Ewidencja Wyposażenia PL+ 1.0.5

Ewidencja Wyposażenia PL+ to zgodnie z nazwą aplikacja do prowadzenia ewidencji oprogramowania, komputerów, sprzętu i narzędzi w firmie a także napraw. Mamy tu także wygodny terminarz planowanych wydarzeń takich jak przegląd gwarancyjny, wymiana materiałów eksploatacyjnych, wygaśnięcie licencji itp. Program ten to również kontrola odpowiedzialności pracowników za przydzielone im narzędzia i oprogramowanie.

Ewidencja Wyposażenia PL+ ułatwia kontrolę nad:

- posiadanymi licencjami / oprogramowaniem

- konfiguracją komputerów oraz ich podzespołami

- odpowiedzialnością pracowników za powierzone im wyposażenie

- wyposażeniem poszczególnych biur, pomieszczeń, lokalizacji

- planowanymi naprawami oraz związanymi z nimi kosztami

- kosztami zakupu wyposażenia, oprogramowania

- terminami przeglądów, konserwacji, gwarancjami

Najważniejsze funkcje:

- ewidencja oprogramowania i licencji

- ewidencja sprzętu komputerowego

- ewidencja pozostałego sprzętu

- ewidencja osób odpowiedzialnych i korzystających z wyposażenia

- ewidencja napraw i ich kosztów

- terminarz automatycznie sprawdzający planowane zdarzenia

- kilkanaście raportów i zestawień

- administracja uprawnieniami użytkowników programu

- łatwość obsługi

Nowe funkcje w wersji 1.0.5:

edycja załączników (skany, dokumenty zakupowe, zdjęcia, dokumenty pdf, Word, Excel itp.) dla komputerów, sprzętu, oprogramowania, licencji oraz środków BHP

raport: zestawienie załączników

możliwość deaktywowania naprawy lub dokumentu (program nie będzie przypominał więcej o tym elemencie)

drobne błędy:

koretka błędów na zakładce BHP

koretka błędów związanych z odświeżaniem zawartości tabel podczas dodawania nowych komputerów / sprzętu itp.

korekta błędów związanych z uprawnieniami dostępu do poszczególnych opcji

ulepszenie ekranu sprawdzania terminów:

nowa kolorstyka + możliwość rozszerzenia okna

dodatkowe informacje, oznaczenie elementu: termin, naprawa, dokument, BHP

deaktywacja elementu bezpośrednio z ekranu sprawdzania terminów

usunięcie elementu bezpośrednio z ekranu sprawdzania terminów

zapisywanie wyniku sprawdzania do pliku tekstowego

przewijanie listy przy pomocy kółka myszki

i inne

UWAGA

Po zainstalowaniu Demo należy podać następujące dane:

Login: ADMIN

Hasło: admin


Liczba pobrań: 3070
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:SoftwareProjekt
Rozmiar:8.01 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Inne wersje