Temat: system operacyjny

Na tych urządzeniach iPhone i iPad będzie można instalować system iOS12
Pistachio Ice Cream - to robocza nazwa kolejnej wersji systemu Android