Czy uważamy, że dane osobowe są dobrze chronione przez urzędy i instytucje?
Virgin Mobile Polska ukarane za nieprzestrzeganie przepisów RODO
Ranking kar RODO
RODO – ranking kar
Ten raport pokazuje, kto w większości przypadków odpowiada za naruszenia RODO
Redakcja poleca
Biblioteka IT