GPW WATS – twarda podstawa do globalnego konkurowania

W 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdecydowała o zbudowaniu własnymi siłami innowacyjnej platformy transakcyjnej GPW WATS. Nowy system zastąpi obecnie funkcjonującą platformę tradingową UTP, zakupioną od Euronext Technologies i wdrożoną na GPW w 2013 roku.

fot. Pixabay

Każda giełda dba o jak najwyższy poziom sprawności i bezawaryjności swojego systemu transakcyjnego. Wymaga to dużych nakładów inwestycyjnych, pozwalających na dostosowanie infrastruktury do aktualnych wymogów rynku kapitałowego. Niektóre giełdy są jednocześnie firmami technologicznymi i dostawcami systemów transakcyjnych. Również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uruchamiając projekt budowy platformy transakcyjnej GPW WATS (ang. Warsaw Automated Trading System) wpisuje się w ten trend. Celem projektu GPW jest wytworzenie oraz wdrożenie nowoczesnego autorskiego systemu transakcyjnego, unikalnego pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych, modułowego, elastycznego, konkurencyjnego pod względem kosztów eksploatacji i zastosowanej technologii, a następnie jego komercjalizacja.

GPW WATS będzie platformą umożliwiającą obrót różnymi aktywami, jak akcje, obligacje, ETFy, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, instrumenty pochodne, jak również towarami, tj. energią elektryczną, gazem czy towarami rolnymi.

Zobacz również:

  • GPW przenosi swój nowy system transakcyjny
  • Chmurowe wsparcie ciągłości biznesowej

GPW WATS posiada najniższe, wśród dostępnych obecnie na światowym rynku systemów transakcyjnych, opóźnienie sygnału zwrotnego pomiędzy złożeniem zlecenia, a otrzymaniem potwierdzenia z Giełdy o jego obsłudze (tzw. parametr latency)

GPW jako dostawcę nowoczesnego centrum danych, w którym nastąpi uruchomienie nowego systemu wybrała firmę Equinix, jednego z największych globalnych dostawców rozwiązań kolokacyjnych w tym zakresie. Takie rozwiązanie daje szansę na dołączenie polskiego rynku kapitałowego do globalnego ekosystemu łączącego klientów i partnerów Equinix.

W projektowaniu systemu bazowano na doświadczeniach i znajomości polskiego rynku kapitałowego, implementując rozwiązania optymalne dla domów i biur maklerskich. Koszt wykonania systemu oszacowano na 90 mln zł, przy czym około 30 mln zł przewidziano w ramach grantu NCBiR.

„GPW jako organizator rynku musi dbać o rozwój i bezpieczeństwo funkcjonowania platformy obrotu na różnych jego płaszczyznach. Aspekt bezpieczeństwa miał istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji o technologii, w której wytwarzany jest system GPW WATS. Ostatecznie, w momencie uruchamiania projektu w 2019 roku, zdecydowano o tym, że system będzie wytworzony w języku programowania RUST - zapewniającym wysoką wydajność i bezpieczne zarządzanie pamięcią” – mówi Adam Młodkowski, Członek Zarządu GPW.

Nowy system transakcyjny GPW ma w przyszłości konkurować na globalnym rynku z rozwiązaniami funkcjonującymi na innych giełdach. Konkurencja jest duża, bowiem największymi graczami są Euronext, Nasdaq, Deutsche Börse a także London Stock Exchange, które sprzedały najwięcej licencji innym giełdom spoza własnych grup.

Innowacyjność technologiczna

GPW WATS posiada najniższe, wśród dostępnych obecnie na światowym rynku systemów transakcyjnych, opóźnienie sygnału zwrotnego pomiędzy złożeniem zlecenia, a otrzymaniem potwierdzenia z Giełdy o jego obsłudze (tzw. parametr latency). Wynosi ono 10 mikrosekund przy obciążeniu 100 tys. zleceń na sekundę dla 90% przetwarzanych zleceń, przy jednoczesnym małym krótkookresowym odchyleniu od średniej latencji (jitter). Niska wartość parametru jitter oznacza, że odchylenie od średniego opóźnienia jest niewielkie, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo zawierania transakcji. Nowy system warszawskiej Giełdy posiada jednocześnie wysoką pojemność, co pozwala na przeprowadzenie 1,5 miliarda operacji w ciągu jednej sesji giełdowej. Wysokie parametry wydajności systemu umożliwiają prowadzenie handlu algorytmicznego, którego w rynku udział na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie rośnie, ze względu na postęp technologiczny, w tym zastosowanie sztucznej inteligencji.

