Temat: software

Języki programowania na 2022. Czego warto się uczyć?
Wspierany przez Honeywell brytyjski start-up będzie sprzedawać super bezpieczny klucz szyfrowania kwantowego