Temat: Telekomunikacja Polska S.A.

Elektroniczne faktury TP S.A. naruszyły prawa konsumentów?
Maciej Witucki rezygnuje ze stanowiska prezesa TP SA