E-recepta już za chwilę

Plan naprawczy zagrożonej niepowodzeniem platformy P1 pozwolił wznowić prace nad jej poszczególnymi funkcjonalnościami. Już niebawem ruszy pilotaż e-recepty, następne w kolejce czekają e-skierowanie i EDM. Obecny stan prac przedstawił podczas II edycji Akademii CSIOZ szef CSIOZ, Marcin Węgrzyniak.

W listopadzie 2015 było już wiadome, że wdrożenie projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” czyli sławne już P1, nie wypali. Przynajmniej w takim kształcie i dotychczasowymi metodami jej budowania. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, informatyczne ramię ministra zdrowia, rozpoczęło przygotowania do ratowania rozpoczętego projektu, który przeżył swoiste „bombardowanie” – trzeba było odstąpić od umów z dotychczasowymi wykonawcami, wyjaśnić Komisji Europejskiej, że projekt zgodny z dotychczasowymi założeniami nie ma szans na realizację.

2016 rok był rokiem negocjacji. Z ministrami, że warto robić P1, z dostawcami, z Komisją Europejską. CSIOZ przygotował plan naprawczy projektu. P1 dostało drugą szansę. Projekt został poszatkowany na etapy wdrażania poszczególnych funkcjonalności. Takie podejście dawało nadzieję na sukces wdrożenia.

Od lutego 2017 CSIOZ rozpoczął prace związane z wytworzeniem i wdrożeniem elektronicznej recepty. Jak zaznaczył Marcin Węgrzyniak podczas swojego wystąpienia na Akademii CSIOZ, ważnym okresem dla e-recepty było tegoroczne lato, kiedy to została udostępniona dokumentacja integracyjna wraz ze środowiskiem integracyjnym, w którym firmy IT mogą testować swoje oprogramowanie na zgodność z e-receptą. W środowisku jest zarejestrowanych 37 podmiotów, które mają po kilkaset recept zapisanych poprawnie w ramach testów. „Obecnie jesteśmy na etapie finalnych testów. Mamy za sobą już testy wydajnościowe rozwiązania szyny usług” – mówił Marcin Węgrzyniak. CSIOZ przewidziało czas na testy do połowy lutego 2018, później nastąpi uruchomienie produkcyjne systemu. Na początku w formule pilotażowej, w 1 do 4 mniejszych miast w Polsce, w populacji maksymalnie 15 tys. osób. „System chcemy wdrożyć w przychodniach przyszpitalnych, zwykłych przychodniach oraz przychodniach POZ, gdzie generowanych jest najwięcej recept.” – tłumaczył dyrektor CSIOZ. Cały pilotaż podzielony został na etapy, najpierw od lutego 2018 zacznie się przyłączanie tych podmiotów, z którymi CSIOZ obecnie rozmawia o uczestnictwie w pilotażu. Potem nastąpi weryfikacja poprawności zapisu recept i testy spójności różnych baz leków – komercyjnych i urzędowych. Raport ewaluacyjny CSIOZ planuje na początek jesienie 2018. Później zaś system zostanie udostępniony w całym kraju.

Zgodnie z ustawą obowiązkowe wystawianie e-recepty to początek 2020 roku, ale gotowość do podłączenia się do systemu ogólnokrajowego podmioty lecznicze muszą zadeklarować do końca roku 2018.

Elektroniczną receptę przeprojektowano w stosunku do tego, co było wcześniej, by uzyskać zgodność ze światowymi standardami, jakimi są profile integracyjne IHE. Dalsze funkcjonalności systemu P1 również będą robione w oparciu o te profile.

Co dalej? „Po wdrożeniu pilotażowym e-recepty nasze zespoły podzielą się pracą. Część będzie zajmować się dalej e-receptą i wdrożeniem krajowym, inni będą zajmować się dalszymi zadeklarowanymi funkcjonalnościami platformy czyli e-skierowaniem i wsparciem EDM” – wyjaśniał Marcin Węgrzyniak.

Zgodnie z tym, co zostało zadeklarowane Komisji Europejskiej, zakończenie prac przy projekcie P1 przewidywane jest na pierwszy kwartał 2020.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200