Biuro GT 1.15

Biuro GT to system przeznaczony dla księgowych i kadrowych zatrudnionych w biurze rachunkowym oraz dla doradców podatkowych. Jest on uzupełnieniem programów księgowych i kadrowo-płacowych z linii InsERT GT (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT) oraz narzędziem integrującym operacje wykonywane w tych programach.

Biuro GT umożliwia sprawną obsługę dużej liczby podmiotów bez konieczności wyboru wszystkich obsługiwanych podmiotów i odszukiwania odpowiedniego modułu administracyjnego. System automatyzuje wykonywanie operacji powtarzalnych, koniecznych do przeprowadzenia w każdym z obsługiwanych podmiotów. W systemie możliwe jest także automatyczne modyfikowanie najważniejszych parametrów programów księgowych i kadrowych. Jest to program intuicyjny w obsłudze, którego zadaniem jest przede wszystkim znaczne przyspieszenie pracy osób zatrudnionych w biurze rachunkowym.

Biuro GT zawiera mechanizmy pozwalające na łatwe harmonogramowanie pracy biura i kontrolowanie niektórych operacji wykonywanych przez biuro rachunkowe. Program ułatwia zarządzanie czynnościami administracyjnymi na wielu bazach danych – przede wszystkim przy archiwizacji i konwersji baz danych. System generuje także odpowiednie raporty ułatwiające rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami.

UWAGA

Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Zmiany w tej edycji:

Dodano filtr aktywności kontrahenta do listy baz danych w kreatorze obsługującym zbiorczą konwersję podmiotów.

Dodano możliwość obsługi podmiotów z formą księgowości UEPiK (Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów).

Dodano możliwość zbiorczego wydruku Ewidencji przychodów i Podsumowania ewidencji przychodów dla podmiotów w trybie podatku ryczałtowego.

Dodano polecenie Dane kontrahenta w Subiekcie GT, które wywołuje okno edycji kontrahenta zapisanego w Subiekcie.

W Biurze GT wprowadzono możliwość automatycznego naliczania, drukowania i wysyłania następujących deklaracji: VAT-27, CIT-ST, IFT-1R.

W kartotece klientów dodano zakładkę Zawieszenie działalności. Umożliwia ona ewidencjonowanie okresów zawieszenia.

W operacjach zbiorczych na deklaracjach dla deklaracji PIT-28 w funkcji Naliczenie umożliwiono także generowanie załączników PIT-28A/PIT-28B.

Wprowadzono mechanizm formatowania warunkowego wierszy na listach. Umożliwia on zmianę czcionek i kolorów dla wierszy spełniających określony warunek.

Wprowadzono obsługę nowych wersji deklaracji skarbowych udostępnionych w wersji 1.42 systemu InsERT GT.

Dodano checkbox Aktualizuj nagłówek danymi podmiotu w parametrach raportu Informacja miesięczna dla klienta.

Poprawiono błąd polegający na tym, że Biuro GT wyliczało zaliczkę miesięczną z tytułu deklaracji VAT-7D także tym podmiotom, które nie rozliczały się kwartalnie przy pomocy deklaracji VAT-7D.

Poprawiono komunikat przy zbiorczym zapisywaniu kontrahentów w Subiekcie GT. Niekiedy pokazywał on błędną liczbę przeniesionych kontrahentów.

Rozwiązano problem polegający na tym, że w programie Biuro GT w przypadku deklaracji podlegających wysyłce elektronicznej ustawiał się stan realizacji procesu „8 - potwierdzenie UPO” nawet w przypadku, gdy status potwierdzenia UPO wynosił 302 (UPO jest jeszcze niedostępne).

W operacjach zbiorczych na deklaracjach dla deklaracji PIT-36 w funkcji Naliczenie umożliwiono także generowanie załącznika PIT/B.

Wprowadzono możliwość zarządzania formatowaniem warunkowym list w podmiotach obsługiwanych przez Biuro GT. Nowa funkcjonalność dostępna jest w menu Narzędzia-Ustawienia parametrów, wydruków i słowników. Dostępne są opcje kopiowania i usuwania formatowania list.

Wprowadzono poprawki do mechanizmu wyszukiwania klientów w module Panelu klienta.

Wyeliminowano problemy z wyświetlaniem filtru okresu na systemie Windows 8.

Wykonano poprawki w mechanizmie zbiorczego ustawiania parametrów czasu pracy w podmiotach Gratyfikanta.

Wykonano poprawki w mechanizmie zbiorczego ustawiania parametrów Gratyfikanta oraz stałych płacowych w podmiotach Gratyfikanta.

Wykonano poprawki w mechanizmie zbiorczego ustawiania parametrów Gratyfikanta oraz stałych płacowych w podmiotach Gratyfikanta.

Wykonano poprawki w oknie Konwersja - wykonywanie, które widoczne jest podczas konwersji zbiorczej podmiotów. Czasami przechodziło ono w stan „Program nie odpowiada”.

Zmieniono sposób nazywania plików raportu Informacja zbiorcza dla klienta. Do tej pory w nazwie występował identyfikator wspólnika. Zmieniono go na imię i nazwisko.


Liczba pobrań: 2431
Cena/licencja:Trial
Producent/dystrybutor:InsERT
Rozmiar:44.03 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Inne wersje
Programy producenta
Liczba pobrań: 2431
Cena/licencja:Trial
Producent/dystrybutor:InsERT
Rozmiar:44.03 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Inne wersje