Temat: informatyzacja służby zdrowia

Szpital w chmurze Oracle – nowy podcast Computerworld
Pierwsze e-skierowanie na platformie P1