Temat: integracja

Sesje wideokonferencji Meet można obecnie inicjować bezpośrednio z usługi Gmail
Skype i Teams zostaną zintegrowane