Temat: podpis elektroniczny

Trusted economy – w jaki sposób usługi cyfrowe zmieniają gospodarkę?
Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego już 30 września