Europejska Rada Ochrony Danych powołuje grupę ds. ChatGPT

Unia Europejska przyjrzy się zgodnością OpenGPT z europejską ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych (RODO).

Europejska Rada Ochrony Danych Unii Europejskiej powołała do życia dedykowaną grupę zadaniową do spraw monitorowania ChatGPT. Jej zadaniem będzie przyjrzenie się zgodności ChatuGPT z europejskimi ustawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Nad ChatGPT zbierają się czarne chmury
Źródło: Emiliano Vittoriosi / Unsplash

Nad ChatGPT zbierają się czarne chmury

Źródło: Emiliano Vittoriosi / Unsplash

Nowo powołany organ zajmie się dochodzeniem w sprawie firmy OpenAI - twórcy ChatuGPT w sprawie możliwych naruszeń prywatności przez ChatGPT. W pracach będą brali udział między innymi specjaliści z Włoch - pierwszego państwa, które oficjalnie zawiesiło działalność ChatuGPT na terytorium swojego państwa.

Zobacz również:

  • Nowe narzędzie Nvidia do testowania modeli GenAI
  • OpenAI pokaże dzisiaj swoje najnowsze rozwiązania AI
  • Copilot Pro czyli subskrypcja na AI - wkraczamy w nową erę usług?

Europejska Rada Ochrony Danych Unii Europejskiej odpowiedzialna jest za zapewnienie, że rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest konsekwentnie stosowane na terytorium całej Unii Europejskiej. W skład nowo powołanej grupy zadaniowej wchodzą w skład przedstawiciele każdego państwa Unii Europejskiej.

Członkowie EDPB omówili ostatnie działania egzekucyjne podjęte przez włoski organ ochrony danych przeciwko Open AI w sprawie usługi Chat GPT - podała rada w komunikacie prasowym.

EDPB postanowiła uruchomić specjalną grupę zadaniową w celu wspierania współpracy i wymiany informacji na temat ewentualnych działań egzekucyjnych prowadzonych przez organy ochrony danych.

Grupa zadaniowa została powołana dzień po ogłoszeniu przez Hiszpanię wszczęcia postępowania w sprawie OpenAI, a także dwa dni po wystosowaniu przez włoski Urząd Ochrony Danych Osobowych zaleceń, które OpenAI musi spełnić, aby ChatGPT został przywrócony do użytku we Włoszech.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200