Temat: wyniki finansowe

Sytuacja makroekonomiczna nie wpływa na Apple
IFS z sukcesem zakończył 2020