Rachmistrz GT 1.42 SP1

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Aplikacja to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.

Rachmistrz GT jest kolejną wersją znanych w Polsce programów firmy InsERT: Rachmistrza 4 i Rachmistrza dla Windows. To sprawny system wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika.

Rachmistrz GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Subiekta GT - system obsługi sprzedaży dla małych i średnich firm, Rewizora GT - program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT - system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT - system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

UWAGA

Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Zmiany:

Dodano nową deklarację PIT-11 w wersji 23. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-28 w wersji 19. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-36L w wersji 11. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-37 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-40 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-4R w wersji 6. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-8AR w wersji 6. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nowy załącznik PIT/B w wersji 14 do deklaracji PIT-36(22), PIT-36L(11). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nowy załącznik PIT/D w wersji 25 do deklaracji PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-37(22). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nowy załącznik PIT/O w wersji 21 do deklaracji PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-37(22). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nowy załącznik PIT-28/A w wersji 16 do deklaracji PIT-28(19). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Umożliwiono wystawienie więcej niż jednego załącznika PIT/O w wersji 21. Umożliwia to wpisanie na deklaracji więcej niż 2 obdarowywanych lub więcej niż 5 dzieci.

W załączniku PIT-28/B w wersji 13 do deklaracji PIT-28(19) dodano nowy interfejs graficzny deklaracji. Ponadto załącznik obsługuje nowy system wydruków deklaracji.

Dodano ostrzeżenie przy uruchamianiu podmiotu, jeśli na komputerze ustawiony jest niepoprawny format daty krótkiej. Data krótka powinna być w formacie "rrrr-MM-dd".

Na deklaracji PIT-28(19) poprawiono wyliczanie udziału procentowego w sekcji C. Teraz suma udziałów nie jest zaokrąglana do 100%. Dodano także pole techniczne UDZ, które zlicza sumę udziałów. Wcześniej udziały procentowe były tak zaokrąglane, żeby ich suma dawała 100%, co mogło powodować błędne wyliczenie udziałów. Wysyłka elektroniczna dopuszcza sumę udziałów procentowych w zakresie od 99% do 101%.

Na liście pozycji deklaracji pola techniczne wyróżniono kursywą. Dodatkowo pola techniczne zostały przeniesione w pobliże pól na deklaracji, których wyliczanie wspomagają. Poprzednio pole techniczne deklaracji były umieszczone jako ostatnie pozycje na deklaracji.

Przedłużono obowiązywanie następujących deklaracji: Zaliczka miesięczna od wypłat PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna dla VAT-7D(2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna PIT dla ryczałtu(1) do 2016-12-31 Zaliczka kwartalna PIT dla ryczałtu(1) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka kwartalna PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna liniowa PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka kwartalna liniowa PIT(2) do 2016-12-31 VAT-ZD(1) do 2016-12-31 NAD-ZP(2) do 2016-12-31 VAT-ZZ(5) do 2016-12-31 VAT-ZT(6) do 2016-12-31 ORD-ZU(2) 2016-12-31 VAT-UEK(3) do 2016-12-31 VAT-UE(3) do 2016-12-31 VAT-27(1) do 2016-12-31 VAT-7(15)/VAT-7K(9) 2016-06-30 VAT-7D(6) 2016-06-30.

W zestawieniu "Szpieg" zmieniono domyślne ustawienie filtra "data i czas operacji" z wartości "(dowolny)" na okres bieżącego dnia.

Wykonano zmiany mające na celu wyeliminowanie problemów z eksportem wydruków do plików PDF. Zmiany były spowodowane poprawką do systemu Windows o numerze KB3102429. Wykonano je w instalatorze systemu - w procesie instalacji wyszukiwane są w systemie operacyjnym prawidłowe czcionki (sprzed poprawki KB3102429) i kopiowane do katalogu ...\InsERT GT\Fonty. System realizuje wydruki, korzystając z tych czcionek.

Zmieniono interfejs graficzny w słowniku "Wersje deklaracji". Nowy interfejs uwzględnia zmiany wprowadzone w interfejsie graficznym wprowadzonym w deklaracjach.


Liczba pobrań: 2547
Cena/licencja:Trial
Producent/dystrybutor:
Rozmiar:496.56 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Inne wersje