Projektowanie zorientowane na użytkownika - Polska powyżej europejskiej średniej

Polskie firmy wykazują dużą dojrzałość w dziedzinie projektowania oprogramowania zorientowanego na użytkownika. 82% z nich prowadzi aktywne działania w tym zakresie – wynika z badania Human-Centered Software Design: A State of the Marketplace, przeprowadzonego przez firmę Progress.

fot. Pixabay

W cytowanym badaniu wzięło udział ponad 700 twórców aplikacji oraz decydentów z branży IT z całego świata, w tym również z Polski. Jego celem było sprawdzenie podejścia oraz poziomu dojrzałości firm w kwestii tworzenia oprogramowania uwzględniającego zróżnicowane ludzkie potrzeby. Temat ten zyskuje na popularności w obliczu rosnącej presji wywieranej na przedsiębiorstwa, aby oferowane przez nie rozwiązania były dostosowane do wszystkich odbiorców.

Pojęcie „projektowanie zorientowane na użytkownika” odnosi się do tworzenia oprogramowania oraz stron internetowych w taki sposób, aby korzystanie z nich było proste i wygodne dla każdego konsumenta. Zgodnie z tym konceptem, programiści powinni tworzyć aplikacje z myślą o takich aspektach jak: różne zdolności umysłowe i fizyczne odbiorców, czynniki demograficzne, osobowościowe oraz zróżnicowanie kulturowe.

Zobacz również:

  • Slack zbiera dane użytkowników do trenowania modeli AI bez pytania o zgodę
  • Apple Wunderlust - iPhone 15 i inne - relacja z premiery

„Projektowanie zorientowane na użytkownika to personalizacja usług cyfrowych uwzględniająca unikalne potrzeby i sytuacje klientów. Dzięki temu rozwiązaniu oferowane przez firmy produkty stają się dostępne dla szerszego grona odbiorców” – wyjaśnia Niklas Enge, dyrektor regionalny na kraje nordyckie i Polskę w firmie Progress.

Zarówno Stany Zjednoczone jak i Unia Europejska zaczęły wprowadzać regulacje, w myśl których firmy oraz państwowe instytucje muszą uwzględniać powyższe czynniki podczas projektowania swoich cyfrowych produktów. Przedsiębiorstwa, które nie decydują się na zmiany w swoim podejściu do oprogramowania, już teraz odnotowują niższe przychody. Nie można więc pozwolić sobie na bezczynność.

Świadome tego faktu wydają się polskie firmy. Według badania Progress, 82% z nich wdrożyło już lub rozpoczyna wdrażanie rozwiązań, które mają na celu sprawić, aby oferowane przez nie aplikacje były ogólnodostępne. To o 4 punkty procentowe więcej niż w skali całej Europy. Wynik ten nie oznacza jednak, że proces implementacji zmian jest pozbawiony wyzwań. Wśród największych trudności polscy respondenci wymieniają: szybkie tempo rozwoju aplikacji, konieczne do spełnienia wymagań klientów (42 %); kompleksowość procesu powstawania oprogramowania (42%) oraz brak współpracy między zespołami zaangażowanymi w tworzenie produktu (38%).

Główne wnioski płynące z wyników ankiety:

• 82%. polskich respondentów uważa, że projektowanie zorientowane na użytkownika zyskało większe znaczenie niż 2 lata temu. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje się w zmianach kulturowych i kwestiach biznesowych.

• 80% ankietowanych z Polski stwierdziło, że inwestowanie w aplikacje uwzględniające zróżnicowanie konsumentów będzie jedną z najbardziej istotnych kwestii w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. Część z nich (24%) określa te działania jako konieczność.

• Przedstawiciele polskich firm – w kontrze do globalnej tendencji – uznali, że modyfikowanie istniejącego już oprogramowania tak, aby było zgodne z ideą projektowania zorientowanego na użytkownika, jest trudniejsze niż stworzenie takiego rozwiązania od podstaw.

• Średnio 62% aplikacji w badanych polskich podmiotach spełnia wymogi związane z ogólnodostępnością. To o 4 punkty procentowe więcej niż w skali Europy oraz o 3 więcej niż w skali globalnej.

Wyniki ankiety wykazały, że firmy na całym świecie traciły swoją pozycję na rzecz konkurencji ze względu na niezdolność dostosowywania oferowanych rozwiązań do potrzeb użytkowników lub nieodpowiednio szybkie tempo tych procesów. Wśród narzędzi, które w znaczący sposób mogą pomóc przedsiębiorstwom we wprowadzaniu koniecznych zmian, wymieniono sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, chatboty, mechanizmy wspomagające osoby niepełnosprawne ruchowo oraz monitorowanie kontrastu kolorów. Ponadto, koniecznym rozwiązaniami są także szkolenia dla personelu; wprowadzenie jasnych zasad współpracy między zespołami tworzącymi aplikacje (ale także z partnerami i dostawcami) oraz dbałość o efektywność kosztową.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200