowników do aplikacji przez front-end chmury oznacza konieczność przesunięcia funkcji bezpieczeństwa i VPN on-ramp do chmury, co oznacza SASE/SD-WAN. Oznacza to, że sieć SD-WAN prawdopodobnie stanie się ważniejsza niż sieci MPLS VPN” - mówi Nolle z firmy CIMI. SASE, która konsoliduje SD-WAN z pakietem usług bezpieczeństwa, zyskuje uwagę organizacji, które muszą bezpiecznie pomieścić rozszerzającą się krawędź, która obejmuje nie tylko chmury publiczne, ale także oddziały, pracowników zdalnych i sieci IoT. „Trzeci kwartał 2022 był siódmym z rzędu kwartałem, w którym roczny wzrost przychodów SASE przekroczył 25 procent, co sygnalizuje znaczenie, jakie przedsiębiorstwa przykładają do SASE” - powiedział Mauricio Sanchez, dyrektor ds. badań, bezpieczeństwa sieciowego oraz SASE i SD-WAN, w Dell’Oro Group. „W przeciwieństwie do niektórych innych rynków bezpieczeństwa sieciowego, które śledzimy, spodziewamy się, że wysoki priorytet inwestycyjny będzie kontynuowany i doprowadzi do tego, że rynek SASE zaćmi 8 miliardów dolarów w 2023 roku”.

Firma badawcza Gartner przewiduje jeszcze większy rynek - szacuje, że światowe wydatki na SASE osiągną 9,2 miliarda dolarów w 2023 roku, co stanowi wzrost o 39% w stosunku do 2022 roku. Przyjęcie chmury i edge computing oraz inicjatyw typu work-from-anywhere radykalnie zmieniło wymagania dotyczące dostępu. Dla większości organizacji obecnie więcej użytkowników, urządzeń, aplikacji, usług i danych znajduje się poza przedsiębiorstwem niż wewnątrz. Próby zastosowania tradycyjnych, opartych na granicach podejść do zabezpieczenia dostępu w dowolnym miejscu i czasie doprowadziły do powstania mozaiki dostawców, polityk, konsol i skomplikowanego kierowania ruchem, co spowodowało złożoność dla administratorów bezpieczeństwa i użytkowników, jak czytamy w jednym z raportów Gartnera.

Bezpieczeństwo wewnątrz centrum danych również przechodzi zmiany. W szczególności wiele przedsiębiorstw rozważa zalety technologii network fabric. Tkanina sieciowa zazwyczaj wykorzystuje siatkę połączeń między punktami dostępu, przełącznikami i routerami, które transportują dane do miejsca przeznaczenia. „Obecnie w centrum danych jest znacznie więcej ruchu wschód-zachód, a technologia fabric jest w wyjątkowej sytuacji, w której może być tym pojedynczym źródłem prawdy, ponieważ cały ruch przechodzi przez tę infrastrukturę w warstwie dostępu lub strukturalnej. Wielu klientom podoba się idea technologii fabric, ponieważ umożliwia ona gromadzenie całej telemetrii centrum danych i wykorzystanie jej do określonych funkcji bezpieczeństwa, które muszą monitorować”- mówi Gray z firmy Aruba.

Jeśli chodzi o zarządzanie, przedsiębiorstwa mogą wzmocnić swoje środowiska hybrydowe i usprawnić zarządzanie bezpieczeństwem poprzez większą automatyzację i abstrakcję. „Jeśli zespoły ds. bezpieczeństwa mogą wdrożyć narzędzia, które pozwalają im korzystać ze wspólnych ram zarządzania bezpieczeństwem w wielu chmurach, mogą złagodzić największe ryzyko błędnej konfiguracji i błędów operacyjnych” – napisano w raporcie CISCO „Global Hybrid Cloud Trends”.

