Ruszyła walidacja podpisów elektronicznych na mocy eIDAS

Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowy Bank Polski we współpracy z Asseco Data Systems udostępniły na stronie NCCERT walidację podpisów z krajów UE.

Nowy mechanizm walidacji został udostępniony na stronie http://www.nccert.pl/walidacja.html.

Nowe zasady walidacji podpisów wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE eIDAS, dotyczącego identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w transakcjach elektronicznych na rynku unijnym. Od 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do podpisu elektronicznego w polskim systemie prawnym obowiązują przepisy tego rozporządzenia, które docelowo zastąpią polską ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Art 25. 3. rozporządzenia eIDAS stanowi, że "kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich".

Rozporządzenie wraz z aktami wykonawczymi oraz nowymi standardami ma podnieść poziom bezpieczeństwa usług zaufania, zwiększyć ich popularność wśród obywateli UE oraz ujednolicić przepisy obowiązujące w państwach członkowskich UE, aby zapewnić interoperacyjność i transgraniczność tych usług, w tym podpisu elektronicznego.

Obecnie w naszym kraju trwają prace nad nową ustawą o usługach zaufania, która reguluje inne kwestie wynikające z delegacji zawartych w rozporządzeniu eIDAS. Dopóki nie zostanie oba przyjęta, bedą nadal obowiązywać niesprzeczne z rozporządzeniem eIDAS przepisy dotychczasowej ustawy o podpisie elektronicznym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200