Jest już dostępny raport końcowy z II Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego

Po sprawdzeniu przebiegu i wyników ponad 200 specjalistycznych testów, organizatorzy II Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego zakończyli prace nad "Raportem końcowym" z tego przedsięwzięcia.

W wyniku przeprowadzonych testów organizatorzy CommonSign przyznali znaki jakości SEAL 2012 9 produktom oraz 4 znaki jakości GOLDEN SEAL 2012 - wyróżnienie za doskonałe wyniki w testach na weryfikację podpisów. Otrzymały je firmy: Enigma-Systemy Ochrony Informacji, Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Unizeto Technologies. W ten sposób w opinii organizatorów testu wybrane rynkowe produkty z zakresu elektronicznego podpisu uzyskają w Polsce niezależne i obiektywne rekomendacje, przydatne dla firm zakupujących tego rodzaju narzędzia.

Koordynatorem II Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego był Instytut Maszyn Matematycznych, w którym od ponad trzech lat działa Laboratorium Podpisu Elektronicznego. Impreza zorganizowana w tym roku pod nazwą CommonSign odbyła się przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

Zobacz również:

  • Stan cyberbezpieczeństwa w Polsce w 2023 roku

Równolegle z testami odbyła się konferencja poświęcona wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców rozwiązań z zakresu elektronicznego podpisu, w której m.in. uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej. Organizatorzy tłumaczą, że powodem zorganizowania imprezy jest rozmaitość rodzajów dokumentów elektronicznych oraz pojawiające się na rynku nie zawsze zgodne z sobą produkty oraz aplikacje obsługujące funkcję podpisu elektronicznego.

Organizatorzy CommonSign 2012 szczególną uwagę zwrócili na przetestowanie podpisywania oraz weryfikacji podstawowych formatów podpisu elektronicznego. Dodatkowo podczas testów sprawdzona została kooperacja aplikacji z rozwiązaniami proponowanymi przez administrację publiczną, jak np. Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ostateczne szczegółowe i zweryfikowane wyniki wszystkich testów zostały przekazane przez organizatorów testów i towarzyszącej im specjalistycznej konferencji firmom-uczestnikom testów. Natomiast wszystkie te wyniki, po poddaniu ich procesowi anonimizacji, zamieszczono w "Raporcie końcowym" dostępnym za opłatą wszystkim zainteresowanym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200