Automatyzacja kluczem do operacji hybrydowych

W szerszym ujęciu automatyzacja infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla działania w skali chmury i wydajności. W swoich badaniach Cisco stwierdziło, że 49% badanych organizacji wdrożyło automatyzację. „Jest to obszar, w którym tradycyjnie nie inwestowano. W porównaniu z ogólnym wykorzystaniem chmury, istnieje uderzająca różnica w przyjęciu automatyzacji infrastruktury. Spośród organizacji, które mają w użyciu tylko jedną chmurę publiczną, 39% stwierdziło, że automatyzacja została wdrożona. Te, które mają ponad 10 działających chmur, zgłosiły znacznie wyższy poziom wdrożenia automatyzacji - 55%. Jest to wskazówka, że automatyzacja staje się obowiązkowa, aby zarządzać rosnącą złożonością chmury hybrydowej” – stwierdza Cisco. Narzędzia wykorzystujące automatyzację - takie jak platformy operacji IT dostarczane jako usługi w chmurze, które wspierają zarządzanie cyklem życia infrastruktury - mogą dodatkowo pomóc w nadaniu sensu złożoności chmury hybrydowej.

Brad Casemore, research vice president, datacenter and multicloud networks, w IDC, również podkreśla rosnące znaczenie automatyzacji. „Oparte na chmurze obciążenia robocze w centrum danych i szerzej w przedsiębiorstwie są tym, co napędza potrzebę i wykorzystanie automatyzacji sieci. Spodziewamy się, że nastąpi ogromny wzrost wykorzystania globalnych sieci chmurowych z AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle i innych” – mówi. Branża będzie musiała również poprawić sposób, w jaki te sieci współdziałają: „W tej chwili to jak statki w nocy, ale to nie będzie sposób, w jaki większość przedsiębiorstw będzie działać w świecie multicloud. Operacje sieciowe IT zostaną przyjrzane, aby wprowadzić trochę porządku do tego, co może być chaosem”, dodaje.

Inteligentna automatyzacja sieci pomoże wprowadzić spójność i prostotę do sieci, która obejmuje wiele chmur, powiedział Casemore. W grę wchodzi bardzo dużo. „Myślę, że automatyzacja sieci może być wspaniała - i może być absolutną katastrofą, jeśli zrobisz to słabo”.

Umiejętności są kluczem do sukecsu. W ostatnim raporcie Gartner przewidział, że do 2027 roku 60% zespołów infrastruktury centrum danych będzie miało odpowiednie umiejętności w zakresie automatyzacji i chmury, w porównaniu z 30% w 2022 roku.

Ponadto w 2023 roku uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja zaczną odgrywać coraz większą rolę w automatyzacji sieci, choć w ograniczonych przypadkach użycia. „Najbardziej wpływowym przypadkiem użycia będzie cyfrowy bliźniak z obsługą AI/ML, który stanie się częścią standardowych procesów operacji sieciowych w większych przedsiębiorstwach” - mówi Scheibe z Cisco.

Koncentracja na operacjach sieciowych i umiejętnościach

Zmieni się również sposób, w jaki informatycy z centrów danych przedsiębiorstw radzą sobie z tymi wyzwaniami sieciowymi. „Zespoły ds. chmury i operacji sieciowych zachowają swoje odrębne tożsamości zespołowe, ale zaczniemy dostrzegać pewne pęknięcia w murach, które obecnie je oddzielają. Jednym z ważnych sposobów, w jaki te zespoły będą ściślej współpracować, będą okolice wspólnych narzędzi, takich jak automatyzacja infrastruktury i udostępnianie danych kontekstowych, które doprowadzą do optymalizacji organizacyjnej” – tłumaczy Scheibe z Cisco. „To ważny krok w kierunku poważnej zmiany organizacji na zespół operacji infrastrukturalnych skoncentrowany na usługach, ale wciąż jesteśmy o kilka lat od całkowitej przebudowy zespołu IT”.

