Temat: integracja

Nowy pakiet pozwala integrować ze sobą platformy Salesforce i Slack
Microsoft wprowadzi do usługi Windows 365/Cloud PC szereg nowych funkcji