Temat: usługa

Google zmieni zasady magazynowania w chmurze multimedialnych plików
Ta usługa powie, jaki jest tytuł nuconego przez nas muzycznego utworu