Sądy otwierają się na e-podpis

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał orzeczenie decydujące, że w kontaktach z sądami administracyjnymi można używać podpisu elektronicznego. Jest to krok w kierunku cyfryzacji obiegu dokumentów w całym wymiarze sprawiedliwości.

W Polsce od przeszło dekady funkcjonuje prawo regulujące równoważność podpisu elektronicznego wystawionego z użyciem certyfikatu kwalifikowanego z odręczną sygnaturą składaną na papierowych dokumentach. Pomimo istniejącej ustawy sądy przez wiele lat powołując się na brak odpowiednich regulacji proceduralnych stanowiły pewnego rodzaju enklawę, gdzie moc zachowywały jedynie tradycyjne pisma. Precedensowe orzeczenie NSA może pomóc w przyspieszeniu zmiany w tym zakresie i upowszechnienie cyfrowych dokumentów przesyłanych do sądów drogą online.

"Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie, które nie pozostawia żadnych wątpliwości, że kwalifikowany podpis jest równoważny podpisowi własnoręcznemu, a dokument elektroniczny opatrzony takim podpisem spełnia wymagania prawne określone dla formy pisemnej. Co więcej NSA wskazuje na błędną dotychczasową wykładnię prawną, niestety ugruntowaną wcześniejszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego i NSA, które w sposób nieuprawniony powodowały ograniczenie stosowania e-podpisu w obrocie prawnym" - komentuje Andrzej Ruciński, Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych Unizeto Technologies, działającej na rynku podpisu elektronicznego w Polsce.

Jego zdaniem powszechne wykorzystanie podpisu elektronicznego w polskim sądownictwie przełoży się na wzajemne korzyści zarówno dla samych jednostek, prawników oraz stron prowadzonych postępowań. Przede wszystkim pozwoli to na oszczędność czasu w prowadzeniu odpowiednich kontaktów, a w dalszych krokach po wprowadzeniu pełnego systemu cyfrowego obiegu dokumentów może to znacznie usprawnić pracę sądownictwa. Warto zauważyć, że pomimo iż do tej pory e-podpis nie był wykorzystywany w zewnętrznych kontaktach sądów, to w ramach wewnętrznej pracy nad sporządzaniem protokołów w postaci elektronicznej wykorzystanie tego rozwiązania jest powszechne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200