GPW WATS implementuje dwa interfejsy dla bramek zleceń (Order Gateway):

(1) natywny (binarny) jest zoptymalizowany pod kątem handlu o wysokiej częstotliwości;

(2) FIX (ang. Financial Information Exchange Protocol) zgodnie ze standardem FIX 5.0 SP2, który umożliwia wystandaryzowane połączenia.

Pomyślne testy

Wraz z wdrożeniem platformy transakcyjnej rozpoczęto transformację cyfrową związaną z nowym modelem IT dla GK GPW oraz Centrum Usług Wspólnych. Na początku 2024 roku testowa wersja nowego systemu transakcyjnego GPW WATS w centrum danych Equinix została uruchomiona i udostępniona dla klientów. Testy przeprowadzone przy współpracy z Politechniką Warszawską potwierdziły wysoką wydajność i stabilność parametrów tworzonego systemu transakcyjnego. Zbadano kilkanaście zdefiniowanych scenariuszy biznesowych, uwzględniających zlecenia składane za pomocą protokołu FIX i autorskiego protokołu binarnego. Do platformy EUAT WATS zlokalizowanej w centrum danych Equinix podłączono już dziewięciu klientów i dostawców ISV i trwa podłączanie kolejnych.

GPW WATS można zaliczać do absolutnej czołówki tego typu rozwiązań na świecie. Innowacyjność technologiczna systemu jest kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej w działalności Grupy Kapitałowej GPW

„Uruchamiając projekt poświęciliśmy bardzo dużo czasu i zaangażowania na analizę funkcjonalności wszystkich znanych powszechnie systemów transakcyjnych dużych dostawców. Bazując na doświadczeniach i znajomości polskiego rynku, w systemie GPW WATS implementujemy rozwiązania optymalne m.in. dla polskich domów maklerskich. Przyglądamy się również dalszym trendom i funkcjonalnościom wdrażanym przez inne giełdy, które po konsultacjach z rynkiem potencjalnie mogłyby być zastosowane także w systemie GPW WATS. Dzięki temu, że giełda sama tworzy system transakcyjny, będziemy mogli elastycznie podchodzić do potrzeb klientów i dokonywać zdecydowanie szybszej niż dotychczas, adaptacji do wprowadzanych zmian (tzw. time to market), a także mieć nad nimi pełną kontrolę” – wyjaśnia Adam Młodkowski.

Ze względu na złożoność procesu wytwarzania nowego systemu i równoległego dostosowywania systemów współpracujących, planowane na ten rok wdrożenie produkcyjne platformy GPW WATS zostało przełożone i nastąpi w 2025 roku.

Systemy na innych giełdach

NYSE Pillar® system funkcjonujący na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych posiada opóźnienie sygnału zwrotnego 32 mikrosekundy dla zleceń składanych za pomocą protokołu FIX, a dla protokołu binarnego - 26 mikrosekund. Liczba komunikatów, które można przetworzyć wynosi 5 tys. na sekundę.

System transakcyjny Euronext posiada opóźnienie sygnału zwrotnego wynoszącym 30 mikrosekund, a na Deutche Börse pracuje platforma transakcyjna T7 dla giełdy Xetra, która wykazuje się średnią latencją rzędu 25 mikrosekund.

Shanghai Stock Exchange posiada zdolność przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dla 500 tys. transakcji na sekundę.

Korzyści dla Grupy GPW

Autorski system transakcyjny GPW WATS można zaliczać do absolutnej czołówki tego typu rozwiązań na świecie. Innowacyjność technologiczna systemu jest kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej w działalności Grupy Kapitałowej GPW, umożliwiająca jej rozwój, dalszą transformację cyfrową, a także planowaną komercjalizację GPW WATS i świadczenie usług dla innych giełd.

Wdrożenie GPW WATS docelowo pozwoli Grupie Kapitałowej GPW, w ramach której funkcjonuje również Towarowa Giełda Energii, na wykorzystywanie jednolitego systemu transakcyjnego, efektywnego kosztowo nie tylko dla Grupy, ale również dla uczestników obrotu w wyniku unifikacji i synergii.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200