Gartner również dostrzega potrzebę większej koordynacji pomiędzy zespołami operacji sieciowych i innymi dyscyplinami IT. W swoim przewodniku planowania na rok 2023 dla infrastruktury chmury, centrum danych i krawędzi, Gartner opisuje wyłaniający się stos sieciowy skoncentrowany na usługach, który jest zakotwiczony przez warstwę łączności usługowej, która znajduje się pomiędzy fizyczną infrastrukturą sieciową a usługami wyższego rzędu i aplikacjami, które będą komunikować się przez sieć.

„Warstwa łączności sieciowej, u podstawy, zawiera tradycyjne urządzenia i konstrukcje sieciowe, takie jak zarządzanie adresami IP, routing, DNS, load balancery i firewalle. Warstwa łączności usługowej dodaje stopień abstrakcji na szczycie sieci fizycznej. W rezultacie programiści nie muszą bezpośrednio interfejsować z siecią, a jedynie z warstwą łączności z usługami” - podaje Gartner. Za warstwę łączności usług mogą odpowiadać zespoły operacji sieciowych lub personel DevOps, inżynieria chmury lub inżynieria platformy. Niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem, eksperci od sieci rdzeniowej muszą „przesunąć się w górę stosu”, aby koordynować działania z budowniczymi warstwy łączności usług.

Niektóre inne interesujące trendy w zakresie sieci w centrach danych

„Większe zainteresowanie wzbudzi przełączanie w centrach danych typu white-box, które wymaga otwartej architektury przełączników, umożliwiającej korzystanie z szerokiego zestawu układów krzemowych” - mówi Nolle. Istnieje kilka modeli do tego celu, w tym SONiC i programowanie niezależnych od protokołu procesorów pakietowych (P4), mówi. „Myślę, że przełączanie w centrum danych jest prawdopodobnie gorącym punktem dla otwartych modeli lub elementów sieciowych typu white-box w przyszłości”, uzupełnia.

Przyjęcie SONiC znacznie przewyższy ogólny wzrost rynku w nadchodzących latach, według Alana Weckela, analityka z 650 Group, który rozmawiał z Network World na potrzeby niedawnego artykułu (SONiC buduje mięśnie dla usług sieciowych dla przedsiębiorstw w 2023 r.) Weckel przewiduje, że światowe przychody z SONiC przekroczą 5 mld USD do 2026 r. Ponadto Dell'Oro przewiduje, że do 2026 roku prawie 10% przełączników wdrożonych w sieciach korporacyjnych będzie pracowało pod kontrolą SONiC.

Wsparcie AI dla NetOps

Wsparcie oparte na sztucznej inteligencji stanie się niezbędne w całym zespole operacji IT w 2023 roku, uważa Jeff Aaron, wiceprezes ds. marketingu korporacyjnego w Juniper. „Sieci będą nadal się rozwijać i zwiększać swoją złożoność, doprowadzając zespoły wsparcia sieciowego do granic możliwości. W 2023 roku wiele zespołów operacyjnych IT zda sobie sprawę, że potrzebuje pomocy narzędzi wsparcia opartych na sztucznej inteligencji oraz mechanizmów rozwiązywania problemów, aby pozostać na czele gry dotyczącej awarii sieci. Spodziewamy się, że będziemy świadkami szerszego stosowania wsparcia opartego na SI w celu proaktywnego rozwiązywania problemów sieciowych i skrócenia czasu rozwiązywania awarii sieciowych, aby zmniejszyć koszty operacyjne i złagodzić braki kadrowe, z którymi borykają się obecnie zespoły operacyjne IT” - mówi Aaron.

Inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju zwiększą wymagania w zakresie sprawozdawczości IT

Jak twierdzi Scheibe z firmy Cisco, w miarę jak inicjatywy zrównoważonego rozwoju i cele zerowej emisji netto stają się powszechnymi metrykami przedsiębiorstw, klienci zaczną mocno analizować te raporty. „W rezultacie organizacje IT będą musiały ustanowić bardziej rygorystyczne możliwości pomiarowe, określając kluczowe mierniki wydajności oraz definiując konkretne plany i harmonogramy dotyczące realizacji ich korporacyjnych celów zerowej emisji netto”.

Źródło: NetworkWorld

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200